Luchtverontreiniging is schadelijk voor de volksgezondheid

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  maakt elk jaar overzichtskaarten van de luchtverontreiniging en stikstofdepositie in Nederland. Uit de nieuwe kaarten met daarin de officieel vastgestelde cijfers (zogeheten GCN Grootschalige Concentratiekaarten Nederland /GDN Grootschalige Depositiekaarten Nederland -kaarten), blijkt dat de lucht boven ons land in 2020 veel lagere concentraties stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM) bevatte dan in 2019. Deze daling is in 2020 versterkt door de gevolgen van maatregelen die genomen zijn vanwege de uitbraak van SARS severe acute respiratory syndrome -COV-2 (corona). Het is niet duidelijk in hoeverre deze effecten in de toekomst blijven bestaan. Naast de overzichtskaarten maakte het RIVM prognosekaarten voor de luchtverontreiniging in 2025 en 2030.

Luchtverontreiniging is schadelijk voor de volksgezondheid. Te veel stikstofdepositie op natuurgebieden is schadelijk voor het aantal en de variatie van planten- en diersoorten. Overheden gebruiken de GCN Grootschalige Concentratiekaarten Nederland /GDN Grootschalige Depositiekaarten Nederland -kaarten voor hun beleid om de luchtkwaliteit te verbeteren en de stikstofdepositie te verminderen. De nieuwe kaarten worden ook gebruikt in het beleidsinstrumentarium voor stikstof, en het rekenmodel AERIUS. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  combineert voor het maken van de GCN/GDN-kaarten metingen en modelberekeningen om de werkelijke situatie zo goed mogelijk te benaderen.

Stikstofdioxide- en fijnstofconcentraties
De concentraties stikstofdioxide in de lucht zijn in 2020 veel lager dan in 2019, gemiddeld ongeveer 20 procent. Dat komt vooral doordat er in 2020 minder wegverkeer was door de coronamaatregelen, zoals het thuiswerken. Naar verwachting zullen de concentraties stikstofdioxiden in 2030, door voorgenomen maatregelen in de hele EU European Union  , ongeveer 40 procent lager zijn dan in 2018.

De concentraties fijnstof waren in 2020 ook lager dan in 2019; PM10 ongeveer 10 procent en PM2,5 ongeveer 15 procent. De verwachting is dat deze concentraties door nationale en internationale maatregelen, in 2030 ongeveer 25 respectievelijk 40 procent lager zullen zijn dan in 2018.

Stikstofdepositie
De gemiddelde stikstofdepositie op het Nederlandse landoppervlak was in 2020 circa 9 procent lager dan in 2019. Dit valt binnen de bandbreedte van de jaarlijkse fluctuatie, die onder meer door weersomstandigheden wordt bepaald. De verwachting voor 2030 is dat de stikstofdepositie dan 19 procent lager kan zijn dan in 2018. Dit is een verwachting op basis van de nu bekende maatregelen die in Nederland en het buitenland worden genomen om de uitstoot van luchtvervuilende stoffen te verlagen.

Rapport: Grootschalige concentratie- en depositiekaarten Nederland. Rapportage 2021

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: RIVM
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : RIVM
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.rivm.nl/nieuws/luchtkwaliteit-verbeterd-in-2020
Originele titel: Luchtkwaliteit verbeterd in 2020
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2021-07-05

Relevante artikelen ...

De 13 wekenecho vanaf vandaag beschikbaar voor zwangeren In augustus zijn verloskundigen en gynaecologen overal in Nederland al begonnen met het  informeren van zwangeren en partners over de 13 wekenech... Anders Wed, 01 Sep 2021, 08:33:52
Wekelijkse update coronavirus Het reproductiegetal dat gebaseerd is op het aantal positieve coronatesten is onder de 1 In de afgelopen week zijn er 8% minder positieve coronateste... Anders Tue, 17 Aug 2021, 14:16:27
Zo'n 85% van de 18-plussers heeft tenminste één vaccinatie gekregen Vandaag zijn de vaccinatiecijfers op de pagina van het ECDC (het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding) bijgewerkt De vaccinatierappo... Anders Wed, 04 Aug 2021, 10:27:18
Stijging van het welbevinden De versoepelingen leiden tot meer sociale contacten en meer drukte Nu de besmettingen de afgelopen tijd afnemen en diverse maatregelen zijn opgeheven... Anders Fri, 02 Jul 2021, 13:36:25
Mensen geboren in 1992 uitgenodigd voor coronavaccinatie Zij krijgen het vaccin van BioNTech/Pfizer of Moderna Mensen uit 1992 kunnen vanaf vandaag via www.coronavaccinatie-afspraak.nl hun vaccinatieafspraa... Anders Sat, 12 Jun 2021, 08:20:47
Mensen geboren in 1987 uitgenodigd voor coronavaccinatie Zij krijgen het vaccin van BioNTech/Pfizer of Moderna Mensen uit 1987 kunnen vanaf vandaag via www.coronavaccinatie-afspraak.nl hun vaccinatieafspr... Anders Tue, 08 Jun 2021, 11:08:23