Een nieuwe bekostiging werd nodig geacht om beter aan te sluiten op de manier waarop de zorg wordt geleverd

De Nederlandse Zorgautoriteit voert per 1 januari 2020 een nieuwe bekostiging in voor de extramurale zorg aan mensen met een zintuiglijke beperking. Het gaat om mensen met een visuele of auditieve beperking of een beperking als gevolg van een taalontwikkelingsstoornis. De nieuwe regels en tarieven worden nu bekend gemaakt, zodat zorgaanbieders en zorgverzekeraars voldoende tijd hebben om zich voor te bereiden op de nieuwe situatie.

Meerwaarde nieuwe bekostiging
Een nieuwe bekostiging werd nodig geacht om beter aan te sluiten op de manier waarop de zorg wordt geleverd en het inkoopgesprek tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars te faciliteren. Voor de cliënten betekent dit een herkenbare factuur. De bekostiging stimuleert daarnaast het leveren van doelmatige zorg aan de cliënt. Zorgverzekeraars krijgen in de nieuwe bekostiging meer inzicht in de geleverde zorg. Voor zorgaanbieders sluiten de inkomsten beter aan bij de kosten die ze maken om de zorg te kunnen leveren aan de cliënten.

Samen met belanghebbenden
De nieuwe bekostiging is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met zorgaanbieders, vertegenwoordigers van cliënten en zorgverzekeraars. Dit met als doel om prestaties en tarieven te maken die goed aansluiten bij de dagelijkse zorgpraktijk. Nadat ons eerdere advies om deze bekostiging per 2020 in te voeren is overgenomen door de minister van VWS, hebben we dit in samenwerking met de betrokken partijen uitgewerkt in nieuwe regels.

Goed voorbeeld
Wat ons betreft is dit een goed voorbeeld van de manier waarop we samen met het veld willen werken aan herkenbare bekostigingssystemen die kwaliteit en de juiste zorg op de juiste plek stimuleren. Marian Kaljouw, voorzitter van de raad van bestuur van de NZa: “Wij willen alle betrokken complimenteren en bedanken voor hun inzet. Daarvoor is veel inspanning geleverd en met toewijding gewerkt. Zonder de combinatie van de zorginhoudelijke kennis met onze data-analyses waren we niet tot dit resultaat gekomen.”

Oscar Dekker, voorzitter van het bestuur van SIAC (Samenwerkende Instellingen voor mensen met Auditieve en/of Communicatieve beperkingen), hoort dat zorgverleners de nieuwe prestatiestructuur erg goed vinden aansluiten op de zorg die zij elke dag leveren: “We hebben samen een mooi inhoudelijk traject neergezet door goed met elkaar samen te werken.” De NZa heeft goed gebruikt gemaakt van de kennis en ervaring van onze professionals”, sluit Jopie Nooren hierbij aan als voorzitter van het bestuur van Vivis, de instellingen voor mensen met een visuele beperking. Petra van Holst, algemeen directeur van Zorgverzekeraars Nederland: “Heel mooi om te zien dat de nieuwe bekostiging tot stand is gekomen dankzij samenwerking met alle betrokkenen, in het bijzonder de cliënten. De gemaakte afspraken sluiten beter aan op de behoeften van deze specifieke groep verzekerden. Het draagt bovendien bij aan de inkoopdialoog tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders.”

Invoering per 2020
Om de invoering per 1 januari 2020 soepel te laten verlopen, zijn de verschillen in kostprijzen tussen instellingen in kaart gebracht. Omdat dit een sector is met een klein aantal zorgaanbieders, hebben wij voor elke afzonderlijke aanbieder een zeer gedetailleerde effectanalyse kunnen opstellen en gedeeld met de betreffende zorgaanbieder. Zij weten zo vooraf wat voor hen de gevolgen zijn van de invoering de nieuwe bekostiging. Proefdraaien is dan ook niet nodig.

Komende periode
De komende tijd gaan zorgaanbieders en zorgverzekeraars aan de gang met de inkoop en bijvoorbeeld aanpassingen in ICT-systemen. We houden ook na invoering vinger aan de pols en zullen adequaat reageren bij signalen dat er dingen niet goed gaan om er zeker van te zijn dat de bekostiging ook zo uitpakt als hij bedoeld is.


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : NZa
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: Nieuwe bekostiging zintuiglijk gehandicapten per 2020
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 20 mei 2019

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!