Eigen bijdrage lijkt een straf op het hebben van een beperking

Het kabinet heeft in het regeerakkoord een extra bezuiniging op jeugdzorg opgenomen van ruim 500 miljoen euro. Om dat geld binnen te halen, overweegt het kabinet een eigen bijdrage in te voeren voor jeugdhulp. Onacceptabel, waarschuwt Ieder(in). ‘Een eigen bijdrage verhoogt de drempel om de noodzakelijke ondersteuning te krijgen en te houden. Gezinnen met een kind of jongere met een beperking kunnen deze extra kosten niet ontlopen. Zo wordt de eigen bijdrage een straf op het hebben van een beperking.’ Woensdag 18 mei bespreekt de Tweede Kamer de problemen in de jeugdzorg met staatssecretaris Van Ooijen.

Jeugd met een beperking beter in beeld
Voor concrete verbetering in de levens van kinderen en jongeren met een beperking en hun ouders is meer urgentie nodig, laat Ieder(in) weten aan de Tweede Kamer en het kabinet. ‘Het baart ons zorgen dat binnen de hervorming van het jeugdhulpstelsel deze groep zich in de marge bevindt. Het niet bieden van tijdige en passende hulp voor de groep kinderen met een levenslange, levensbrede, oftewel onomkeerbare, beperking leidt tot enorme ontwrichting.’

De ondersteuning aan deze gezinnen vanuit de Jeugdwet moet veel beter geregeld worden. En als dat niet snel genoeg lukt, zou er een aparte regeling moeten komen voor de hulp en ondersteuning aan jeugd met een beperking.

De voorgenomen hervorming van jeugdhulp is niet zomaar geregeld. Ook op korte termijn kunnen al verbeteringen worden bereikt, zoals met langere indicaties voor kinderen met een levenslange beperking en betere ondersteuning van ouders, waarbij de zorg- en ondersteuningsbehoefte van de gezinnen voorop staat.

Zie af van eigen bijdragen jeugdhulp
Wat de ouders en de kinderen zeker niet helpt, is de mogelijke invoering van een eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de Jeugdwet. Hoe en wanneer die bijdrage zou worden ingevoerd, is nog niet bekend. Wel heeft de staatssecretaris deze bezuinigingsmaatregel vorige week als mogelijkheid aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer.

De invoering van een eigen bijdrage wordt door een brede coalitie van zorgaanbieders, professionals en cliëntorganisaties, waaronder Ieder(in) en MIND,  gezien als achteruitgang en dus onacceptabel. Eigen bijdragen verhogen de drempel om hulp te krijgen en te houden. De toegang tot noodzakelijke zorg en ondersteuning voor kinderen, jongeren en hun gezinnen wordt door de invoering van eigen bijdragen ernstig belemmerd.

Daarnaast betekent het een extra financiële last boven op de stapeling van zorgkosten waarmee jeugd met een beperking of chronische ziekte en hun gezinnen nu al te maken hebben. Voor gezinnen in onze achterban, met een familielid met een onomkeerbare beperking, is het onmogelijk deze extra kosten te ontlopen. Invoering van een eigen bijdrage voor de noodzakelijke zorg en ondersteuning is dus een straf voor gezinnen met een kind met een onomkeerbare beperking.

Ieder(in) verzoekt de Tweede Kamer om de staatssecretaris te vragen af te zien van de invoering van een eigen bijdrage voor jeugdhulp.

Zie hier de brief aan de Tweede Kamer


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: Ieder(in)
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : Ieder(in)
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: Brief aan Kamer: Zie af van eigen bijdragen jeugdhulp en verbeter de hulp voor jongeren met een beperking
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 18 mei 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!