Met het programma LIFE-IP NAS kunnen de betrokken organisaties investeren in klimaatadaptatie en hun kennis daarover vergroten

In december 2021 heeft een consortium van meer dan 20 Nederlandse organisaties, waaronder het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, een Europese LIFE-IP-subsidie ontvangen van 10 miljoen euro. Het doel van het zesjarige programma LIFE-IP NAS met een totale omvang van 17 miljoen euro is het versnellen van de uitvoering van de Nationale Klimaatadaptatiestrategie (NAS). Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat coördineert LIFE-IP NAS.

Kennis over klimaatadaptatie vergroten
Met het programma LIFE-IP NAS kunnen de betrokken organisaties investeren in klimaatadaptatie en hun kennis daarover vergroten. Kern van het programma vormen twintig klimaatadaptatieprojecten die verspreid over het land worden uitgevoerd. Deze projecten worden gemonitord en geëvalueerd, om lessen te trekken over wat werkt en wat beter kan. Deze lessen worden lokaal, nationaal en op Europees niveau in netwerken gedeeld en actief onder de aandacht gebracht. Het doel hiervan is om andere partijen te inspireren, motiveren en stimuleren om ook aan klimaatadaptatie te gaan bijdragen.

Gezonder door aanpassing aan klimaatverandering 
Om het thema gezondheid stevig te verbinden met klimaatadaptatie, gaan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het RIVM gezamenlijk het programma aansturen. Het RIVM gaat voor LIFE-IP NAS de gevolgen voor de gezondheid van klimaatverandering en klimaatadaptatiemaatregelen monitoren en evalueren. Het kan gaan om hittestress, allergieën, infectieziekten, mentale gezondheid en de baten van een groene en gezonde leefomgeving. Daarnaast gaat het RIVM GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst’en ondersteunen bij het ontwikkelen van een handreiking Gezondheid in gemeentelijk klimaatadaptatiebeleid.

Meer weten?
Zie het nieuwsbericht op het kennisportaal. In de loop van 2022 zal meer informatie over het programma LIFE-IP NAS via dit kennisportaal beschikbaar komen.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: RIVM
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : RIVM
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.rivm.nl/nieuws/bijna-10-miljoen-euro-europese-life-ip-subsidie-toegekend-om-nederland-klimaatbestendiger-te
Originele titel: Bijna 10 miljoen euro Europese LIFE-IP subsidie toegekend om Nederland klimaatbestendiger te maken
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Studenten
Datum: 2021-12-17

Relevante artikelen ...

Werking van het griepvaccin beter dan verwacht De Wereldgezondheidsorganisatie WHO adviseert elk jaar tegen welke influenza-virusstammen het best gevaccineerd kan worden Het griepvaccin voor het h... Wetenschap & onderwijs Fri, 01 Apr 2022, 10:24:43
Thema van de Staat van Zoönosen 2020 is "opduikende zoönosen" De overheid neemt diverse maatregelen tegen opduikende zoönosen De COVID-19-pandemie en de uitbraak van het westnijlvirus in 2020 tonen aan dat de zo... Wetenschap & onderwijs Sun, 28 Nov 2021, 10:23:59
Internationaal onderzoek naar de kleine bloedvaten in de hersenen Radboudumc ontvangt subsidie voor internationale samenwerking Het Radboudumc ontvangt samen met de Universiteit van Cambridge een subsidie van 1,8 mi... Wetenschap & onderwijs Tue, 02 Nov 2021, 15:15:43
Onderzoeksubsidie naar immunotherapie met killercellen Killercellen zijn witte bloedcellen van het natuurlijke afweersysteem Het onderzoek naar het immunotherapie met killercellen bij uitgezaaide borstkan... Wetenschap & onderwijs Wed, 27 Oct 2021, 09:44:44
Onderzoek naar scoliose krijgt subsidie Scoliose is een misvorming van de wervelkolom die bij 2 tot 3 procent van de bevolking voorkomt Professor Keita Ito ontvangt een European Research Co... Wetenschap & onderwijs Sun, 25 Apr 2021, 06:40:23
Onderzoek naar VR-oefeningen voor meer zelfcompassie Virtual Reality (VR)is een innovatieve techniek die van grote toegevoegde waarde kan zijn voor psychologische behandelingen Het UMCG heeft een subsid... Wetenschap & onderwijs Thu, 18 Mar 2021, 16:23:25