(advertentie)

Dit blijkt uit de rapportage van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit)

In vrijwel heel Nederland lagen in 2019 de berekende concentraties stikstofdioxide (NO2 Stikstofdioxide ) en fijnstof (PM10 fijnstof ) onder de Europese grenswaarden. Plaatselijk wordt de grenswaarde voor stikstofdioxide nog overschreden. Dit komt voornamelijk door druk verkeer in de binnenstad. Wel waren er minder overschrijdingen dan in 2018. Op enkele locaties in gebieden met intensieve veehouderijen worden de grenswaarden van fijnstof ook nog overschreden. Dit blijkt uit de rapportage van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit ).

De gemiddelde concentratie stikstofdioxide door verkeer is in Nederland in 2019 gedaald ten opzichte van 2018. In het grootste deel van het land worden de grenswaarden gehaald, op een enkele straat in Amsterdam en Arnhem na. De daling komt vooral door schonere auto’s en maatregelen als milieuzones en autoluwe gebieden in de stad.

Op enkele locaties in gebieden met intensieve veehouderijen worden de grenswaarden van fijnstof nog overschreden. Dit zijn er wel minder dan in 2018, hoewel er meer veehouderijen in de berekeningen zijn meegeteld. De daling komt vooral omdat de achtergrondconcentraties zijn afgenomen.

De komende jaren zet deze daling naar verwachting door, zowel voor stikstofdioxide als voor fijnstof. Vermoedelijk wordt de bevolking gemiddeld minder blootgesteld aan deze stoffen. Mogelijk heeft de coronapandemie effecten op de concentraties stikstofdioxide en fijnstof en leidt deze tot iets lagere concentraties. Deze effecten zijn niet meegenomen in deze rapportage.

Luchtkwaliteit en gezondheid
Ook onder de grenswaarden is luchtverontreiniging nog schadelijk. Daarom is er beleid om de luchtkwaliteit verder te verbeteren. Schone lucht is belangrijk voor de volksgezondheid. Om dat te bereiken heeft de overheid in 2020 het Schone Lucht Akkoord (SLA) opgesteld. Hierin spreken de rijksoverheid, provincies en gemeenten met elkaar af de luchtkwaliteit in Nederland tot 2030 verder te verbeteren. Naar verwachting zal de hoeveelheid schadelijke stoffen in de lucht dan ook de komende jaren verder dalen. Hierdoor verbetert de kwaliteit van de lucht en daarmee de gezondheid van de Nederlandse bevolking de komende jaren.   

Monitoringsrapportage NSL 2020. Stand van zaken Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: RIVM
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : RIVM
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.rivm.nl/nieuws/verbetering-luchtkwaliteit-zet-door
Originele titel: Verbetering luchtkwaliteit zet door
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Studenten
Datum: 2020-12-22

Relevante artikelen ...

75-79-jarigen uitgenodigd voor vaccinatie In totaal gaat het om ongeveer 812.000 mensen. Zij krijgen het vaccin van BioNTech/Pfizer Zaterdag 6 maart ontvingen de eerste mensen uit de leeftijd... Anders Sat, 06 Mar 2021, 20:01:02
PANDEM-2-project door de EU gefinancierd 9,75 miljoen euro voor verhogen EU-paraatheid en -respons bij pandemieën in de toekomst Het RIVM en het Radboudumc zullen vanaf februari 2021 als tea... Anders Tue, 02 Feb 2021, 10:40:42
Door eerste lockdown luchtkwaliteit beter dan verwacht De concentratie stikstofdioxide (NO2 Stikstofdioxide ) verminderde  in het voorjaar met ongeveer 30% in drukke straten Door de maatregelen van d... Anders Mon, 11 Jan 2021, 19:10:11
Massale hulp van studenten Het platform Covid Vrijwilliger is opgezet om vraag en aanbod bij elkaar te brengen Ruim 800 UMCG-studenten zich hebben bij het platform Covid Vrijwi... Anders Sun, 10 Jan 2021, 07:30:59
Medicijnresten zijn risico voor kwaliteit oppervlaktewater Dat blijkt uit een analyse van meetgegevens van waterbeheerders uit 2017 en 2018 Een nieuwe studie door RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en M... Anders Mon, 12 Oct 2020, 10:56:20
Gebruikers voedingssupplementen met cafeïne kunnen een risico lopen Deze supplementen worden vaak gebruikt om bijvoorbeeld intensiever te kunnen sporten Voedingssupplementen met cafeïne bevatten vaak hoge cafeïnegehal... Anders Thu, 02 Jul 2020, 14:33:39