Inclusieve kinderopvang is onvoldoende geregeld in wetgeving en beleid

Het College voor de Rechten van de Mens (College) doet deze oproep in de notitie ‘Op weg naar inclusieve kinderopvang’ die het maandag 17 mei aan het demissionair kabinet aangeboden heeft. Vorig jaar richtte een aantal organisaties en ouders van kinderen met een beperking zich met een brief tot het College na sluiting van een aantal inclusieve opvangroepen. In deze notitie presenteert het College zijn bevindingen over inclusieve kinderopvang en doet het een aantal aanbevelingen aan het (toekomstige) kabinet.

Inclusieve kinderopvang onvoldoende geregeld in wetgeving en beleid

Naar aanleiding van de brief voerde het College een verkenning uit naar de beleidskaders voor toegankelijkheid en inclusie in de kinderopvang. Daarna ging het College in gesprek met diverse betrokken partijen, waaronder ministeries, de VNG, de GGD GHOR, brancheorganisaties van kinderopvangorganisaties en ouders van kinderen met een beperking. Deze gesprekken waren belangrijk om de situatie en de problemen scherper in beeld te krijgen. 

In de notitie constateert het College dat de toegankelijkheid voor en inclusie van kinderen met een beperking geen expliciet onderdeel uitmaken van de huidige kaders voor kinderopvang. Ook blijken de gemeentelijke verantwoordelijkheden in het kader van voorzieningen voor voorschoolse educatie en jeugdzorg, waarnaar de regering verwijst als het gaat om toegang tot kinderopvang voor kinderen met een beperking, op dit moment ongeschikt of ontoereikend zijn om inclusie voor kinderen met een beperking te realiseren. Het systeem van voorschoolse educatie in Nederland kent een beperkte doelgroep en is gericht op het wegwerken van taalachterstanden. Het is niet bedoeld om in te spelen op de diversiteit van kinderen met een beperking en hun ondersteuningsbehoeften in brede zin. En bij samenwerking en verbinding tussen de kinderopvang en andere domeinen, waaronder jeugdzorg, staan wettelijke belemmeringen inclusieve kinderopvang in de weg.

Op weg naar een inclusieve kinderopvang: wat moet er gebeuren? 

Er is werk aan de winkel voor het (toekomstig) kabinet. Om te beginnen door ervoor te zorgen dat het ontbrekende beleid voor inclusieve kinderopvang er alsnog komt. 

Het College beveelt het kabinet onder meer aan om:

  • Dit beleid samen met betrokken partijen, onder wie ouders van kinderen met een beperking en representatieve organisaties te ontwikkelen en daarbij steeds het VN-verdrag handicap mee te nemen;
  • Daarbij te onderzoeken wat er nodig is voor breed toegankelijke en inclusieve kinderopvang, waarbij rekening wordt gehouden met de diversiteit van kinderen met een beperking en hun ondersteuningsbehoeften.
 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: College voor de Rechten van de Mens
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : College voor de Rechten van de Mens
Wat is de URL bij deze bron?: https://mensenrechten.nl/nl
Originele titel: Oproep aan het (toekomstige) kabinet: ontwikkel beleid voor inclusieve kinderopvang
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2021-05-17

Relevante artikelen ...

Tijdens eerste lockdown waren ouders hardhandiger tegen kinderen Dat blijkt uit onderzoek van gedragswetenschappers van het Erasmus MC, de Radboud Universiteit en VU Amsterdam Ouders met een peuter reageerden tij... Jeugdzorg Tue, 22 Jun 2021, 12:07:21
Voorkomen van strafbaar gedrag kinderen door ouders meer aan te spreken Ouders meer nadrukkelijker wijzen op de verantwoordelijkheid voor hun kinderen De verantwoordelijkheid om jongeren op het rechte pad te houden ligt i... Jeugdzorg Tue, 11 May 2021, 07:13:00
Brandbrief naar 9.000 gemeenteraadsleden gestuurd door Het Vergeten kind De zorg voor kwetsbare kinderen tot frustratie van veel hulpverleners in de jeugdzorg in veel gevallen nog steeds onder de maat Stop de carrousel van... Jeugdzorg Mon, 16 Nov 2020, 14:21:39
Kwaliteit en financiën bij jeugdzorg staan onder druk De IGJ constateert dat veel kleine nieuwe jeugdhulpaanbieders niet voldoen aan de eisen die aan deze zorg worden gesteld De Inspectie Gezondheidszorg... Jeugdzorg Mon, 01 Jun 2020, 11:20:52
In de jeugdzorg gaat leren van calamiteiten niet vanzelf Professionals in de jeugdzorg vinden het belangrijk om te leren van calamiteiten Calamiteiten in de jeugdzorg hebben een grote maatschappelijke impac... Jeugdzorg Thu, 31 Oct 2019, 14:37:51
Onderhandelaars akkoord cao Jeugdzorg Het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe cao loopt tot en met 31 december 2020 De vakbonden FNV, CNV en FBZ en werkgeversorganisatie Jeugdzorg Neder... Jeugdzorg Tue, 01 Oct 2019, 20:04:28