In nog geen 30% van de coalitieakkoorden wordt dementie genoemd en in slechts 10% is aandacht voor dagactiviteiten

In bijna elke gemeente in Nederland is een coalitieakkoord gesloten dat de komende vier jaar als leidraad dient voor het beleid. In de Coalitiegids van Alzheimer Nederland is te zien in welke gemeenten dementie de komende vier jaar op de kaart staat. In nog geen 30% van de coalitieakkoorden wordt dementie genoemd en in slechts 10% is aandacht voor dagactiviteiten.  

Maak werk van dagactiviteiten 
Ten opzichte van vier jaar geleden noemen meer gemeenten dementie in hun coalitieakkoord, in 2018 kwam dementie voor in een kwart van de coalitieakkoorden en nu in bijna een derde. Ondersteuning van mantelzorgers komt in 63% van de coalitieakkoorden aan bod, maar in slechts 10% staan dagactiviteiten voor mensen met dementie. Dat is zorgelijk want dagactiviteiten zijn een positieve en zinvolle activiteit om eenzaamheid te voorkomen en achteruitgang te vertragen. En bieden bovendien mantelzorgers de kans om op adem te komen en de mantelzorg vol te houden. In meer dan de helft van de gemeenten maakt minder dan 50% van de thuiswonende mensen met dementie gebruik van zinvolle dagactiviteiten. Inzet op dagactiviteiten is daarom de komende jaren cruciaal, ook omdat het aantal mensen met dementie verdubbelt en het aantal zorgprofessionals afneemt. De prioriteit voor dagactiviteiten in de coalitieakkoorden is dus veel te laag.  

Dementievriendelijk wonen  
Wonen voor personen met een zorgvraag of specifieke doelgroepen, waaronder ouderen, komt in 72% van de akkoorden aan bod. Van alle kwetsbare ouderen heeft 32% dementie. Daarom is het belangrijk dat er bij het bouwen van seniorenwoningen, rekening gehouden wordt met mensen met dementie. De inzet van zorgaanbieders, gemeenten, welzijnsorganisaties, ontwikkelaars en woningcorporaties is hiervoor nodig. Door dementievriendelijk te wonen, wordt de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten verhoogd en vergroot het aantal zorgarme jaren. Bovendien bevordert het de doorstoom op de woningmarkt.  

Over de Coalitiegids  
Alzheimer Nederland scande alle 296 coalitieakkoorden op dementievriendelijk beleid. In de Coalitiegids is per gemeente te zien in hoeverre er in het coalitieakkoord aandacht is voor dementie, mantelzorg, dagactiviteiten en wonen, in combinatie met zorg. Via de landkaart is in één oogopslag te zien in welke Nederlandse gemeenten er veel aandacht is voor dementie, en in welke weinig. Hier zie je ook of in de gemeente al een Dementiescan van Alzheimer Nederland is uitgevoerd. *Let op: in de Coalitiegids gaat het niet om de inhoud van reeds bestaand beleid op het gebied van dementie en kwetsbare ouderen.  

Advies  
Alzheimer Nederland adviseert gemeenten hoe zij dementievriendelijk kunnen worden, onder andere door de Dementiescan uit te voeren. Hiermee krijgen gemeenten snel inzicht in hoe dementievriendelijk de gemeente is, wat de gemeente concreet kan doen om dit te verbeteren en hoe de gemeente scoort ten opzichte van andere gemeenten in de regio. In ruim honderd gemeenten is de Dementiescan uitgevoerd.  

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Alzheimer Nederland / Carolien van IJsendoorn
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Alzheimer Nederland
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.alzheimer-nederland.nl/nieuws/coalitieakkoorden-gescand-op-dementievriendelijk-beleid
Originele titel: Gemeenten bereiden zich onvoldoende voor op verdubbeling aantal mensen met dementie
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2022-07-24

Relevante artikelen ...

Ouderenzorg heeft actieplan nodig De overheid moet de integrale benadering ondersteunen vanuit de bekostiging en het sociaal domein verder versterken De Nederlandse Zorgautoriteit (NZ... Ouderenzorg Thu, 07 Apr 2022, 19:41:51
Ouderen met een lichamelijke beperking aan huis gebonden door corona Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel in opdracht van het ministerie van VWS Emotionele eenzaamheid, het gemis van een intieme band met een ander,... Ouderenzorg Tue, 09 Feb 2021, 13:03:19
Help ouderen nadenken over de toekomst Als je vraagt waar een oudere wil blijven wonen is het in hun eigen huis Praat vandaag over morgen is de campagne van ActiZ om mensen te laten nadenk... Ouderenzorg Sun, 15 Nov 2020, 06:53:29
Houd oog voor de zorgcontinuïteit De coronacrisis brengt een kwetsbaarheid in de zorg voor ouderen aan de oppervlakte De Covid-19 uitbraak blijft een grote impact hebben op Nederlan... Ouderenzorg Wed, 04 Nov 2020, 10:05:44
Gevoeligheid voor pijn neemt bij mensen met dementie toe De helft tot driekwart van de mensen met dementie ervaart pijn Mensen met dementie worden gevoeliger voor pijn naarmate de schade aan de hersenen ern... Ouderenzorg Mon, 02 Nov 2020, 13:33:42
Bij vrouwen in Nederland dementie doodsoorzaak nummer 1 Dementie is een enorm impactvolle ziekte Het aantal mensen met dementie in Nederland groeit in rap tempo. 1 op de 3 vrouwen krijgt dementie en de kan... Ouderenzorg Mon, 19 Oct 2020, 15:13:13