Tijdens de coronapandemie hebben zorgverleners meer gebruik gemaakt van telemonitoring

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een update van de release voor de medisch-specialistische zorg beschikbaar gesteld. Per 1 januari 2023 voeren wij een aantal wijzigingen door die de beweging naar passende zorg stimuleren.

Telemonitoring
Tijdens de coronapandemie hebben zorgverleners meer gebruik gemaakt van telemonitoring. Met telemonitoring kunnen zorgverleners bij patiënten op afstand de vinger aan de pols houden. Alleen als het nodig is, wordt de patiënt opgeroepen om naar het ziekenhuis te komen. Deze vorm van zorg kan nog niet los gedeclareerd worden terwijl dat juist belangrijk is. Om telemonitoring te stimuleren kan deze zorg per 2023 zelfstandig geregistreerd en gedeclareerd worden. 

Nieuwe prestaties voor expertiseadvies
Om meer gebruik te maken van elkaars expertise is er een prestatie gemaakt voor het vragen van een expertiseadvies. Dit advies zorgt ervoor dat de patiënt niet altijd meer hoeft te worden doorverwezen naar een expertisecentrum. In andere gevallen wordt de patiënt gerichter doorverwezen en krijgt zo sneller de zorg die nodig is. Dit laatste is in het bijzonder van belang voor patiënten met een zeldzame aandoening. Zij zien nu vaak diverse specialisten en krijgen verschillende diagnosen, voordat de juiste diagnose gesteld wordt. De NZa onderzoekt of en hoe een vergelijkbare bekostiging nodig is voor expertisecentra voor niet-zeldzame aandoeningen.

Taakherschikking
Om de zorg toegankelijk te houden is het essentieel om medewerkers optimaal in te zetten. Hiervoor is het van belang om duidelijker te krijgen wie wat doet in de zorg. Daarom moet de zorg die een patiënt krijgt, vastgelegd worden door de zorgaanbieder die ook feitelijk de zorg levert. We hebben hiervoor een aanpassing doorgevoerd in de registratieverplichting van de Regeling medisch-specialistische zorg. Dit kan via de kwalificatiecode van de beroepsbeoefenaar. Uitleg over de kwalificatiecode vindt u op de pagina taakherschikking.

Verhoging tarieven
De aanpassing van de tarieven voor 2023 op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) zijn hierin nog niet verwerkt. We verwerken deze aanpassingen zo snel mogelijk in de tarieven. Binnen de msz is een groot deel van de tarieven niet gereguleerd. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders moeten de hogere index daarom op een passende manier vertalen in hun afspraken.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: NZa
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : NZa
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2022/09/23/nza-publiceert-update-dbc-pakket-medisch-specialistische-zorg-2023
Originele titel: NZa publiceert update dbc-pakket medisch-specialistische zorg 2023
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2022-09-25

Relevante artikelen ...

Zorgverzekeraars moeten proactief zijn om wachtlijsten te verkorten Vanuit hun wettelijke zorgplicht moeten zorgverzekeraars proactief de beschikbaarheid van voldoende zorg voor verzekerden organiseren Zorgverzekeraar... Management & beleid Mon, 17 Oct 2022, 06:20:59
Aanlevering zorgvraagtypering uitgesteld De NZa heeft op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) de wettelijke taak om markttoezicht en marktontwikkeling uit te voeren De Nederl... Management & beleid Sat, 10 Sep 2022, 07:30:48
Subsidieaanvragen verminderen lokale regeldruk geopend Zorgaanbieders kunnen de subsidie aanvragen voor projecten om regels te vereenvoudigen, herinrichten of schrappen Vanaf vandaag kunnen zorgaanbieders... Management & beleid Thu, 01 Sep 2022, 06:36:12
Nieuwe start subsidieregeling Coronabanen in de Zorg 2022 In februari ontving het ministerie van VWS signalen dat er mogelijk misbruik was gemaakt van de regeling Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn ... Management & beleid Wed, 20 Apr 2022, 11:32:59
Plannen in de regio's klaar voor voldoende verpleegzorg in 2025 De plannen voor uitbreiding van de verpleegzorg zijn landelijk gezien voldoende om de komende jaren aan de toenemende vraag te kunnen voldoen Voor ... Management & beleid Wed, 15 Dec 2021, 16:41:26
Focusgroepen om kosten opleidingen in kaart te brengen gestart De NZa is bezig met het kostenonderzoek naar de medische vervolgopleidingen (mvo) in de medisch-specialistische zorg De Nederlandse Zorgautoriteit ga... Management & beleid Thu, 26 Aug 2021, 10:50:12