Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie pleit met studentenorganisaties, onderwijsinstellingen en de NJR voor openen MBO en hoger onderwijs 

Het hoger onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs moet zo snel mogelijk weer fysiek plaatsvinden. Hiervoor pleiten de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, de studentenbonden JOB, ISO en LSVb, de MBO Raad, Vereniging Hogescholen, de Universiteiten van Nederland en de Nationale Jeugdraad.

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie stelt in een brief, mede ondertekend door de genoemde organisaties, dat uit onderzoeken van het CBS, en het RIVM en Trimbos blijkt dat veel studenten met psychische problemen kampen. Dit varieert van eenzaamheid, somberheid en slaapproblemen tot ernstige eetstoornissen en levensmoeheid. Juist jongvolwassenen zijn kwetsbaar voor het ontwikkelen van mentale problemen en blijken nu ook het meest achteruit te gaan in hun mentale gezondheid. De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie maakt zich ernstig zorgen over de korte én lange termijnschade die jongvolwassenen in Nederland mentaal oplopen door de Covid-maatregelen en speciaal de sluiting van scholen en onderwijsinstellingen. Daarom pleit de NVvP  in een brief voor opening van het mbo, hbo en wo. Want, zo stellen Elnathan Prinsen en Arne Popma: “Mentale gezondheid is onderdeel van de volksgezondheid. Mentale schade is óók harde gezondheidsschade en heeft van alle gezondheidsproblemen de grootste impact op de gezonde levensjaren over de levensloop van mensen.’

In een tweede brief pleiten de organisaties ook vanuit onderwijsblik voor opening in een brief aan het OMT: onderwijsinstellingen moeten zo snel mogelijk weer alle studenten op locatie kunnen ontvangen. Dat is van groot belang voor de kwaliteit van het onderwijs én het welzijn van studenten. 

Ruim 1,3 miljoen studenten op het mbo, hbo en wo volgen inmiddels al 22 maanden een groot deel van het onderwijs vanaf hun beeldscherm. Veel lessen kunnen digitaal doorgaan, maar onderwijs is veel meer dan het overbrengen van kennis. Het dagelijks contact tussen studenten onderling en met docenten is van groot belang voor de kwaliteit van het onderwijs en het welzijn van studenten. Na de eerste lockdown, toen de onderwijsinstellingen weer opengingen, bleek eens te meer hoezeer studenten en docenten dat hadden gemist. Zoals de nieuwe minister van OCW Robbert Dijkgraaf ook aangaf: studenten vormen één van de meest kwetsbare groepen die in een heel vormende fase zitten. Die vormende fase moeten we niet langer stilleggen.  

Dit alles pleit, ondanks de oplopende besmettingsgraad, voor het openen van het onderwijs. We ondersteunen van harte het pleidooi van de nieuwe minister van OCW om de deuren van de onderwijsinstellingen zo snel mogelijk te openen. 


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie / Paulien Boogaard
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: oproep van psychiaters, studenten, onderwijskoepels, jeugdraad: open mbo en hoger onderwijs
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Studenten
  • Datum: 12 jan 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!