Studenten gebruiken op grote schaal ADHD-medicijnen afkomstig van vrienden of studiegenoten om beter te kunnen studeren.

Dit blijkt uit een peiling door het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM). Het instituut vraagt aandacht voor de handel in concentratieverhogende middelen als Ritalin en Concerta en roept op tot betere voorlichting over de nadelen van het gebruik.

Uit de peiling onder ruim 400 studenten blijkt dat één op de vier studenten methylfenidaat, de werkzame stof uit de ADHD-medicatie, gebruikt zonder dat ze dat door een arts hadden voorgeschreven gekregen. Tachtig procent van hen doet dit om de studieprestaties te verbeteren. Een klein deel gebruikt het tijdens het uitgaan. De middelen krijgt men van vrienden en studiegenoten. Er is dus ADHD-medicatie in omloop, waarvan een aanzienlijk deel terecht komt bij studenten die geen diagnose voor ADHD hebben.

Handelaars
Het IVM waarschuwt al langer voor de risico's van deze middelen. Directeur Ruud Coolen van Brakel wil er meer van weten: "Ik vraag me af of hier ook commerciële handelaars achter zitten of dat het alleen om het 'lenen' van ADHD-patiënten gaat." Zijn instituut pleit ook voor meer voorlichting op universiteiten en hogescholen. "De laatste tijd is wel weer gebleken dat dit bepaald geen onschuldige middelen zijn.", aldus Coolen van Brakel.

Bijwerkingen
Oneigenlijk gebruik van methylfenidaat kan ernstige gevolgen hebben. Het College Beoordeling Geneesmiddelen heeft het gebruik van de stof voor volwassenen niet goedgekeurd. Tot februari 2017 zijn er bij het bijwerkingencentrum Lareb bijna 1200, vaak ernstige, meldingen van vermoede bijwerkingen geregistreerd. Hart- en vaataandoeningen, depressie, angst, zelfmoordneigingen en slapeloosheid zijn veel gemeld. Bijna de helft van de meldingen had betrekking op volwassenen en daarbij zaten drie sterfgevallen.

Selectief
Het huidige onderzoek is uitgevoerd onder een selectieve groep universitaire en HBO studenten. Hiermee is de peiling niet representatief voor alle studenten in Nederland. Wel sluiten de bevindingen aan bij de gesignaleerde trend van oneigenlijk gebruik van ADHD-medicatie onder studenten. Op basis van cijfers van het onderzoekbureau No Ties meldde NOS-op-3 in 2015 al dat 1 op de 10 studenten methylfenidaat oneigenlijk gebruikt.

Bron: IVM


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Datum: 25 mei 2024

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!