Luchtverontreiniging is schadelijk voor de volksgezondheid

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  maakt elk jaar overzichtskaarten van de luchtverontreiniging en stikstofdepositie in Nederland. Uit de nieuwe kaarten met daarin de officieel vastgestelde cijfers (zogeheten GCN Grootschalige Concentratiekaarten Nederland /GDN Grootschalige Depositiekaarten Nederland -kaarten), blijkt dat de lucht boven ons land in 2020 veel lagere concentraties stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM) bevatte dan in 2019. Deze daling is in 2020 versterkt door de gevolgen van maatregelen die genomen zijn vanwege de uitbraak van SARS severe acute respiratory syndrome -COV-2 (corona). Het is niet duidelijk in hoeverre deze effecten in de toekomst blijven bestaan. Naast de overzichtskaarten maakte het RIVM prognosekaarten voor de luchtverontreiniging in 2025 en 2030.

Luchtverontreiniging is schadelijk voor de volksgezondheid. Te veel stikstofdepositie op natuurgebieden is schadelijk voor het aantal en de variatie van planten- en diersoorten. Overheden gebruiken de GCN Grootschalige Concentratiekaarten Nederland /GDN Grootschalige Depositiekaarten Nederland -kaarten voor hun beleid om de luchtkwaliteit te verbeteren en de stikstofdepositie te verminderen. De nieuwe kaarten worden ook gebruikt in het beleidsinstrumentarium voor stikstof, en het rekenmodel AERIUS. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  combineert voor het maken van de GCN/GDN-kaarten metingen en modelberekeningen om de werkelijke situatie zo goed mogelijk te benaderen.

Stikstofdioxide- en fijnstofconcentraties
De concentraties stikstofdioxide in de lucht zijn in 2020 veel lager dan in 2019, gemiddeld ongeveer 20 procent. Dat komt vooral doordat er in 2020 minder wegverkeer was door de coronamaatregelen, zoals het thuiswerken. Naar verwachting zullen de concentraties stikstofdioxiden in 2030, door voorgenomen maatregelen in de hele EU European Union  , ongeveer 40 procent lager zijn dan in 2018.

De concentraties fijnstof waren in 2020 ook lager dan in 2019; PM10 ongeveer 10 procent en PM2,5 ongeveer 15 procent. De verwachting is dat deze concentraties door nationale en internationale maatregelen, in 2030 ongeveer 25 respectievelijk 40 procent lager zullen zijn dan in 2018.

Stikstofdepositie
De gemiddelde stikstofdepositie op het Nederlandse landoppervlak was in 2020 circa 9 procent lager dan in 2019. Dit valt binnen de bandbreedte van de jaarlijkse fluctuatie, die onder meer door weersomstandigheden wordt bepaald. De verwachting voor 2030 is dat de stikstofdepositie dan 19 procent lager kan zijn dan in 2018. Dit is een verwachting op basis van de nu bekende maatregelen die in Nederland en het buitenland worden genomen om de uitstoot van luchtvervuilende stoffen te verlagen.

Rapport: Grootschalige concentratie- en depositiekaarten Nederland. Rapportage 2021

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: RIVM
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : RIVM
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.rivm.nl/nieuws/luchtkwaliteit-verbeterd-in-2020
Originele titel: Luchtkwaliteit verbeterd in 2020
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2021-07-05

Relevante artikelen ...

Afgelopen week bijna kwart miljoen positieve coronatesten Het hoogste aantal meldingen per 100.000 inwoners was te zien bij de 18 tot 24 jarigen Afgelopen week* werden 242.961 positieve coronatesten gemeld b... Anders Tue, 18 Jan 2022, 15:00:33
Iedereen vanaf 18 jaar kan een boostervaccinatie inplannen Het streven was om rond 7 januari iedereen van 18 jaar en ouder, die dat wil, de mogelijkheid te geven een boostervaccinatie in te plannen Alle 18-ja... Anders Thu, 06 Jan 2022, 11:17:08
Uitnodiging voor boostervaccinatie mensen uit 1978 en 1979 De GGD roept op om de afspraken online in te plannen Mensen geboren in 1978 en 1979 kunnen nu een afspraak inplannen bij de GGDGemeentelijke Gezondhe... Anders Mon, 27 Dec 2021, 10:45:38
Uitnodiging corona boostervaccinatie voor mensen geboren in 1943 De boostervaccinatie kan 6 maanden na de laatste coronavaccinatie worden gehaald Mensen geboren in 1943 kunnen online een afspraak inplannen bij de G... Anders Mon, 06 Dec 2021, 12:26:30
Er moet meer onderzoek naar blootstelling aan laagfrequent geluid komen Er is bewezen dat geluid in het algemeen een negatief effect heeft op de gezondheid Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu stelt voor ... Anders Wed, 17 Nov 2021, 11:49:39
Blootstelling van rokers aan schadelijke stoffen onderschat Uit onderzoek blijkt dat de rookmethodes die worden gebruikt voor rookmachines de blootstelling van de roker aan schadelijke stoffen onderschatten Ro... Anders Mon, 04 Oct 2021, 18:00:29