Helft van meldingen positief, maar ook ruimte voor verbetering

Rondom de gemeenteraadsverkiezingen van maart opende Ieder(in) het meldpunt Onbeperkt Stemmen, waarbij veel reacties van mensen met een beperking of chronische ziekte zijn binnengekomen. O.a. over de toegankelijkheid van het stemproces en stemlokalen en de leesbaarheid van informatie van politieke partijen. Ieder(in) heeft per brief aan het ministerie van BZK verslag gedaan van de uitkomsten en ook aanbevelingen gedaan voor verdere verbeteringen van de toegankelijkheid van toekomstige verkiezingen.

Helft van meldingen positief, maar ook ruimte voor verbetering
Van alle meldingen was 50% positief. Ze gingen bijvoorbeeld over de verbeterde toegankelijkheid van stemlokalen (ingericht voor mensen met visuele beperkingen of rolstoeltoegankelijk). Ook over geboden hulp door stembureauleden ontvingen we veel positieve reacties.

Maar er is er ook ruimte voor verbetering zo blijkt uit een derde van de meldingen. Bijvoorbeeld over te weinig informatie van politieke partijen of partijprogramma’s die moeilijk te lezen waren, dat hulp in het stemhokje niet was toegestaan en dat het gaan stemmen voor een aantal mensen niet veilig voelde, omdat coronamaatregelen zijn afgeschaft.

Door meldpunt heeft Ieder(in) belangrijke bijdrage voor landelijke evaluatie
Door het meldpunt Onbeperkt Stemmen kan Ieder(in) een belangrijke inhoudelijke én onderbouwde bijdrage leveren aan de landelijke evaluatie van de toegankelijkheid voor mensen met een beperking of chronische ziekte van de afgelopen Gemeenteraadsverkiezingen. We hebben een 6-tal aanbevelingen opgesteld voor het ministerie, waaronder de oproep om ervaringsdeskundigen te betrekken bij de voorbereidingen van verkiezingen, ervoor te zorgen dat alle stembureaus fysiek toegankelijk zijn en dat politieke partijen hun informatie toegankelijk maken en verspreiden via meerdere, voor iedereen toegankelijke kanalen.

Ieder(in) blijft zich ervoor inzetten dat iedereen zelfstandig en veilig kan stemmen. Dus ook richting toekomstige verkiezingen blijven we hierover in nauw contact met het ministerie van BZK, dat verantwoordelijk is voor de (organisatie van) verkiezingen.

Rapportage meldpunt Onbeperkt Stemmen 
Begeleidende brief Ieder(in) rapportage meldpunt Onbeperkt Stemmen

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Ieder(in)
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Ieder(in)
Wat is de URL bij deze bron?: https://iederin.nl/iederin-meldpunt-onbeperkt-stemmen-succesvol/
Originele titel: Ieder(in) meldpunt Onbeperkt Stemmen succesvol
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2022-05-05

Relevante artikelen ...

Kamerleden en minister aan de slag met voorstellen voor beter gehandicaptenbeleid Nog te vaak lopen mensen op tegen knelpunten Ieder(in) deed in aanloop naar het commissiedebat over het gehandicaptenbeleid en langdurige zorg een re... Chronisch zieken Thu, 09 Jun 2022, 13:49:57
Kwetsbare groepen hebben meer kans op een woning Met het programma ‘Een thuis voor iedereen’ erkent minister de Jonge dat wonen een recht is voor iedereen Minister de Jonge van Volkshuisvesting heef... Chronisch zieken Thu, 12 May 2022, 14:19:05
Uitvoering VN-verdrag Handicap gaat getoetst worden Het VN-comité stelt over bijna alle artikelen van het VN-verdrag Handicap vragen In oktober dit jaar of begin volgend jaar gaan de Verenigde Naties... Chronisch zieken Mon, 02 May 2022, 13:06:04
Studietoeslag voor studenten met medische beperking Het kabinet heeft van de studietoeslag een minimumbedrag gemaakt, dat alle gemeenten moeten uitkeren aan studenten met een medische beperking Stude... Chronisch zieken Mon, 28 Mar 2022, 17:07:57
Meerkosten.nl actueel voor het belastingjaar 2021 De informatie op deze website is inmiddels weer helemaal actueel voor de aangifte over het belastingjaar 2021 Vanaf 1 maart kun je weer de belastinga... Chronisch zieken Wed, 23 Feb 2022, 13:03:16
Actie voor verbetering uitvoering hulpmiddelen in je gemeente De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van VWS zijn aanspreekbaar als dit niet het geval is Op maandag 26 oktober heeft mini... Chronisch zieken Thu, 28 Oct 2021, 09:23:36