Verder zijn er nog veel jongeren met psychische problemen, eenzaamheid of stress

Ook na een periode zonder coronamaatregelen blijft het aantal jongeren (12-25 jaar) met serieuze suïcidale gedachten onverminderd hoog (16%). Na bijna een verdubbeling in de laatste lockdownperiode (van 9% in het najaar van 2021 naar 17% tussen december 2021 en februari 2022) daalde dit percentage nauwelijks. Dit blijkt uit het vierde kwartaalonderzoek onder jongeren van Netwerk GOR (RIVM, GGD GHOR Nederland, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum).

Beluister het interview over deze 4de meting,- gehouden op 29 sept op het NPO1-journaal, met Nivel-programmaleider prof. dr. Michel Dückers.

Uit deze 4de meting onder blijkt ook dat het aantal huisartsbezoeken rondom suïcide niet daalt ten opzichte van de eerste 3 maanden van 2022; het ligt nog altijd ruim een derde (39%) hoger dan voor corona. Hierbij kan het om zowel suïcide gedachten als suïcide(pogingen) gaan. Verder zijn er nog veel jongeren met psychische problemen (37%), eenzaamheid (49%) of stress (49%).

Uitgestelde zorg aan jongeren grotendeels ingelopen
Op andere vlakken lijkt het wel beter te gaan. Zo blijkt uit de antwoorden van de jongeren dat een groot deel van de uitgestelde zorg, die ontstond door de coronamaatregelen, is ingehaald. Ook namen hun fysieke klachten licht af (van 57% in maart naar 53% in deze meetronde) en had iets meer dan de helft van de ondervraagde jongeren (veel) vertrouwen in de toekomst (51%; een stijging van 4%).

Invloed coronaperiode op persoonlijke ontwikkeling
In deze vierde meting beantwoordden de deelnemende jongeren ook open vragen, zoals de vraag welke invloed de coronaperiode nu nog op hun leven heeft. Die invloed was volgens hen groot, bijvoorbeeld doordat zij een studieachterstand opliepen. Daarnaast hadden ze het gevoel belangrijke jaren van hun leven gemist te hebben, doordat hun sociale contacten verminderden en zij mentale en fysieke klachten ervaarden, zoals angsten en vermoeidheidsklachten.

Geen coronamaatregelen meer, of sneller ingrijpen
Verschillende jongeren gingen in op de vragen over hun wensen voor de toekomst, bijvoorbeeld over hoe om te gaan met een nieuwe golf besmettingen. Een meerderheid van hen (57%) gaf aan geen coronamaatregelen meer te willen. Jongeren die wel maatregelen willen (34%), hopen dat sneller ingrijpen strengere maatregelen, zoals een lockdown of avondklok, kan voorkomen. Ook verlangen jongeren een plan van aanpak van de overheid voor het omgaan met pandemieën. Ze willen dat sociaal contact mogelijk blijft en dat beleidsmakers beter rekening houden met de mentale gezondheid van burgers. Jongeren hopen ook dat er meer respect komt voor andere meningen en dat de maatschappij minder verdeeld is.

Denk je aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfdoding helpt en kan anoniem: chat via www.113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.

Over het onderzoeksprogramma
De coronapandemie veroorzaakt een crisis die lang duurt. Over de gevolgen van korte crises op mensen (bijvoorbeeld een groot ongeluk of een natuurramp) is al veel kennis opgedaan. Over de gevolgen van langzame, langlopende crises en wat dit doet voor de lichamelijke en mentale gezondheid, is nog weinig bekend. Netwerk GOR verzamelt hier binnen het onderzoeksprogramma de Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19 meer kennis over. Deze monitor verzamelt per kwartaal en per jaar informatie. Daarmee kunnen beleidsmakers bij deze en volgende, soortgelijke crises effectieve maatregelen nemen. Dit programma wordt uitgevoerd in opdracht van ZonMw (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie) en het ministerie van VWS. Bij het Nivel maakt de Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19 (GOR-COVID) deel uit van het onderzoeksprogramma Rampen en Milieudreigingen van prof. dr. Michel Dückers.

Op 31 augustus 2022 zijn enkele percentages van de 3e meetronde, onder jongeren, aangepast. Bij verdiepende analyses ontdekte het RIVM enkele fouten in de geleverde data. Sommige percentages kwamen daardoor lager uit. Voor de conclusies maken deze aanpassingen overigens geen verschil. In dit nieuwsbericht worden de nieuwe, gecorrigeerde percentages gebruikt.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Nivel
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Nivel
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nivel.nl/nl/nieuws/aantal-jongeren-met-suicidale-gedachten-onverminderd-hoog
Originele titel: Aantal jongeren met suïcidale gedachten onverminderd hoog
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2022-09-29

Relevante artikelen ...

Aantal nieuwe pleegouders in 2021 met 13% afgenomen Volgens Jeugdzorg Nederland heeft de afname van inschrijvingen van pleegouders voor een groot deel te maken met de coronapandemie In 2021 zijn 2.297 ... Jeugdzorg Thu, 23 Jun 2022, 06:47:38
Gesloten jeugdzorg nam minder jongeren op Jeugdzorg valt onder de verantwoordelijkheid van gemeenten In 2021 kregen 1 815 jongeren jeugdzorg in een gesloten inrichting. Dat waren er 265 minde... Jeugdzorg Fri, 29 Apr 2022, 06:08:45
Snelle actie nodig in jeugd ggz Crisisdienst is overbelast door grote stijging aantal crisismeldingen  Er is een forste stijging van het aantal crisismeldingen bij jeugd ggz-in... Jeugdzorg Wed, 23 Dec 2020, 09:08:46
Jeugdzorg voor 443 duizend jongeren (tot 23 jaar) Het aantal jongeren met jeugdzorg is sinds 2015 toegenomen In 2019 kregen 443 duizend jongeren (tot 23 jaar) jeugdzorg. Dat is 1 op de 10 jongeren. V... Jeugdzorg Thu, 30 Apr 2020, 09:56:12
Jeugdzorg moet beter samenwerken met jeugd-ggz De kennis en ervaring van jeugd-ggz en jeugdzorg moeten meer samen worden gebracht De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft onderzoek gedaan naar ... Jeugdzorg Wed, 13 Feb 2019, 11:33:00

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com