Slachtoffers ervaren financiële tegemoetkoming als erkenning

Slachtoffers van seksueel geweld konden een jaar lang de kosten van het wettelijk eigen risico (€385,-) voor hulp in een Centrum Seksueel Geweld (CSG) vergoed krijgen. Deze financiële tegemoetkoming kan de drempel om hulp te zoeken verlagen, maar zorgt vooral voor een gevoel van erkenning achteraf, blijkt uit onderzoek van het NSCR in opdracht van een aantal ministeries.

Jaarlijks wordt een groot aantal mensen in Nederland slachtoffer van seksueel geweld. Zij kunnen hulp krijgen bij een van de 16 CSG’s. Toch zoekt lang niet elk slachtoffer hulp bij een CSG. Uit internationale literatuur blijkt dat slachtoffers tegen verschillende barrières aanlopen, zoals schaamte- en schuldgevoelens, angst voor negatieve reacties van derden (victim blaming) of de neiging om de ernst en impact van het voorval kleiner te maken. Daarnaast moeten slachtoffers vaak het eigen risico van de zorgverzekering betalen voor hulp in een CSG, wat hen kan tegenhouden om die hulp te zoeken.

Verlaagt de pilot de financiële drempel om hulp te zoeken bij een CSG?
Om te onderzoeken of een financiële tegemoetkoming een drempel om hulp te zoeken bij een CSG in de acute fase (binnen 7 dagen na het voorval) zou verlagen of wegnemen, is in opdracht van de ministers van Justitie en Veiligheid, van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van Medische Zorg en van Rechtsbescherming op 1 september 2020 een pilot van één jaar gestart. Het NSCR heeft onderzocht welke barrières slachtoffers van seksueel geweld ervaren in hun afwegingen om hulp te zoeken bij een CSG én of de pilot helpt de mogelijke financiële drempel voor slachtoffers te verlagen of weg te nemen.

Kosten voor eigen risico vaak niet bekend bij slachtoffer
Uit het onderzoek blijkt dat slachtoffers vóór zij hulp zoeken, zich er vaak niet van bewust zijn dat hieraan kosten zijn verbonden. Het moeten betalen voor de hulp brengt een gevoel van oneerlijkheid met zich mee en kan worden ervaren als een vorm van secundaire victimisatie (opnieuw slachtoffer worden, maar dan van het ‘systeem’). Deze negatieve ervaring kan toekomstig hulpzoekgedrag en mogelijk ook de reputatie van hulpinstanties en de overheid beïnvloeden.

Slachtoffers die tijdens de pilot hulp hebben gezocht en de (zorg)professionals noemen positieve gevolgen van de pilot. Zo kan de vergoeding de drempel verlagen om voor verdere benodigde hulp te kiezen binnen het zorgtraject. Ook ervaren slachtoffers de tegemoetkoming als een vorm van erkenning, als eerlijk en rechtvaardig: zij hoeven niet te betalen voor hulp voor iets dat een ander hen ongewenst heeft aangedaan.

Meer drempels verlagen om slachtoffers aan te moedigen om hulp te zoeken
De pilot heeft voornamelijk een andere (psychologische) impact dan het wegnemen van de financiële drempel: het draagt bij aan een positieve ervaring bij het zoeken van hulp en ondersteunt slachtoffers door hun slachtofferschap te erkennen. Veel slachtoffers zoeken echter geen hulp in de acute fase, maar meer dan 7 dagen na het voorval waardoor een aanzienlijk deel van hen alsnog werd uitgesloten van een tegemoetkoming tijdens de pilot. Daarnaast bestaan er verschillende drempels voor slachtoffers om hulp te zoeken. Het wegnemen van de financiële drempel alleen is mogelijk niet voldoende om slachtoffers aan te moedigen om hulp te zoeken.

Publicatie: Onderzoek naar de ‘tijdelijke regeling vergoeding eigen risico zorgverzekering slachtoffers van seksueel geweld’

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: NSCR / Koosje Heurter
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : NSCR
Wat is de URL bij deze bron?: https://nscr.nl/
Originele titel: Pilot vergoeding eigen risico zorgverzekering voor slachtoffers van seksueel geweld: Slachtoffers ervaren financiële tegemoetkoming als erkenning
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2021-12-17

Relevante artikelen ...

1 op 5 jonge vrouwelijke werknemers last van ongewenste seksuele aandacht Verpleegkundigen vaakst last van ongewenste seksuele aandacht In 2021 gaf 21 procent van de vrouwelijke werknemers van 15 tot 25 jaar aan te maken he... Anders Wed, 20 Apr 2022, 06:58:51
Daling aantal verkeersdoden Ondanks de groei van de bevolking is vergeleken met 2000 is het aantal dodelijke slachtoffers van verkeersongevallen gehalveerd In 2021 kwamen in Ned... Anders Wed, 13 Apr 2022, 07:52:04
Informatie over zorgpolissen kan nog duidelijker De regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten is aangepast Mensen die eraan denken om over te stappen naar een andere z... Anders Mon, 04 Apr 2022, 19:39:23
Bijna 2,5 miljoen Nederlanders slachtoffer van online criminaliteit Minder dan de helft meldt online criminaliteit In 2021 was 17 procent van de Nederlanders van 15 jaar en ouder, bijna 2,5 miljoen mensen, naar eigen ... Anders Wed, 02 Mar 2022, 08:09:24
750 duizend mensen slachtoffer van online seksuele intimidatie Voor een tiende van de slachtoffers had dit een structureel karakter In 2020 gaf ruim 5 procent van de Nederlanders van 16 jaar of ouder aan slachtof... Anders Fri, 24 Sep 2021, 11:59:58
Op de werkvloer is seksuele intimidatie een groot probleem Melden lucht op Seksuele intimidatie op de werkvloer vormt een wijdverspreid probleem – in de afgelopen 10 jaar heeft 16% van de Nederlandse werkneme... Anders Tue, 29 Jun 2021, 12:20:08