Dit blijkt uit een ledenpeiling die door 240 afdelingsleden (kinder- en jeugdpsychiaters) is ingevuld.

Twee derde van de kinder- en jeugdpsychiaters kent KJP-afdelingen of voorzieningen die zijn gestopt of fors zijn gekrompen. Daarnaast zegt zes op de tien kinderpsychiaters collega’s te kennen die na 2015 zijn gestopt met hun vak, bijvoorbeeld door over te schakelen naar de volwassenenpsychiatrie. De kinder- en jeugdpsychiaters wijzen er op dat door de afbraak en verzwakte positie van de kinder- en jeugdpsychiatrie de kwaliteit onder druk komt te staan en de grenzen van verantwoorde zorg in zicht komen.

Uit de peiling komen als belangrijkste punten naar voren:

Twee derde van de kinder- en jeugdpsychiaters kent afdelingen KJP of voorzieningen KJP die zijn gestopt of fors zijn gekrompen. Daarbij gaat het om zowel klinische als poliklinische capaciteit. Het gaat gepaard met een afnemend behandelaanbod voor kinderen, jeugdigen en 18+ ers en versmalling van het takenpakket van kinder- en jeugdpsychiaters.

Drie vijfde van de kinder- en jeugdpsychiaters kent een collega of zelfstandige praktijk die is gestopt of de kinder- en jeugdpsychiatrie heeft afgebouwd. De belangrijkste redenen voor stoppen of afbouwen zijn de administratielast, de moeizame onderhandelingen met gemeenten en de geringe vergoedingen. Kinder- en jeugdpsychiaters die blijven, hebben te maken met een enorme caseload en hoge werkdruk. Het afnemend aanbod van kinder- en jeugdpsychiatrie gaat gepaard met nieuwe vormen van hulpverlening en hulpverleners die grif worden bekostigd en pretenderen alles te kunnen.

De wachtlijsten zijn heel lang geworden en het is moeilijk kinderen klinisch te plaatsen of door te verwijzen en/of een crisisplek te regelen.

Kinderen worden niet tijdig doorverwezen en komen te laat in specialistische zorg. Gemeentelijke indicatiestellers en sociale wijkteams kennen de expertise van de kinder- en jeugdpsychiatrie onvoldoende en bemoeien zich met de inhoud van de zorg. Kinder- en jeugdpsychiaters zijn zo niet in staat om volgens hun professionele standaarden te werken.

Een kleine meerderheid vindt dat een terugkeer naar de zorgverzekeraar is gewenst en het overige deel vindt dat het (vooralsnog) noodzakelijk is te pleiten voor landelijke afspraken.

Lees het hele verslag met onderzoeksresultaten

Bron: nvvp

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Datum: 2021-09-26

Relevante artikelen ...

Garanties voor een toekomstbestendige jeugdbescherming in Zeeland De inspecties zijn blij dat een kwalitatief goede jeugdbescherming in Zeeland weer een stap dichterbij is gekomen De Inspectie Gezondheidszorg en J... Jeugdzorg Fri, 25 Jun 2021, 12:27:55
Jeugdhulp is een vitale sector in de samenleving Instellingen in de jeugdhulp werken in het belang van kinderen die ernstig in hun ontwikkeling worden bedreigd Ook de jeugdhulp is een vitale sector ... Jeugdzorg Wed, 25 Mar 2020, 16:23:04
Halt heeft werkwijze sterk verbeterd Inspectie JenV en de IGJ zijn positief over de ontwikkelingen bij Halt Halt, de organisatie die jongeren aanpakt die delicten plegen, heeft haar inte... Jeugdzorg Thu, 19 Dec 2019, 14:51:10
Schrijnende tekorten jeugdzorg en GGZ De huidige maatschappelijke opgaven vragen om een gezamenlijke aanpak, van één overheid Naast een toename van jongeren in de jeugdzorg, is meer zorg ... Jeugdzorg Wed, 08 May 2019, 12:27:35
Passende zorg voor kwetsbare jongeren Alle partijen willen dat “kwetsbare jeugdigen, die opgroeien in een gezinssituatie met (mogelijk) kwetsbare ouders, eerder, sneller en beter passende ... Jeugdzorg Mon, 25 Mar 2019, 19:32:34
Jeugdzorg moet beter samenwerken met jeugd-ggz De kennis en ervaring van jeugd-ggz en jeugdzorg moeten meer samen worden gebracht De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft onderzoek gedaan naar ... Jeugdzorg Wed, 13 Feb 2019, 11:33:00