INGimage

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) vindt het plan van de KNMP en andere partijen om het preferentiebeleid bij geneesmiddelen aan te passen niet verstandig.


Het plan leidt namelijk tot extra kosten en lost de problemen niet op. Daarnaast zijn de afgelopen jaren al veel veranderingen binnen preferentiebeleid doorgevoerd. De zorgverzekeraars vinden het wel belangrijk dat de kwaliteit van farmaceutische zorg geen hinder mag ondervinden van prijsdalingen van geneesmiddelen. Daarom lopen er op dit moment nog gesprekken met de KNMP om samen te kijken naar de oorzaken van mogelijke knelpunten.

De zorgverzekeraars zijn blij met de steun voor het preferentiebeleid binnen de petitie van KNMP, LHV en KBO-PCOB. Het beheersen van de kosten in de zorg is volgens ZN niet alleen een verantwoordelijkheid van zorgverzekeraars, zorgverleners, patiënten en/of verzekerden. Ook andere partijen binnen de keten van geneesmiddeldistributie, zoals groothandels en fabrikanten, spelen hierbij een rol. Zorgverzekeraars zien helaas dat deze partijen vormen van inkoopbeleid hanteren die leiden tot leveringsproblemen van geneesmiddelen. “Alleen door gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen, waarborgen we dat goede en passende farmaceutische zorg voor iedereen betaalbaar en bereikbaar blijft”, aldus Petra van Holst, algemeen directeur van ZN.

Stijging zorgkosten

In de petitie vragen de partijen de Tweede Kamer om aandacht voor doorontwikkeling van het preferentiebeleid. Hiervoor dienen zorgverzekeraars meerdere geneesmiddelen als preferent aan te wijzen. De zorgverzekeraars wijzen erop dat dit zal leiden tot een forse stijging van de zorgkosten. Door het preferentiebeleid hebben zorgverzekeraars de afgelopen jaren juist miljarden aan medicijnkosten bespaard ten gunste van de premiebetaler. Per jaar hoeft de premiebetaler hierdoor zo’n 50 euro minder aan premie te betalen.

Veranderingen preferentiebeleid

Volgens de zorgverzekeraars is er de afgelopen jaren al veel veranderd binnen het preferentiebeleid. Een van de belangrijke maatregelen is dat geneesmiddelen voor meerdere jaren worden aangewezen. Hierdoor worden patiënten niet geconfronteerd met onnodige wisselingen. Daarnaast maken zorgverzekeraars afspraken over leveringszekerheid en betrouwbaarheid van de leverancier. Onderzoek heeft aangetoond dat slechts 6% van de geneesmiddelen waarbij leveringsproblemen zijn, binnen het preferentiebeleid vallen.

Tot slot zijn er inmiddels nieuwe vormen van preferentiebeleid ontstaan, zoals bij diabetesmiddelen. Dit beleid is ontwikkeld in overleg met patiëntenorganisaties.

Bron: ZN

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Datum: 2021-07-25

Relevante artikelen ...

Er mag geen belemmering zijn bij keuze voor digitale apotheek De NZa heeft meerdere signalen ontvangen dat huisartsen hier niet aan willen meewerken De Nederlandse Zorgautoriteit vindt het belangrijk dat patiënt... Management & beleid Sun, 15 Nov 2020, 07:17:26
NZa heeft zorgverzekeraars boete opgelegd De NZa hecht veel waarde aan een transparant zorginkoopproces en grijpt in als een zorgverzekeraar zich niet houdt aan de gestelde voorwaarden De Ned... Management & beleid Tue, 15 Sep 2020, 12:25:32
In 2019 zijn de uitgaven aan farmaceutische zorg gestegen met 1,9% De geneesmiddelenkosten maken ruim 70% van de uitgaven uit De uitgaven aan de farmaceutische zorg binnen het basispakket via openbare apotheken stege... Management & beleid Thu, 27 Aug 2020, 15:50:35
Stijging uitgaven aan farmaceutische zorg In de Rijksbegroting voor 2018 is rekening gehouden met een toename van 2,4% De uitgaven aan de farmaceutische zorg binnen het basispakket die via de... Management & beleid Thu, 29 Aug 2019, 10:32:31
Tariefinkomsten en loonkosten niet in balans De omzet van een apotheek bestaat uit geneesmiddelenkosten en uit vergoedingen voor de dienstverlening van de apotheek De gemiddelde openbare apoth... Management & beleid Thu, 18 Jul 2019, 16:22:11
Meer ruimte voor digitale zorg door nieuwe regels Dankzij technologische ontwikkelingen kan de zorg zoveel mogelijk dichtbij mensen georganiseerd worden De Nederlandse Zorgautoriteit () vindt dat goe... Management & beleid Wed, 03 Jul 2019, 18:53:55