De coronapandemie heeft invloed gehad op zowel het aanbod als de uitvoering van interventies

Gemeenten en zorgverzekeraars werken steeds beter samen om preventie voor risicogroepen te organiseren. Tegelijkertijd heeft de coronapandemie een remmende werking gehad op de uitvoering daarvan. Dit blijkt uit een evaluatie van het RIVM naar deze samenwerking en een onderzoek naar de invloed van de coronapandemie op interventies gericht op preventie.

Preventie voor risicogroepen is onder andere gericht op kwetsbare ouderen, mensen met overgewicht of met psychische problemen. Het doel is activiteiten te ontwikkelen om te voorkomen dat mensen ziek(er) worden of om de gezondheid van mensen te verbeteren. Door samen te werken kunnen gemeenten en zorgverzekeraars het aanbod aan interventies op elkaar afstemmen. Ook wordt samengewerkt met zorg- of welzijnsorganisaties.

Financiering en wetgeving
Het RIVM brengt sinds 2016 in opdracht van het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in kaart hoe de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars zich ontwikkelt. Uit dit onderzoek blijkt dat zij elkaar steeds beter weten te vinden en hebben ze meer inzicht in elkaars belangen en verwachtingen gekregen. Ook zien zij preventie inmiddels meer als hun verantwoordelijkheid. De samenwerking beslaat ook steeds grotere regio’s waarbij het zoeken blijft naar een balans tussen regionale schaal en lokale behoeften. Betrokken partijen hebben wel behoefte aan blijvende financiering om samenwerking verder te stimuleren. Daarnaast is er een wens om in wetgeving vast te leggen wie verantwoordelijk is voor preventie voor risicogroepen. 

Coronapandemie
De coronapandemie heeft invloed gehad op zowel het aanbod als de uitvoering van interventies. Met name in het eerste coronajaar is de voortgang van initiatieven vertraagd of gingen interventies helemaal niet door vanwege de coronamaatregelen of omdat er een personeelstekort was. In het onderzoek is onder meer gekeken naar de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) en valpreventie voor ouderen. 

Digitale ontwikkelingen
Door de coronapandemie zijn digitale ontwikkelingen voor interventies versneld, zoals het verzorgen van online lessen of het toesturen van video’s of Whatsapp-berichten. Ook voor de toekomst is dit een kansrijke ontwikkeling, zowel voor deelnemers als professionals. Wel kost het tijd, geld en vaardigheid om digitale aanpassingen door te voeren. Wel zijn er twijfels of digitale interventies net zo effectief zijn als in een groep of op locatie. Digitale oplossingen zijn dan ook niet voor alle interventies en doelgroepen even passend.

Downloads
Eindevaluatie Preventie in het Zorgstelsel. Ontwikkelingen en ervaringen 2016-2022

Impact coronapandemie op preventie interventies en integrale samenwerking

Evaluatie Preventie in het Zorgstelsel. Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars ten aanzien van preventie in 2021

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: RIVM
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : RIVM
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.rivm.nl/nieuws/preventie-gemeenten-en-zorgverzekeraars-werken-steeds-beter-samen-corona-zet-rem-op
Originele titel: Preventie: gemeenten en zorgverzekeraars werken steeds beter samen, corona zet rem op de uitvoering
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2022-07-16

Relevante artikelen ...

Uit het Nationaal Preventieakkoord zijn 22 doelen behaald Het is nog niet duidelijk of de ambities voor 2040 verder in de knel komen doordat sommige doelen in 2021 niet behaald zijn Van de tot en met 2021 ge... Management & beleid Tue, 05 Jul 2022, 13:05:15
Transparantie moet contracteerproces tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars verbeteren Zorginkoop is een belangrijke basis voor goede en toegankelijk zorg  voor verzekerden De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) past de regeling ‘Tr... Management & beleid Mon, 17 Jan 2022, 10:55:46
Dringende oplossing noodzakelijk voor kwetsbaren Snel ingrijpen noodzakelijk voor passend thuis met ondersteuning voor aandachtsgroepen Er moet dringend een oplossing komen voor de huisvesting van k... Management & beleid Thu, 08 Jul 2021, 13:30:41
Nieuwe start voor gedupeerde ouders kinderopvangtoeslag Belastingdienst scheldt schulden van gedupeerde ouders kwijt Het kabinet wil dat ouders die zijn gedupeerd door de problemen bij de kinderopvangtoe... Management & beleid Mon, 18 Jan 2021, 18:16:43
Onzekerheid financiering verpleeghuiszorg ActiZ steunt het pakket aan maatregelen dat nu voorligt niet De gesprekken tussen het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland en ActiZ over de... Management & beleid Thu, 28 May 2020, 18:10:30
Voor Wmo tarieven en indexatie is de CAO-VVT leidend De uitspraak is van groot landelijk belang en biedt ActiZ-leden een stevig handvat voor tariefbesprekingen met gemeenten Woensdag 22 januari heeft ... Management & beleid Wed, 22 Jan 2020, 09:26:08

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com