Invoeren eigen bijdrage jeugdzorg is onverteerbaar

Het demissionaire kabinet heeft de geplande bezuiniging op jeugdzorg van ruim 500 miljoen euro in 2025 geschrapt. Voor de bezuiniging in jaren daarna is echter nog geen oplossing gevonden. Dat staat in de Voorjaarsnota die op 15 april is gepubliceerd.

Het kabinet Rutte-IV legde in zijn coalitieakkoord een besparing op jeugdzorg vast van jaarlijks ruim 500 miljoen euro. Eind januari adviseerde staatssecretaris Maarten van Ooijen het nieuw te vormen kabinet om die bezuiniging niet te laten doorgaan. Hij noemde de bezuiniging toen 'onverantwoord'. Maar hij stelde dat het niet passend is voor een demissionair kabinet om zelf de bezuiniging te schrappen.

Eigen bijdrage
Voor 2025 heeft het demissionaire kabinet op de begroting van VWS genoeg besparingen gevonden om de bezuiniging op jeugdzorg een jaar uit te stellen. Voor 2026 tot en met 2029 staat de bezuiniging nog steeds in de Voorjaarsnota. Om de bezuiniging mogelijk te maken, wil het kabinet een eigen bijdrage invoeren voor jeugdzorg. Die moet ingaan op 1 januari 2026. Het kabinet wil in augustus een wetsvoorstel indienen om de eigen bijdrage in te voeren.

Verzet tegen ouderbijdrage
Het invoeren van een eigen bijdrage heeft vaker op de agenda gestaan, vertelt Bram van den Berg van het Nederlands Jeugdinstituut. 'Voor de jaren na 2025 is er geen dekking voor de geplande bezuiniging op jeugdzorg. Dat probleem moet het komende kabinet oplossen. De vraag is of een eigen bijdrage het antwoord is. De Jeugdwet voerde een ouderbijdrage in voor jeugdzorg met verblijf. Daar kwam veel verzet tegen. Het zou een drempel opwerpen voor ouders, veel administratie vereisen en uiteindelijk financieel niet veel opleveren. Daarom is die bijdrage in 2016 weer uit de wet geschrapt. Ook nu is er veel verzet tegen een ouderbijdrage, bijvoorbeeld van de VNG, Jeugdzorg Nederland en De Nederlandse ggz. Het risico is groot dat juist kinderen en jongeren in een kwetsbare situatie niet de hulp krijgen die ze nodig hebben. Alleen omdat hun ouders de eigen bijdrage niet kunnen betalen.'

Meer informatie
Voorjaarsnota 2024
Bericht VNG 
Bericht Jeugdzorg Nederland
Bericht De Nederlandse ggz
Bericht Binnenlands Bestuur
Bericht De Volkskrant

Bron: IGJ


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: IGJ
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : IGJ
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: Bezuiniging jeugdzorg een jaar uitgesteld
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
  • Datum: 17 apr 2024

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!