De knelpunten die mensen met een levenslange, levensbrede beperking ervaren, zijn fundamenteel en hardnekkig

Het kabinet heeft meerdere keren aangegeven problemen in zorg en ondersteuning op te willen lossen binnen het huidige wetstelsel. Ieder(in) vraagt zich af of dat nog wel mogelijk is. De knelpunten die mensen met een levenslange, levensbrede beperking ervaren, zijn fundamenteel en hardnekkig. ‘Kom met een meerjarige en daadkrachtige aanpak tegen achterstelling en uitsluiting’, vraagt Ieder(in) in aanloop naar het debat over de begroting en plannen van het ministerie van VWS.

Onderzoeken: passende zorg te ver weg
In de afgelopen jaren zijn er, onder andere door het Sociaal Cultureel Planbureau, veel (wets)evaluaties en onderzoeken uitgevoerd. Vaak met vergelijkbare uitkomsten. Laagdrempelige toegang waardoor vroegtijdig en langdurig passende zorg en ondersteuning kan worden geboden, komt nog niet van de grond. Ook integraal werken en domeinoverstijgende samenwerking komen nog niet van de grond. Eigen kracht en zelfredzaamheid worden overschat. Mensen met een beperking en hun naasten stuiten op ongekend veel bureaucratie, hardvochtigheid en wantrouwen.

Meerjarige aanpak tegen achterstelling mensen met beperking
Door al deze knelpunten escaleren problemen en lukt het onvoldoende passende ondersteuning te bieden. Pogingen om verbeteringen aan te brengen, botsen vaak op de beleidsvrijheid en financiële schaarste bij gemeenten en het ontbreken van probleemoplossend vermogen in het decentrale stelsel. Ook de inspraak en – waar nodig – tegenspraak van de mensen om wie het gaat is op lokaal niveau zeer gebrekkig.

Het optimaal organiseren van passende zorg, ondersteuning en participatie voor mensen met een levenslange en levensbrede beperking en hun naasten, vraagt daarom om een eigen benadering: een integrale en meerjarige aanpak, waarbij een stelselwijziging voor mensen met een levenslange beperking niet moet worden uitgesloten. Dit bepleiten we in onze inbreng aan de Kamerleden en kabinet.

Zorg thuis
Naast dit pleidooi zijn er een aantal actuele punten waarvoor we aandacht vragen van Tweede Kamer en kabinet.

Grote zorgen over zorg thuis
Welke investeringen en waarborgen worden geleverd om de zorg thuis voor mensen met een levenslange en levensbrede beperking verantwoord en menswaardig in te richten? En hoe kan verdere overbelasting van naasten en mantelzorg beter worden voorkomen?

Behoud vrij keuze hulp- en zorgverlening
We verzoeken af te zien van het afschaffen van of verder tornen aan de vrij keuze arts of zorgverlener. Afschaffing van artikel 13 Zvw (vrije keuze) is strijdig met zelfbeschikkingsrecht, zoals dat is geregeld in artikel 8 van het Europese Mensenrechtenverdrag (EVRM).

Versterk sociaal domein met gemeenten
Op welke wijze werkt het ministerie verder aan de versterking van het sociaal domein? Hoe komt dit tot uitdrukking in de VWS-begroting?

Toekomst voor kinderen en jongeren met een beperking
Wat is de visie van het kabinet als het gaat het toekomstperspectief voor kinderen en jongeren met een beperking of chronische ziekte? Deze vraag gaat verder dan het (financieel) inregelen of verbeteren van de jeugdzorg. Dit gaat over het voorkomen dat jeugd met een beperking verder buiten de boot valt, ook als het gaat over zaken als onderwijs, werk en wonen. 

Inbreng begrotingsdebat VWS 


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: Ieder(in)
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : Ieder(in)
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: Brief aan Tweede Kamer: Kom met een meerjarige daadkrachtige aanpak voor mensen met een beperking
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
  • Datum: 17 okt 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!