Dit blijkt uit de rapportage van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit)

In vrijwel heel Nederland lagen in 2019 de berekende concentraties stikstofdioxide (NO2 Stikstofdioxide ) en fijnstof (PM10 fijnstof ) onder de Europese grenswaarden. Plaatselijk wordt de grenswaarde voor stikstofdioxide nog overschreden. Dit komt voornamelijk door druk verkeer in de binnenstad. Wel waren er minder overschrijdingen dan in 2018. Op enkele locaties in gebieden met intensieve veehouderijen worden de grenswaarden van fijnstof ook nog overschreden. Dit blijkt uit de rapportage van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit ).

De gemiddelde concentratie stikstofdioxide door verkeer is in Nederland in 2019 gedaald ten opzichte van 2018. In het grootste deel van het land worden de grenswaarden gehaald, op een enkele straat in Amsterdam en Arnhem na. De daling komt vooral door schonere auto’s en maatregelen als milieuzones en autoluwe gebieden in de stad.

Op enkele locaties in gebieden met intensieve veehouderijen worden de grenswaarden van fijnstof nog overschreden. Dit zijn er wel minder dan in 2018, hoewel er meer veehouderijen in de berekeningen zijn meegeteld. De daling komt vooral omdat de achtergrondconcentraties zijn afgenomen.

De komende jaren zet deze daling naar verwachting door, zowel voor stikstofdioxide als voor fijnstof. Vermoedelijk wordt de bevolking gemiddeld minder blootgesteld aan deze stoffen. Mogelijk heeft de coronapandemie effecten op de concentraties stikstofdioxide en fijnstof en leidt deze tot iets lagere concentraties. Deze effecten zijn niet meegenomen in deze rapportage.

Luchtkwaliteit en gezondheid
Ook onder de grenswaarden is luchtverontreiniging nog schadelijk. Daarom is er beleid om de luchtkwaliteit verder te verbeteren. Schone lucht is belangrijk voor de volksgezondheid. Om dat te bereiken heeft de overheid in 2020 het Schone Lucht Akkoord (SLA) opgesteld. Hierin spreken de rijksoverheid, provincies en gemeenten met elkaar af de luchtkwaliteit in Nederland tot 2030 verder te verbeteren. Naar verwachting zal de hoeveelheid schadelijke stoffen in de lucht dan ook de komende jaren verder dalen. Hierdoor verbetert de kwaliteit van de lucht en daarmee de gezondheid van de Nederlandse bevolking de komende jaren.   

Monitoringsrapportage NSL 2020. Stand van zaken Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: RIVM
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : RIVM
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.rivm.nl/nieuws/verbetering-luchtkwaliteit-zet-door
Originele titel: Verbetering luchtkwaliteit zet door
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Studenten
Datum: 2020-12-22

Relevante artikelen ...

Zonbescherming in de zomervakantie In de zomer is de zonkracht sterk De zomervakantie is begonnen! Dat betekent dat veel mensen vrij nemen en de zon opzoeken op het strand, de camping,... Anders Fri, 16 Jul 2021, 11:33:23
Reproductiegetal gestegen naar 2,17 Het percentage positieve testen in de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  teststraten steeg van 4,5% naar 13,4% In de afgelopen week van 7 juli... Anders Tue, 13 Jul 2021, 14:12:47
Verdubbeling aantal deelnemers gecombineerde leefstijlinterventie Met de GLI werken volwassenen met overgewicht aan hun leefstijl In 7 maanden is het aantal deelnemers aan de gecombineerde leefstijl interventie ve... Anders Sun, 11 Jul 2021, 04:34:50
Tweede golf veroorzaakte bijna 11 duizend meer doden dan verwacht De hogere sterfte in de tweede golf is volledig toe te schrijven aan COVID-19 Tussen half september 2020, het begin van de tweede coronagolf, en ei... Anders Fri, 09 Jul 2021, 05:23:28
Verdubbeling aantal positieve coronatesten in een week In alle veiligheidsregio’s is deze stijging zichtbaar In de afgelopen week van 30 juni t/m 6 juli 2021 is het aantal gemelde positieve coronatesten v... Anders Tue, 06 Jul 2021, 13:58:27
Factoren die gezondheid beïnvloeden in kaart gebracht Een goede volksgezondheid vereist meer dan alleen een goede gezondheidszorg Onze gezondheid wordt beïnvloed door een complexe combinatie van verschil... Anders Mon, 05 Jul 2021, 12:44:08