Vooral de stijging van het aantal suïcides onder jongeren is verontrustend

GGZ Nederland is geschrokken van de stijging van het aantal suïcides in Nederland. Vooral de stijging van het aantal suïcides onder jongeren is verontrustend. GGZ Nederland vindt het van groot belang dat er een onderzoek komt. GGZ Nederland vindt dat niemand in ons land eenzaam en radeloos door zelfmoord zou moeten sterven.

Het CBS maakte  bekend dat vorig jaar 1917 mensen een einde aan hun leven maakten, 23 meer dan in 2016. Vooral onder tieners constateert het CBS een opvallende toename. Er overleden 81 tieners door zelfdoding; in 2016 lag dit aantal nog op 48. Tussen 1971 en 2016 lag het aantal nooit boven de 58 jongeren per jaar.

PRESTATIEDRUK
“We weten niet precies hoe dit komt”, zegt bestuurder Peter Dijkshoorn van GGZ Nederland. “De stijging gaat samen met een ervaren toename van het aantal crisisaanmeldingen, crisisopnames en gedwongen opnames.”

Volgens Dijkshoorn zijn verschillende oorzaken mogelijk. De samenleving wordt steeds complexer en individualistischer. Jongeren ervaren meer druk, ze moeten goed presteren op school of werk en voelen meer sociale druk: ze moeten meedoen met hun vrienden en 24 uur per dag hun Instagram bijhouden. Daarnaast is er meer bureaucratie die de toegang tot zorg moeilijker maakt. Er zijn wachtlijsten en de ggz kampt met grote personeelstekorten. De wijkteams die een belangrijke rol spelen in de hulp aan jongeren zijn nog onvoldoende ontwikkeld.

SUÏCIDEPREVENTIE
GGZ Nederland vindt het belangrijk dat er een retrospectief onderzoek komt naar geslaagde suïcides. Dijkshoorn: “Alleen door onderzoek naar geslaagde suïcides kunnen we ze analyseren en ervan leren.” Ook Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) wil weten wat de oorzaak is van de stijging en of er sprake is van een eenmalige piek of dat er iets anders aan de hand is. Hij gaat hier over in gesprek met onder andere stichting 113 Zelfmoordpreventie. De toename onderstreept volgens Blokhuis de noodzaak om extra in te zetten op suïcidepreventie. Ook GGZ Nederland onderstreept de noodzaak dat de preventie van suïcides wordt verbeterd. Nederland heeft al veel mensen met suïcidaliteit in behandeling vergeleken met andere Europese landen, maar het grootste gedeelte van de mensen die zelfmoord plegen zijn niet in behandeling (38% in 2016, cijfers van 2017 nog niet bekend).

SUPRANET
Verschillende zorgaanbieders participeren in Supranet, een landelijk lerend netwerk om samen te onderzoeken hoe het aantal suïcides en suïcidepogingen gereduceerd kunnen worden. Zij streven naar een sterk verbeterde organisatie van suïcidepreventie in GGZ-instellingen. Daarnaast zijn er regionale samenwerkingsverbanden met relevante stakeholders om de ketenzorg rond suïcidepreventie te optimaliseren. GGZ Nederland werkt hierbij nauw samen met 113 zelfmoordpreventie. GGZ Nederland blijft zich sterk maken voor het optimaliseren van suïcidepreventie binnen, maar ook buiten de ggz.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : GGZ Nederland
Wat is de URL bij deze bron?: http://www.ggznederland.nl/actueel/ggz-nederland--in-ons-land-mag-niemand-eenzaam-en-radeloos-door-zelfmoord-sterven
Originele titel: GGZ Nederland: in ons land mag niemand eenzaam en radeloos door zelfmoord sterven
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2018-07-04

Relevante artikelen ...

Wachttijden in de ggz moeten opgelost door betere samenwerking Er is weinig overzicht en te weinig samenwerking De wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg moeten korter. Dat kan alleen als huisartsen, psych... GGZ Sun, 15 Nov 2020, 07:08:40
Voor een betere ggz Input van de Nederlandse ggz voor de verkiezingsprogramma’s en de contourennota VWS. Een mentaal veerkrachtige, inclusieve en veilige samenleving is ... GGZ Mon, 31 Aug 2020, 06:47:12
Toezicht op de ggz Zorgverleners binnen de ggz staan voor grote uitdagingen om de zorgverlening door te laten gaan De periode waar we nu in zitten is voor veel mensen s... GGZ Fri, 27 Mar 2020, 10:15:25
Problemen bijcontractering GGZ Gesprekken tussen de zorgverzekeraar en GGNet hebben tot nu toe nog niet geleid tot bijcontracteringsafspraken Afgelopen maandag kondigde GGNet een p... GGZ Wed, 23 Oct 2019, 10:12:52
Afspraken aanpak wachttijden GGZ vernieuwd Samenwerkingspartners hebben daar afspraken gemaakt om de wachttijden terug te dringen In het gezamenlijke actieprogramma van GGZ Nederland, MeerGGZ,... GGZ Thu, 26 Sep 2019, 20:29:09
Mensen met een psychische stoornis krijgen toegang tot Wet langdurige zorg Voor de mensen waarom het gaat, betekent toegang tot de Wlz dat ze dan voor lange termijn duidelijkheid hebben over waar ze aan toe zijn Mensen die h... GGZ Sat, 16 Feb 2019, 19:32:46