(advertentie)

Zorgaanbieders kunnen de subsidie aanvragen voor projecten om regels te vereenvoudigen, herinrichten of schrappen

Vanaf vandaag kunnen zorgaanbieders subsidie aanvragen voor het verminderen van lokale administratieve lasten in de zorg. Met de subsidieregeling kunnen zorgorganisaties zelf aan de slag om de regeldruk in hun eigen organisatie te verlagen. De subsidie maakt onderdeel uit van het vervolgprogramma [Ont]Regel de Zorg. Met dit programma wil minister voor Langdurige Zorg en Sport Conny Helder administratieve lasten verminderen zodat zorgverleners meer tijd aan zorg kunnen besteden en meer werkplezier ervaren.

Minister Conny Helder: “Zorgverleners hebben te maken met veel regels. En lang niet alle regels zijn echt nodig. Met deze subsidieregeling kunnen zorgaanbieders zelf aan de slag om overbodige regels in hun organisatie te vereenvoudigen of zelfs te schrappen. Gezamenlijk hebben we een papieren toren van administratieve lasten gebouwd, nu moeten we hem waar mogelijk gezamenlijk afbreken, ook lokaal. Dit levert zorgverleners meer werkplezier en meer tijd voor zorg op.

Schrappen en vereenvoudigen
Zorgaanbieders kunnen de subsidie aanvragen voor projecten om regels te vereenvoudigen, herinrichten of schrappen. Met het geld van de subsidie kunnen ze mensen en tijd vrijmaken om zich voor het verminderen van administratieve lasten in te zetten. Goede voorbeelden en geleerde lessen uit deze projecten worden openbaar gemaakt en actief gedeeld. Door het delen van deze voorbeelden en lessen worden andere zorgaanbieders gestimuleerd om ook aan de slag te gaan met het verminderen van de regeldruk in de eigen organisatie.

De eerste aanvraagronde voor de subsidie loopt tot en met 30 september 2022. In 2023 volgen nog twee rondes. In totaal stelt het ministerie van VWS 9,5 miljoen euro beschikbaar voor de subsidieregeling [Ont]regelprojecten zorgaanbieders. De subsidieregeling is specifiek bedoeld voor zorgaanbieders die zorg leveren vanuit de Zorgverzekeringswet. Het geld kan echter ook gebruikt worden voor activiteiten samen met zorgaanbieders die zorg leveren vanuit de Wet langdurige zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning of de Jeugdwet.

Vervolgaanpak [Ont]Regel de Zorg
De subsidieregeling is onderdeel van de vervolgaanpak [Ont]Regel de Zorg. De afgelopen vier jaar heeft [Ont]Regel de Zorg de eerste positieve resultaten opgeleverd. Op tal van werkvloeren is een start gemaakt met het verminderen van onnodige of omslachtige regels. Daardoor is de ervaren regeldruk voor het eerst in jaren licht gedaald. Het ministerie is tevreden met dit resultaat, maar wil nog verder gaan in de aanpak van lastenverlichting. Om de regeldruk verder terug te dringen, zoekt het ministerie van VWS nauwe samenwerking met partners uit de zorg. Alle betrokken partijen; zorgaanbieders, zorgkantoren, verzekeraars, branche- en beroepsverenigingen, toezichthouders en het ministerie van VWS, hebben een steentje bij te dragen aan deze gezamenlijke opgave.

Infographic Subsidieregeling [Ont]regelprojecten zorgaanbieders

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Rijksoverheid
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Rijksoverheid
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/09/01/subsidieregeling-voor-verminderen-lokale-regeldruk-in-de-zorg-geopend
Originele titel: Subsidieregeling voor verminderen lokale regeldruk in de zorg geopend
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2022-09-01

Relevante artikelen ...

Mariëtte Hamer regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld De commissaris wordt ondersteund door een compact bureau dat zal vallen onder het ministerie van OCW Op voordracht van het kabinet wordt Mariëtte Ham... Management & beleid Tue, 08 Feb 2022, 15:24:34
Tijdelijke opschorting regeling Coronabanen in de zorg De COZO is een regeling die ingezet is als crisismaatregel tijdens de coronapandemie om zorgmedewerkers te ontlasten in ondersteunende functies Het m... Management & beleid Wed, 02 Feb 2022, 18:22:54
Nederland tot 22.00 uur voor groot deel met veel restricties van het slot Er geldt ook een versoepeling van het quarantaineadvies voor kinderen tot 18 jaar De meeste locaties in ons land gaan woensdag 26 januari weer open... Management & beleid Tue, 25 Jan 2022, 16:27:08
OMT advies over het gebruik van mondneusmaskers Het OMT heeft stil gestaan bij de nieuwste data COVID-19 Afgelopen vrijdag kwam het OMT bij elkaar. Het OMT stond stil bij de nieuwste data van de ep... Management & beleid Mon, 10 Jan 2022, 15:13:11
Na de kerstvakantie gaan het Primair en Voortgezet onderwijs en BSO weer open Ook wordt sporten voor jeugd tot en met 17 jaar tot 20:00 uur buiten weer mogelijk vanaf 11 januari Op 10 januari 2022 gaan de basisscholen, middel... Management & beleid Mon, 03 Jan 2022, 13:34:51
Boosteroffensief door samenwerking GGD’en en huisartsen Het boosteren van alle 18-plussers is een gigantische operatie In verband met de oprukkende omikronvariant is het belangrijk dat alle 18-plussers een... Management & beleid Tue, 21 Dec 2021, 13:07:55

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com