De coronapandemie heeft invloed gehad op zowel het aanbod als de uitvoering van interventies

Gemeenten en zorgverzekeraars werken steeds beter samen om preventie voor risicogroepen te organiseren. Tegelijkertijd heeft de coronapandemie een remmende werking gehad op de uitvoering daarvan. Dit blijkt uit een evaluatie van het RIVM naar deze samenwerking en een onderzoek naar de invloed van de coronapandemie op interventies gericht op preventie.

Preventie voor risicogroepen is onder andere gericht op kwetsbare ouderen, mensen met overgewicht of met psychische problemen. Het doel is activiteiten te ontwikkelen om te voorkomen dat mensen ziek(er) worden of om de gezondheid van mensen te verbeteren. Door samen te werken kunnen gemeenten en zorgverzekeraars het aanbod aan interventies op elkaar afstemmen. Ook wordt samengewerkt met zorg- of welzijnsorganisaties.

Financiering en wetgeving
Het RIVM brengt sinds 2016 in opdracht van het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in kaart hoe de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars zich ontwikkelt. Uit dit onderzoek blijkt dat zij elkaar steeds beter weten te vinden en hebben ze meer inzicht in elkaars belangen en verwachtingen gekregen. Ook zien zij preventie inmiddels meer als hun verantwoordelijkheid. De samenwerking beslaat ook steeds grotere regio’s waarbij het zoeken blijft naar een balans tussen regionale schaal en lokale behoeften. Betrokken partijen hebben wel behoefte aan blijvende financiering om samenwerking verder te stimuleren. Daarnaast is er een wens om in wetgeving vast te leggen wie verantwoordelijk is voor preventie voor risicogroepen. 

Coronapandemie
De coronapandemie heeft invloed gehad op zowel het aanbod als de uitvoering van interventies. Met name in het eerste coronajaar is de voortgang van initiatieven vertraagd of gingen interventies helemaal niet door vanwege de coronamaatregelen of omdat er een personeelstekort was. In het onderzoek is onder meer gekeken naar de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) en valpreventie voor ouderen. 

Digitale ontwikkelingen
Door de coronapandemie zijn digitale ontwikkelingen voor interventies versneld, zoals het verzorgen van online lessen of het toesturen van video’s of Whatsapp-berichten. Ook voor de toekomst is dit een kansrijke ontwikkeling, zowel voor deelnemers als professionals. Wel kost het tijd, geld en vaardigheid om digitale aanpassingen door te voeren. Wel zijn er twijfels of digitale interventies net zo effectief zijn als in een groep of op locatie. Digitale oplossingen zijn dan ook niet voor alle interventies en doelgroepen even passend.

Downloads
Eindevaluatie Preventie in het Zorgstelsel. Ontwikkelingen en ervaringen 2016-2022

Impact coronapandemie op preventie interventies en integrale samenwerking

Evaluatie Preventie in het Zorgstelsel. Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars ten aanzien van preventie in 2021


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: RIVM
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : RIVM
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: Preventie: gemeenten en zorgverzekeraars werken steeds beter samen, corona zet rem op de uitvoering
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
  • Datum: 16 jul 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!