Vanuit het actieprogramma Tel mee met Taal worden jaarlijks subsidies toegekend om laaggeletterdheid aan te pakken

Meer dan 400 werkgevers, scholen, bibliotheken en andere organisaties gaan dit jaar aan de slag met het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. In totaal krijgen zij hiervoor ruim 7,5 miljoen euro vanuit de subsidieregeling Tel mee met Taal 2021-2024. De toekenning van de subsidies is eind mei bekend gemaakt.

Vanuit het actieprogramma Tel mee met Taal worden jaarlijks subsidies toegekend om laaggeletterdheid aan te pakken. Dit gebeurt dit jaar in drie categorieën:

  • Werknemers. Werkgevers ontvangen subsidie om laaggeletterde werknemers scholing aan te bieden op het gebied van taal, rekenen of digitale vaardigheden.
  • Ouders. Bijvoorbeeld scholen, kinderdagverblijven of bibliotheken krijgen subsidie voor het verbeteren van een educatief thuismilieu, de educatieve samenwerking tussen ouders en school en het verbeteren van (digitale) geletterdheid van ouders.
  • Praktijkgerichte experimenten. Deze nieuwe categorie is gericht op experimenten waardoor laaggeletterde personen beter bereikt kunnen worden en begeleid kunnen worden naar cursussen, of voor experimenten die de kwaliteit van de cursussen kunnen verbeteren.

Rollenspellen en taalmaatjes
De organisaties die een subsidie vanuit Tel mee met Taal ontvangen gaan hier de komende anderhalf jaar mee aan de slag. Zo starten enkele van de werkgevers bijvoorbeeld met taalopleidingen voor werknemers, in combinatie met extra oefeningen met rollenspellen, taalmaatjes op de werkvloer, of hulp bij het invullen van formulieren. Hiermee wordt het leren van taal meteen verbonden aan de dagelijkse werkzaamheden. In de nieuwe categorie experimenten gaat de website Oefenen.nl onderzoeken hoe het leren van taal en digitale vaardigheden beter te combineren is. En de Hogeschool Utrecht gaat samen met bibliotheken op zoek naar een goede aanpak van laaggecijferdheid.

Nieuwe subsidieronde voor werkgevers
Werkgevers kunnen dit jaar nog een subsidie aanvragen voor de aanpak van laaggeletterdheid. Van 1 tot en met 30 juni kunnen zij hun aanvraag indienen. Op de website van Tel mee met Taal staat hoe dit werkt. Voor de experimenten en de projecten gericht op ouders is de subsidieronde in 2021 voorbij. Begin 2022 start voor deze categorieën een nieuwe aanvraagronde.

Tel mee met Taal
Tel mee met Taal is een actieprogramma van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het doel van het programma is zorgen dat zoveel mogelijk mensen over voldoende basisvaardigheden beschikken, om volwaardig mee te kunnen doen in onze samenleving.

Lees hier meer over op de website van Tel mee met Taal.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Rijksoverheid
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Rijksoverheid
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/05/31/ruim-75-miljoen-euro-voor-aanpak-laaggeletterdheid
Originele titel: Ruim 7,5 miljoen euro voor aanpak laaggeletterdheid
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2021-06-01

Relevante artikelen ...

Baanbrekend onderzoek met elektronenmicroscopie Complexe biologische processen in en buiten onze cellen vormen de basis van zowel gezondheid als ziekte Het Radboudumc en de Radboud Universiteit g... Wetenschap & onderwijs Fri, 21 May 2021, 12:32:03
Kennisconsortium krijgt acht miljoen euro Het project verbindt een ongekend aantal invloedrijke Nederlandse spelers op het gebied van AI in een viertal steden Maar liefst € acht miljoen is va... Wetenschap & onderwijs Wed, 07 Apr 2021, 09:41:40
Onderzoek naar VR-oefeningen voor meer zelfcompassie Virtual Reality (VR)is een innovatieve techniek die van grote toegevoegde waarde kan zijn voor psychologische behandelingen Het UMCG heeft een subsid... Wetenschap & onderwijs Thu, 18 Mar 2021, 16:23:25
3D technologie toegepast bij vaardigheidstraining Tijdens de eerste golf van de COVID19-crisis is meer dan ooit duidelijk geworden dat voldoende en goed opgeleid zorgpersoneel cruciaal is Verpleegkun... Wetenschap & onderwijs Sat, 23 Jan 2021, 15:27:26
Subsidie voor onderzoek naar COVID-19 en trombose Inmiddels is bekend dat bloedvaten van patiënten met een coronavirusinfectie verstopt kunnen raken door bloedstolsels Wetenschappers van het Leids Un... Wetenschap & onderwijs Thu, 27 Aug 2020, 19:39:28
Subsidie voor onderzoek naar esketamine Esketamine zou een alternatief kunnen bieden voor elektroconvulsieve therapie (ECT)  Het UMCG start samen met verschillende ziekenhuizen en GGZ-... Wetenschap & onderwijs Mon, 22 Jun 2020, 12:35:39