De knelpunten die mensen met een levenslange, levensbrede beperking ervaren, zijn fundamenteel en hardnekkig

Het kabinet heeft meerdere keren aangegeven problemen in zorg en ondersteuning op te willen lossen binnen het huidige wetstelsel. Ieder(in) vraagt zich af of dat nog wel mogelijk is. De knelpunten die mensen met een levenslange, levensbrede beperking ervaren, zijn fundamenteel en hardnekkig. ‘Kom met een meerjarige en daadkrachtige aanpak tegen achterstelling en uitsluiting’, vraagt Ieder(in) in aanloop naar het debat over de begroting en plannen van het ministerie van VWS.

Onderzoeken: passende zorg te ver weg
In de afgelopen jaren zijn er, onder andere door het Sociaal Cultureel Planbureau, veel (wets)evaluaties en onderzoeken uitgevoerd. Vaak met vergelijkbare uitkomsten. Laagdrempelige toegang waardoor vroegtijdig en langdurig passende zorg en ondersteuning kan worden geboden, komt nog niet van de grond. Ook integraal werken en domeinoverstijgende samenwerking komen nog niet van de grond. Eigen kracht en zelfredzaamheid worden overschat. Mensen met een beperking en hun naasten stuiten op ongekend veel bureaucratie, hardvochtigheid en wantrouwen.

Meerjarige aanpak tegen achterstelling mensen met beperking
Door al deze knelpunten escaleren problemen en lukt het onvoldoende passende ondersteuning te bieden. Pogingen om verbeteringen aan te brengen, botsen vaak op de beleidsvrijheid en financiële schaarste bij gemeenten en het ontbreken van probleemoplossend vermogen in het decentrale stelsel. Ook de inspraak en – waar nodig – tegenspraak van de mensen om wie het gaat is op lokaal niveau zeer gebrekkig.

Het optimaal organiseren van passende zorg, ondersteuning en participatie voor mensen met een levenslange en levensbrede beperking en hun naasten, vraagt daarom om een eigen benadering: een integrale en meerjarige aanpak, waarbij een stelselwijziging voor mensen met een levenslange beperking niet moet worden uitgesloten. Dit bepleiten we in onze inbreng aan de Kamerleden en kabinet.

Zorg thuis
Naast dit pleidooi zijn er een aantal actuele punten waarvoor we aandacht vragen van Tweede Kamer en kabinet.

Grote zorgen over zorg thuis
Welke investeringen en waarborgen worden geleverd om de zorg thuis voor mensen met een levenslange en levensbrede beperking verantwoord en menswaardig in te richten? En hoe kan verdere overbelasting van naasten en mantelzorg beter worden voorkomen?

Behoud vrij keuze hulp- en zorgverlening
We verzoeken af te zien van het afschaffen van of verder tornen aan de vrij keuze arts of zorgverlener. Afschaffing van artikel 13 Zvw (vrije keuze) is strijdig met zelfbeschikkingsrecht, zoals dat is geregeld in artikel 8 van het Europese Mensenrechtenverdrag (EVRM).

Versterk sociaal domein met gemeenten
Op welke wijze werkt het ministerie verder aan de versterking van het sociaal domein? Hoe komt dit tot uitdrukking in de VWS-begroting?

Toekomst voor kinderen en jongeren met een beperking
Wat is de visie van het kabinet als het gaat het toekomstperspectief voor kinderen en jongeren met een beperking of chronische ziekte? Deze vraag gaat verder dan het (financieel) inregelen of verbeteren van de jeugdzorg. Dit gaat over het voorkomen dat jeugd met een beperking verder buiten de boot valt, ook als het gaat over zaken als onderwijs, werk en wonen. 

Inbreng begrotingsdebat VWS 

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Ieder(in)
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Ieder(in)
Wat is de URL bij deze bron?: https://iederin.nl/brief-aan-tweede-kamer-kom-met-een-meerjarige-daadkrachtige-aanpak-voor-mensen-met-een-beperking/
Originele titel: Brief aan Tweede Kamer: Kom met een meerjarige daadkrachtige aanpak voor mensen met een beperking
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2022-10-17

Relevante artikelen ...

Mensen met een beperking krijgen te weinig aandacht in de plannen tegen discriminatie De plannen om discriminatie van mensen met een beperking tegen te gaan zijn te vrijblijvend Maandag 20 september heeft de Nationaal Coördinator teg... Chronisch zieken Sun, 25 Sep 2022, 05:31:44
Na de zomer handtekening bestuursakkoord Toegankelijkheid OV In 2040 moet het openbaar vervoer volledig toegankelijk zijn Vervoerders en overheden zetten na de zomer hun handtekening onder het Bestuursakkoord T... Chronisch zieken Wed, 20 Jul 2022, 10:46:48
Afspraken gemaakt over de kwaliteit van het ziekenvervoer Convenant belangrijke stap voor de kwaliteit van ziekenvervoer Patiënten-/cliëntenorganisaties, vervoerders en zorgverzekeraars hebben afspraken gema... Chronisch zieken Mon, 16 May 2022, 13:38:57
Meldpunt Onbeperkt Stemmen van Ieder(in) succesvol Helft van meldingen positief, maar ook ruimte voor verbetering Rondom de gemeenteraadsverkiezingen van maart opende Ieder(in) het meldpunt Onbeperkt ... Chronisch zieken Thu, 05 May 2022, 14:19:30
Zorg thuis moet mogelijk blijven Bij verhuizing naar een zorginstelling moeten alle hulpmiddelen die thuis staan, ingeleverd worden Je hebt een ernstig gehandicapt kind en verzorging... Chronisch zieken Sat, 09 Apr 2022, 09:41:38
Mensen met een beperking willen striktere coronaregels Ieder(in) pleit daarom voor het strikter toepassen en handhaven van de basisregels Mensen met een beperking of chronische ziekte worden nog steeds ex... Chronisch zieken Wed, 24 Nov 2021, 13:00:45

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com