Dat geeft hen het vertrouwen dat zorgverleners elkaar weten te vinden

Een goede onderlinge samenwerking tussen verschillende zorgpartijen is belangrijk voor het gevoel van veiligheid en rust bij ouderen en mantelzorgers. Dit geeft hen het vertrouwen dat zorgverleners elkaar weten te vinden en er snel actie genomen kan worden als dit nodig is.

Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM. Hiervoor spraken onderzoekers met ouderen en mantelzorgers die binnen een zogeheten netwerk integrale ouderenzorg vallen. Dit zijn samenwerkingsverbanden van verschillende zorg – en welzijnsprofessionals (zoals huisartsen en sociaal werkers) en/of organisaties. Denk aan thuiszorgorganisaties en gemeenten.

Contact tussen zorgverleners onderling belangrijk
Zowel ouderen als mantelzorgers waarderen het om één contactpersoon te hebben. Daarnaast vinden ze een goede uitwisseling van informatie en het contact tussen zorgverleners onderling belangrijk. Zeker mantelzorgers voelen zich gesteund en ondersteund als er met hen wordt meegedacht en rekening gehouden. Dit geeft ze het gevoel dat ze er niet alleen voor staan.

Digitale communicatiemiddelen beter toegankelijk en gebruiksvriendelijker
Ouderen en mantelzorgers gaven ook aan wat volgens hen beter kan. Zo vinden ze digitale communicatiemiddelen nog onvoldoende toegankelijk en gebruiksvriendelijk. De ondervraagden geven aan dat een digitaal systeem voor contact tussen cliënten, mantelzorgers en zorgprofessionals voor alle zorgpartijen toegankelijk moet zijn. Ook kunnen deze systemen nog gebruiksvriendelijker. Daarnaast is meer aandacht nodig voor het opstarten van het gebruik van digitale middelen door ouderen en mantelzorgers.

Mantelzorg en dementie
Mantelzorgers die voor een oudere met dementie zorgen geven aan behoefte te hebben aan meer informatie over wat zij kunnen verwachten van het verloop van de ziekte. Ook zijn zij gebaat bij praktische informatie over welke stappen zij als mantelzorgers moeten nemen en welke mogelijkheden er zijn voor ondersteuning voor hen zelf.

Netwerken integrale ouderenzorg
Op steeds meer plekken in Nederland worden netwerken integrale ouderenzorg opgezet. In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) deed het RIVM eerder onderzoek naar waar deze netwerken in Nederland zitten, wat hun kenmerken zijn, welke doelen ze hebben, hoe ze die bereiken, en welke knelpunten zij ervaren. Dit onderzoek richt zich op de vraag hoe ouderen en mantelzorgers integrale ouderenzorg ervaren.

Factsheet: Netwerken integrale ouderenzorg

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: RIVM
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : RIVM
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.rivm.nl/nieuws/goede-samenwerking-tussen-zorgverleners-positief-voor-gevoel-van-veiligheid-bij-ouderen-en
Originele titel: Goede samenwerking tussen zorgverleners positief voor gevoel van veiligheid bij ouderen en mantelzorgers
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers
Datum: 2022-03-01

Relevante artikelen ...

Uitdagingen bij werken met brede kijk op gezondheid De zorg staat door personeelstekort, vergrijzing en hogere uitgaven onder grote druk In Nederland werken steeds meer partijen, zoals zorg- en welzijn... Management & beleid Mon, 25 Apr 2022, 19:30:40
Toezicht inspectie bij seksueel grensoverschrijdend gedrag aangepast Een zorgrelatie is gebaseerd op vertrouwen en veiligheid De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat zich in het toezicht op een veilige zorgrelatie m... Management & beleid Thu, 20 Jan 2022, 16:40:24
Eenduidigheid van registratie is een punt van aandacht Beter inzicht in spoedzorgketen door gegevenskoppeling, maar eenduidigheid van de registratie vraagt aandacht Een patiënt die acute zorg nodig heeft,... Management & beleid Mon, 20 Dec 2021, 16:18:22
Zorgmedewerkers moeten serieus genomen worden We moeten zuinig zijn op professionele zorgverleners en als samenleving juist in hen investeren ‘De uitkomsten van de FNV Zorg & Welzijnsbarometer zi... Management & beleid Mon, 20 Sep 2021, 12:00:39
Om zorg voor corona- en niet-coronapatiënten toegankelijk te houden zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk Sinds de uitbraak van corona monitort de NZa de gevolgen van de pandemie voor de toegankelijkheid van zorg Als het aantal coronabesmettingen niet sne... Management & beleid Tue, 15 Dec 2020, 19:20:10
Onzekerheid financiering verpleeghuiszorg ActiZ steunt het pakket aan maatregelen dat nu voorligt niet De gesprekken tussen het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland en ActiZ over de... Management & beleid Thu, 28 May 2020, 18:10:30

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com