Coronabanen in de zorg zijn tijdelijke ondersteunende banen in de zorg

Zorgaanbieders kunnen vanaf vandaag subsidie aanvragen voor coronabanen die zij gerealiseerd hebben voor de periode van januari 2022 tot en met juni 2022. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft het aanvraagloket voor deze subsidieregeling Coronabanen in de Zorg 2022 (COZO 2022) vandaag geopend. Het aanvragen van de subsidie is mogelijk tot en met dinsdag 6 december om 17.00 uur. Begin februari werd de verlenging van deze regeling voor 2022 tijdelijk opgeschort na signalen van mogelijk oneigenlijk gebruik van de regeling voor 2021. Om het risico op oneigenlijk gebruik of misbruik van de verlenging te beperken zijn extra maatregelen genomen bij de nieuwe COZO-regeling voor 2022.    

Coronabanen in de zorg
Coronabanen in de zorg zijn tijdelijke ondersteunende banen in de zorg. De coronabanen zijn bedoeld om zorgmedewerkers te ontlasten bij de buitengewoon hoge zorgvraag van corona. De subsidieregeling COZO financiert de loonkosten tot een maximum van 120% van het wettelijk minimumloon. Zorgorganisaties kunnen met de subsidieregeling voor 2022 aanspraak maken op subsidie voor coronabanen voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022. De regeling heeft een subsidieplafond van € 45 miljoen. Meer informatie over de subsidie, de voorwaarden en de aanvraag is te vinden op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).

Extra maatregelen tegen mogelijk misbruik
In februari van dit jaar ontving het ministerie van VWS signalen dat er mogelijk misbruik was gemaakt van de regeling COZO voor 2021. Waarna minister voor Langdurige Zorg en Sport Conny Helder besloot de regeling tijdelijk op te schorten. Met extra maatregelen wordt het risico op misbruik van de regeling COZO voor 2022 zo veel mogelijk beperkt. Zo zijn er extra eisen om de authenticiteit van de aanvrager te waarborgen. Uitbetaling gebeurt pas ná controle en vaststelling van de subsidie. Ook wordt er niet langer gewerkt met voorschotten. DUS-I is gerechtigd om nadere stukken op te vragen en extra onderzoek te doen bij de aanvrager.

Het onderzoek van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) en het Openbaar Ministerie (OM) naar de signalen over misbruik van COZO 2021 is nog niet afgerond. Begin 2023 informeert het ministerie van VWS de Tweede Kamer over de voortgang van dit onderzoek.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Rijksoverheid
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Rijksoverheid
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/11/15/subsidie-coronabanen-in-de-zorg-2022-geopend
Originele titel: Subsidie Coronabanen in de Zorg 2022 geopend
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2022-11-15

Relevante artikelen ...

Steun en Toeverlaat in Mijdrecht onder verscherpt toezicht Het bestuur van Steun en Toeverlaat is zich bewust van de noodzaak om te verbeteren De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) stelt Steun en Toever... Management & beleid Fri, 18 Nov 2022, 14:31:44
Amendement voor financiering aanpak agressie eerstelijnszorg krijgt steun Minister Kuipers (VWS) neemt het amendement van de VVD en de PvdA over Minister Kuipers (VWS) steunt een amendement van de VVD en de PvdA om geld vri... Management & beleid Sat, 22 Oct 2022, 14:29:58
Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt en voedselhulp krijgen ondersteuning Door de huidige hoge inflatie neemt de kans op armoede toe Nederland krijgt de komende jaren ruim € 400 miljoen uit het Europees Sociaal Fonds voor d... Management & beleid Thu, 15 Sep 2022, 15:03:36
Thuiszorgorganisatie en bestuurder krijgen boete vanwege onzorgvuldige administratie Zusters aan Huis is een zorgaanbieder zonder contract met zorgverzekeraars De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft Zusters aan Huis uit Almere een ... Management & beleid Wed, 10 Aug 2022, 17:56:27
Definitief 78,8 miljoen euro van het Nationaal Groeifonds aan PharmaNL Nederland heeft een hoogontwikkelde farmaceutische sector met baanbrekende wetenschappelijke kennis Het Nationaal Groeifonds heeft op 12 juli bekendg... Management & beleid Wed, 20 Jul 2022, 11:11:51
Belang van cliënt of patiënt moet altijd voorop staan als de zorg stopt of verminderd Zorgaanbieders zetten zich doorgaans actief in om onder alle omstandigheden de best mogelijke zorg te blijven verlenen aan hun cliënten Zorgaanbieder... Management & beleid Wed, 29 Jun 2022, 17:47:55

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com