Zorgaanbieders kunnen de subsidie aanvragen voor projecten om regels te vereenvoudigen, herinrichten of schrappen

Vanaf vandaag kunnen zorgaanbieders subsidie aanvragen voor het verminderen van lokale administratieve lasten in de zorg. Met de subsidieregeling kunnen zorgorganisaties zelf aan de slag om de regeldruk in hun eigen organisatie te verlagen. De subsidie maakt onderdeel uit van het vervolgprogramma [Ont]Regel de Zorg. Met dit programma wil minister voor Langdurige Zorg en Sport Conny Helder administratieve lasten verminderen zodat zorgverleners meer tijd aan zorg kunnen besteden en meer werkplezier ervaren.

Minister Conny Helder: “Zorgverleners hebben te maken met veel regels. En lang niet alle regels zijn echt nodig. Met deze subsidieregeling kunnen zorgaanbieders zelf aan de slag om overbodige regels in hun organisatie te vereenvoudigen of zelfs te schrappen. Gezamenlijk hebben we een papieren toren van administratieve lasten gebouwd, nu moeten we hem waar mogelijk gezamenlijk afbreken, ook lokaal. Dit levert zorgverleners meer werkplezier en meer tijd voor zorg op.

Schrappen en vereenvoudigen
Zorgaanbieders kunnen de subsidie aanvragen voor projecten om regels te vereenvoudigen, herinrichten of schrappen. Met het geld van de subsidie kunnen ze mensen en tijd vrijmaken om zich voor het verminderen van administratieve lasten in te zetten. Goede voorbeelden en geleerde lessen uit deze projecten worden openbaar gemaakt en actief gedeeld. Door het delen van deze voorbeelden en lessen worden andere zorgaanbieders gestimuleerd om ook aan de slag te gaan met het verminderen van de regeldruk in de eigen organisatie.

De eerste aanvraagronde voor de subsidie loopt tot en met 30 september 2022. In 2023 volgen nog twee rondes. In totaal stelt het ministerie van VWS 9,5 miljoen euro beschikbaar voor de subsidieregeling [Ont]regelprojecten zorgaanbieders. De subsidieregeling is specifiek bedoeld voor zorgaanbieders die zorg leveren vanuit de Zorgverzekeringswet. Het geld kan echter ook gebruikt worden voor activiteiten samen met zorgaanbieders die zorg leveren vanuit de Wet langdurige zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning of de Jeugdwet.

Vervolgaanpak [Ont]Regel de Zorg
De subsidieregeling is onderdeel van de vervolgaanpak [Ont]Regel de Zorg. De afgelopen vier jaar heeft [Ont]Regel de Zorg de eerste positieve resultaten opgeleverd. Op tal van werkvloeren is een start gemaakt met het verminderen van onnodige of omslachtige regels. Daardoor is de ervaren regeldruk voor het eerst in jaren licht gedaald. Het ministerie is tevreden met dit resultaat, maar wil nog verder gaan in de aanpak van lastenverlichting. Om de regeldruk verder terug te dringen, zoekt het ministerie van VWS nauwe samenwerking met partners uit de zorg. Alle betrokken partijen; zorgaanbieders, zorgkantoren, verzekeraars, branche- en beroepsverenigingen, toezichthouders en het ministerie van VWS, hebben een steentje bij te dragen aan deze gezamenlijke opgave.

Infographic Subsidieregeling [Ont]regelprojecten zorgaanbieders


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: Rijksoverheid
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : Rijksoverheid
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: Subsidieregeling voor verminderen lokale regeldruk in de zorg geopend
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 01 sep 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!