Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie pleit met studentenorganisaties, onderwijsinstellingen en de NJR voor openen MBO en hoger onderwijs 

Het hoger onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs moet zo snel mogelijk weer fysiek plaatsvinden. Hiervoor pleiten de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, de studentenbonden JOB, ISO en LSVb, de MBO Raad, Vereniging Hogescholen, de Universiteiten van Nederland en de Nationale Jeugdraad.

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie stelt in een brief, mede ondertekend door de genoemde organisaties, dat uit onderzoeken van het CBS, en het RIVM en Trimbos blijkt dat veel studenten met psychische problemen kampen. Dit varieert van eenzaamheid, somberheid en slaapproblemen tot ernstige eetstoornissen en levensmoeheid. Juist jongvolwassenen zijn kwetsbaar voor het ontwikkelen van mentale problemen en blijken nu ook het meest achteruit te gaan in hun mentale gezondheid. De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie maakt zich ernstig zorgen over de korte én lange termijnschade die jongvolwassenen in Nederland mentaal oplopen door de Covid-maatregelen en speciaal de sluiting van scholen en onderwijsinstellingen. Daarom pleit de NVvP  in een brief voor opening van het mbo, hbo en wo. Want, zo stellen Elnathan Prinsen en Arne Popma: “Mentale gezondheid is onderdeel van de volksgezondheid. Mentale schade is óók harde gezondheidsschade en heeft van alle gezondheidsproblemen de grootste impact op de gezonde levensjaren over de levensloop van mensen.’

In een tweede brief pleiten de organisaties ook vanuit onderwijsblik voor opening in een brief aan het OMT: onderwijsinstellingen moeten zo snel mogelijk weer alle studenten op locatie kunnen ontvangen. Dat is van groot belang voor de kwaliteit van het onderwijs én het welzijn van studenten. 

Ruim 1,3 miljoen studenten op het mbo, hbo en wo volgen inmiddels al 22 maanden een groot deel van het onderwijs vanaf hun beeldscherm. Veel lessen kunnen digitaal doorgaan, maar onderwijs is veel meer dan het overbrengen van kennis. Het dagelijks contact tussen studenten onderling en met docenten is van groot belang voor de kwaliteit van het onderwijs en het welzijn van studenten. Na de eerste lockdown, toen de onderwijsinstellingen weer opengingen, bleek eens te meer hoezeer studenten en docenten dat hadden gemist. Zoals de nieuwe minister van OCW Robbert Dijkgraaf ook aangaf: studenten vormen één van de meest kwetsbare groepen die in een heel vormende fase zitten. Die vormende fase moeten we niet langer stilleggen.  

Dit alles pleit, ondanks de oplopende besmettingsgraad, voor het openen van het onderwijs. We ondersteunen van harte het pleidooi van de nieuwe minister van OCW om de deuren van de onderwijsinstellingen zo snel mogelijk te openen. 

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie / Paulien Boogaard
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nvvp.net/home
Originele titel: oproep van psychiaters, studenten, onderwijskoepels, jeugdraad: open mbo en hoger onderwijs
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Studenten
Datum: 2022-01-12

Relevante artikelen ...

Ontwikkeling van dove en slechthorende leerlingen ernstig in de knel Dove en slechthorende leerlingen vaak tussen wal en schip Van speciaal onderwijs naar regulier, en dan weer van regulier onderwijs naar speciaal. Vee... Wetenschap & onderwijs Wed, 28 Sep 2022, 09:41:47
Niet alle studenten willen terug naar ‘normaal’ Voor veel studenten met een beperking werd studeren door de coronapandemie opeens een stuk toegankelijker Hoewel de meeste studenten blij zijn dat ze... Wetenschap & onderwijs Mon, 21 Mar 2022, 13:11:01
Record aantal eerstejaars studenten farmacieopleidingen Dat schrijft de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad Aan de universiteiten van Groningen, Leiden en Utrecht studeerden in het academisch jaar 2019/2020... Wetenschap & onderwijs Sun, 02 May 2021, 11:38:10
Sneltesten in onderwijs van start gegaan De testen moeten ervoor zorgen dat studenten vaker fysiek onderwijs krijgen Maandag 18 januari zijn de eerste pilots met sneltesten in het onderwijs ... Wetenschap & onderwijs Mon, 18 Jan 2021, 15:24:33
Naar de Britse mutatie van het coronavirus is meer onderzoek nodig Prof. Marion Koopmans wil geen overhaaste conclusies trekken In het Verenigd Koninkrijk is een mutatie van Sars-Cov-2 aangetroffen die zich sneller l... Wetenschap & onderwijs Tue, 22 Dec 2020, 06:31:58
Bij docenten zijn studentenwelzijn en werkdruk de grootste zorgen Dit schrijft minister van Onderwijs Ingrid van Engelshoven in de kamerbrief over de gevolgen van covid-19  Het middelbaar beroepsonderwijs en he... Wetenschap & onderwijs Tue, 24 Nov 2020, 16:11:48