De subsidieaanvraag kan tot en met 30 juni 2021 worden ingediend door zorginstellingen voor wijkverpleging

Om bij te dragen aan betere zorg en meer tijd en werkplezier in de wijkverpleging opent het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS) vanaf 3 mei een subsidieregeling ter waarde van 114 miljoen euro. De Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (‘SOW’) kan onder meer gebruikt worden om tijd vrij te maken voor intervisie, voor projecten gericht op samenwerking, of om administratieve lasten te verminderen. 

In totaal zijn er zeven soorten activiteiten waarvoor subsidie beschikbaar is. Op de website van RVO is meer informatie beschikbaar. Het is mogelijk om meerdere aanvragen in te dienen, maar maximaal één per activiteit. Het schrijven van de subsidieaanvraag duurt enkele dagen tot een week. Door het invullen van de Quickscan is het mogelijk om snel te zien of een aanvraag kans maakt. Deze Quickscan is vanaf vandaag beschikbaar.

De subsidieaanvraag kan tot en met 30 juni 2021 worden ingediend door zorginstellingen voor wijkverpleging. Dit kan eventueel in samenwerking met zzp’ers die wijkverpleging verlenen en ketenpartners als huisartsen en gemeenten.

Versterken toekomstbestendige wijkverpleging
De SOW is in het leven geroepen om de lokale implementatie van de landelijke afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord Wijkverpleging en Toekomstperspectief Wijkverpleging te stimuleren. Hierin zijn afspraken gemaakt over de veranderingen die nodig zijn om op de lange termijn goede wijkverplegingszorg aan cliënten te kunnen blijven bieden.

Dit is noodzakelijk, want de komende tien jaar groeit het aantal 75+’ers naar twee miljoen. Mede door de vergrijzing telt Nederland in 2030 circa 7 miljoen mensen met een chronische ziekte. Dat is ongeveer 40% van de bevolking. Tegelijkertijd groeit het aantal zorgverleners minder hard.