Door de huidige hoge inflatie neemt de kans op armoede toe

Nederland krijgt de komende jaren ruim € 400 miljoen uit het Europees Sociaal Fonds voor de ondersteuning van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie en het tegengaan van armoede. De Europese Commissie heeft het programma van Nederland goedgekeurd.

De subsidies van het Europees Sociaal Fonds zijn onder meer bedoeld voor om- en bijscholing van werkenden en om mensen met een uitkering aan een baan te helpen of te ondersteunen richting werk. Een groot deel, € 270 miljoen in totaal, gaat naar gemeenten in de 35 arbeidsmarktregio’s en naar sectorfondsen. Verantwoordelijk minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) maakt voor het eerst ook Europese middelen vrij voor voedselhulp, materiele ondersteuning en het tegengaan van kinderarmoede.

Minister Schouten: “Met de middelen kunnen we de bestaanszekerheid van mensen versterken door hen uitzicht te bieden op werk of een baan met een beter perspectief. We helpen werkgevers met het vervullen van hun vacatures. Ook zorgen we voor voldoende voedselaanbod voor mensen die het moeilijk hebben en helpen we kinderen die opgroeien in armoede. Zeker in deze tijd, waarin een toenemend aantal mensen in de knel komt door de stijgende prijzen, zijn deze middelen erg welkom. Ze ondersteunen onze nationale doelstellingen en inspanningen, zoals het gelijkwaardig mee kunnen doen op de arbeidsmarkt en in de maatschappij.”

In veel sectoren kampen werkgevers met toenemende personeelstekorten, waardoor bedrijven niet op volle kracht kunnen draaien. Toch staan er nog veel mensen langs de kant die graag aan de slag willen en kunnen bijdragen. Zij krijgen ondersteuning vanuit gemeenten om richting een baan te gaan. Werkenden krijgen vanuit sectorfondsen waar nodig middelen voor bijscholing en andere ondersteuning, bijvoorbeeld begeleiding naar (ander) werk.

Voedselhulp
Door de huidige hoge inflatie neemt de kans op armoede toe. Mensen die het financieel niet redden, kunnen tijdelijk een beroep doen op voedselbanken en noodfondsen voor ondersteuning. Nederland gaat voor het eerst Europese middelen aanwenden om de voedselvoorziening voor mensen die hier tijdelijk van afhankelijk zijn te garanderen. Het gaat om een bedrag van bijna € 16 miljoen. De middelen kunnen deels ook gaan naar materiele ondersteuning, bijvoorbeeld schoolspullen voor kinderen en menstruatieproducten en andere toiletartikelen. De hulp moet altijd vergezeld gaan van begeleidende maatregelen die deelname aan de maatschappij bevorderen. De partij die de subsidie ontvangt, dient daarnaast acties en activiteiten te ontplooien om kinderen die opgroeien in gezinnen met weinig geld te helpen. Het kan dan gaan om zaken als het verstrekken van sportkleding of speelgoed. 

Het geld uit het Europees Sociaal Fonds is voor de periode tot en met 2027. Partijen kunnen vanaf komende maand subsidieaanvragen indienen. Het budget voor voedselhulp kan naar verwachting vanaf begin volgend jaar worden ingezet.