Dat geeft hen het vertrouwen dat zorgverleners elkaar weten te vinden

Een goede onderlinge samenwerking tussen verschillende zorgpartijen is belangrijk voor het gevoel van veiligheid en rust bij ouderen en mantelzorgers. Dit geeft hen het vertrouwen dat zorgverleners elkaar weten te vinden en er snel actie genomen kan worden als dit nodig is.

Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM. Hiervoor spraken onderzoekers met ouderen en mantelzorgers die binnen een zogeheten netwerk integrale ouderenzorg vallen. Dit zijn samenwerkingsverbanden van verschillende zorg – en welzijnsprofessionals (zoals huisartsen en sociaal werkers) en/of organisaties. Denk aan thuiszorgorganisaties en gemeenten.

Contact tussen zorgverleners onderling belangrijk
Zowel ouderen als mantelzorgers waarderen het om één contactpersoon te hebben. Daarnaast vinden ze een goede uitwisseling van informatie en het contact tussen zorgverleners onderling belangrijk. Zeker mantelzorgers voelen zich gesteund en ondersteund als er met hen wordt meegedacht en rekening gehouden. Dit geeft ze het gevoel dat ze er niet alleen voor staan.

Digitale communicatiemiddelen beter toegankelijk en gebruiksvriendelijker
Ouderen en mantelzorgers gaven ook aan wat volgens hen beter kan. Zo vinden ze digitale communicatiemiddelen nog onvoldoende toegankelijk en gebruiksvriendelijk. De ondervraagden geven aan dat een digitaal systeem voor contact tussen cliënten, mantelzorgers en zorgprofessionals voor alle zorgpartijen toegankelijk moet zijn. Ook kunnen deze systemen nog gebruiksvriendelijker. Daarnaast is meer aandacht nodig voor het opstarten van het gebruik van digitale middelen door ouderen en mantelzorgers.

Mantelzorg en dementie
Mantelzorgers die voor een oudere met dementie zorgen geven aan behoefte te hebben aan meer informatie over wat zij kunnen verwachten van het verloop van de ziekte. Ook zijn zij gebaat bij praktische informatie over welke stappen zij als mantelzorgers moeten nemen en welke mogelijkheden er zijn voor ondersteuning voor hen zelf.

Netwerken integrale ouderenzorg
Op steeds meer plekken in Nederland worden netwerken integrale ouderenzorg opgezet. In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) deed het RIVM eerder onderzoek naar waar deze netwerken in Nederland zitten, wat hun kenmerken zijn, welke doelen ze hebben, hoe ze die bereiken, en welke knelpunten zij ervaren. Dit onderzoek richt zich op de vraag hoe ouderen en mantelzorgers integrale ouderenzorg ervaren.

Factsheet: Netwerken integrale ouderenzorg

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: RIVM
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : RIVM
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.rivm.nl/nieuws/goede-samenwerking-tussen-zorgverleners-positief-voor-gevoel-van-veiligheid-bij-ouderen-en
Originele titel: Goede samenwerking tussen zorgverleners positief voor gevoel van veiligheid bij ouderen en mantelzorgers
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers
Datum: 2022-03-01

Relevante artikelen ...

Toekomst huisartsenzorg alleen te garanderen door regionale samenwerking De toegankelijkheid van huisartsenzorg moet standaard onderdeel gaan uitmaken van de regioplannen Het is belangrijk dat partijen in de regio samenw... Management & beleid Thu, 31 Mar 2022, 12:12:30
Boostervaccinatie zeer effectief tegen ernstige COVID-19 Op 18 november 2021 is in Nederland de boostervaccinatiecampagne gestart Na een boostervaccinatie was de kans om met het coronavirus in het ziekenhui... Management & beleid Thu, 20 Jan 2022, 16:16:34
Lessen van 1,5 jaar coronacrisis In het begin was er sprake van verwarring over uitspraken rondom groepsimmuniteit, maximaal controleren, mitigeren en indammen van de crisis Meer afs... Management & beleid Thu, 14 Oct 2021, 13:19:07
Santiz niet meer onder verscherpt toezicht De inspectie volgt het Slingeland Ziekenhuis en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix verder in het reguliere toezicht De Inspectie Gezondheidszorg e... Management & beleid Fri, 26 Feb 2021, 13:46:36
Kennis ontbreekt soms bij niet-GGD testlocaties Grootste deel van de aanbieders neemt de kwaliteit en veiligheid serieus  Aanbieders van de testlocaties buiten de GGD nemen de kwaliteit en vei... Management & beleid Sun, 29 Nov 2020, 07:32:47
Actualisatie handreikingen Bezoek en logeren en Dagbesteding Op basis van de geleerde lessen van de eerste corona-golf wil de sector zich vooral richten op (lokaal) maatwerk De Handreikingen Bezoek en logeren e... Management & beleid Thu, 05 Nov 2020, 13:17:20

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com