Het samenwerkingsverband ziet belemmeringen in het toezicht op de bedrijfsvoering van zorgaanbieders en bij het onderling delen van gegevens

In een brief aan de minister van VWS beschrijft de Taskforce Integriteit Zorg (TIZ) een aantal gesignaleerde knelpunten om fouten en fraude in de zorg goed aan te pakken.  Het gezamenlijk toezicht is effectief, maar op een aantal punten is verbetering mogelijk. Zo ziet het samenwerkingsverband belemmeringen in het toezicht op de bedrijfsvoering van zorgaanbieders en bij het onderling delen van gegevens. Ook is het door het vaste maandbedrag moeilijk om fraude met pgb’s vast te stellen en gelden er verschillende regels voor pgb-bestedingen in het buitenland. Tot slot ziet de taskforce een risico in het ontbreken van een verplichte toezichthouder in de Jeugdwet die controleert of zorg terecht in rekening wordt gebracht.

In Nederland zijn veel zorgprofessionals elke dag keihard bezig om goede zorg te leveren. Ons toezicht moet hen ondersteunen, niet belemmeren. Tegelijkertijd zien we in sommige sectoren zorgaanbieders die het belang van de patiënt ondergeschikt maken aan hun eigen belang. Door zorggeld te onttrekken aan de zorg tasten zij het vertrouwen van ons allen in de zorg aan. En dat straalt negatief af op iedereen die wel het goede voor de patiënt wil doen. Wij zien het als onze taak om dit gedrag te voorkomen, te stoppen en te bestraffen.

Franchiseconstructies bemoeilijken toezicht op bedrijfsvoering
De taskforce signaleert dat het toezicht op de bedrijfsvoering van zorgaanbieders op dit moment bemoeilijkt wordt door een uitspraak van de Raad van State over franchiseconstructies in de zorg. Franchisegevers hebben namelijk wel invloed op de zorg, maar vallen nu niet onder het toezicht van NZa of IGJ. De taskforce zou graag zien dat hiermee rekening wordt gehouden als er wetten worden ontwikkeld om het toezicht te versterken op de bedrijfsvoering van zorgaanbieders. 

Delen van gegevens over fraude nog te beperkt
Daarnaast gaat het uitwisselen van gegevens om fraude aan te pakken nog niet goed. Zo zijn er knelpunten in het delen van gegevens tussen gemeenten onderling en tussen de uitvoerder en de verstrekkers van het pgb. Zo mag de SVB fraudemeldingen over zorgverleners niet altijd doorsturen naar een zorgkantoor of gemeente in een andere regio. Dat is soms wel nodig, bijvoorbeeld als de betreffende zorgverlener ook voor andere budgethouders werkt die onder een ander domein of andere regio vallen. De taskforce vraagt om passende wetgeving hiervoor.     

Verschillende regels buitenland en vast maandbedrag bemoeilijken toezicht op pgb’s
Er gelden nu te veel verschillende regels voor het besteden van een persoonsgebonden budget (pgb) in het buitenland. Dit verschilt sterk per gemeente en per zorgdomein. Deze complexe regels werken fouten en fraude in de hand en bemoeilijken controles op de bestedingen. De taskforce vraagt de minister om te verkennen hoe deze regels beter op elkaar afgestemd kunnen worden.

Soms krijgen budgethouders een vast maandbedrag en is er dus geen sprake meer van maandelijkse facturen en daarmee verantwoording van de zorg. De taskforce ziet vooral een groot risico op fouten en fraude bij kwetsbare budgethouders en bij aanbieders die een combinatie van wonen en zorg leveren. Hier zijn passende maatregelen nodig.

Geen verplichte toezichthouder in Jeugdwet
Op dit moment is er in de Jeugdwet geen verplichting opgenomen om een  toezichthouder aan te wijzen, die controleert of zorg terecht in rekening wordt gebracht. De taskforce vraagt om te onderzoeken of dit wel verplicht kan worden.

De Taskforce Integriteit Zorg (TIZ)
In de Taskforce Integriteit Zorg werken de volgende partners samen: de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW), de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Sociale Verzekeringsbank (SVB), het Openbaar Ministerie (OM) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ), de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD), de Belastingdienst en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : NZa
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Taskforce signaleert knelpunten in aanpak fouten en fraude in de zorg
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 16 dec 2019

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!