De niet-werkende groep mantelzorgers besteedt meer uren aan mantelzorg en voelt zich ook meer belast

Werkende mantelzorgers van mensen met dementie zijn positiever over de kwaliteit van hun leven dan niet-werkende mantelzorgers. Deze laatste groep besteedt meer uren aan mantelzorg en voelt zich ook meer belast. Een verklaring is dat de groep werkende mantelzorgers op punten verschilt van de groep niet-werkende mantelzorgers: ze zijn gemiddeld jonger, ze zorgen vaker voor een (schoon)ouder dan voor een partner en ze besteden minder uur aan mantelzorg. Dit blijkt uit de Dementiemonitor Mantelzorg, die Nivel gezamenlijk met Alzheimer Nederland elke twee jaar uitvoert. 

Werkende mantelzorgers combineren gemiddeld een 30-urige werkweek met 15 uur zorg voor een naaste. Niet-werkende mantelzorgers zijn onder te verdelen in 2 groepen: oudere (41%) en jongere (11%) mantelzorgers.  Oudere niet-werkende mantelzorgers, besteden gemiddeld 61 uur zorg per week aan een naaste, vaak betreft het een gepensioneerde mantelzorger die zorgt voor zijn/haar partner. Jongere niet-werkende mantelzorgers besteden gemiddeld 28 uur zorg per week aan een naaste.

Niet-werkende mantelzorgers voelen zich meer belast
Niet-werkende mantelzorgers, zowel oudere als jongere,  voelen zich meer belast dan werkende mantelzorgers. Zij delen minder vaak de zorg met andere mantelzorgers en zijn minder positief over de kwaliteit van hun sociale leven. Het hebben van werk biedt een sociaal netwerk en dat kan een rol spelen in het verminderen van de zorgbelasting. Niet-werkende mantelzorgers hebben dit sociale netwerk door werk niet. Betere ondersteuning van deze groep mantelzorgers zou vorm kunnen krijgen door aandacht voor individuele ondersteuning en afleiding of respijt van de zorg voor hun naaste.

Werkende mantelzorger krijgt meer begrip van collega’s dan van werkgever
Van de werkende mantelzorgers ervaart 73% begrip van collega’s voor hun situatie; 63% ervaart (ook) begrip van de werkgever. Werkgevers kunnen hier dus nog een verbeterslag in maken.

Over de Dementiemonitor Mantelzorg
Voor de Dementiemonitor 2022 vulden 4190 mantelzorgers de vragenlijst in, waarvan 1815 werkende mantelzorgers, 445 jongere niet-werkende mantelzorgers en 1698 oudere niet-werkende mantelzorgers.

Binnen de monitor van 2022 zijn meerdere publicaties verschenen. Naast die over werkende en niet-werkende mantelzorgers zijn er bijvoorbeeld publicaties over het sociale leven van mantelzorgers, over mantelzorgers van jonge mensen met dementie, een jaarrapportage en meer. Ga naar het project Dementiemonitor Mantelzorg 2022 voor alle Nivel-publicaties op basis van de monitor in 2022. Voor meer informatie over de monitor kunt u contact opnemen met Alzheimer Nederland: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Sinds 2005 voert het Nivel in samenwerking met Alzheimer Nederland iedere twee jaar een groot onderzoek uit onder mantelzorgers van mensen met dementie. Met de onderzoeksresultaten vragen we aandacht voor de problematiek en behoeften van mensen met dementie en met name ook hun mantelzorgers. Ook zetten de resultaten aan tot het formuleren van aanbevelingen ter verbetering van de mantelzorg bij mensen met dementie. 

Bron: Nivel