Maatschappelijke organisaties kunnen binnenkort subsidie aanvragen voor steun aan kinderen in Nederland die het thuis niet breed hebben.

De subsidie kan worden ingezet voor voorzieningen (zoals materialen en abonnementen) die er voor zorgen dat alle kinderen mee kunnen doen. De subsidieregeling is 2 mei gepubliceerd.

Ook als er thuis niet veel geld is moet je als kind kunnen sporten, muziek maken, je verjaardag vieren en mee gaan op schoolreisje. Daarom trekt staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor de komende vijf jaar 20 miljoen euro uit voor projecten gericht op kinderen uit gezinnen die het niet breed hebben. Het gaat om 4 miljoen euro per jaar.

Vanaf 29 mei aanstaande kunnen belangstellenden regio-overstijgende projecten indienen. Ze worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Voor 2017 kan de subsidie worden aangevraagd tot en met 12 juni. “Ik heb gezien hoeveel enthousiaste vrijwilligers en professionals beseffen dat het voor een kind wezenlijk is om mee te doen met leeftijdsgenoten”, zegt Klijnsma. “Maar nog niet alle kinderen worden bereikt. Daarom wil ik met deze subsidieregeling partijen helpen om voorzieningen te verstrekken aan kinderen in armoede.”

Achtergrond
Het kabinet stelt jaarlijks 100 miljoen euro beschikbaar voor het armoede- en schuldenbeleid. Daarbovenop trekt het kabinet vanaf dit jaar jaarlijks 100 miljoen euro extra uit specifiek voor kinderen in armoede. De middelen, ook voor deze subsidieregeling, moeten direct in natura bij de kinderen in armoede terecht komen. Dat kan gaan over kinderen die voor langere tijd met armoede te maken hebben, of die in een huishouden wonen waar tijdelijk wat minder te besteden is.

Het grootste deel van dit extra geld, 85 miljoen euro, gaat naar gemeenten omdat zij het armoedebeleid onder hun hoede hebben. Klijnsma heeft met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten afgesproken dat gemeenten dit geld extra inzetten en alleen gebruiken voor spullen, activiteiten en diensten voor kinderen. 10 miljoen euro gaat naar vijf grote fondsen die zich op kinderen richten en landelijk actief zijn. Daarnaast is er 1 miljoen bestemd voor organisaties op Caribisch Nederland die kinderen ondersteunen. En er gaat dus jaarlijks 4 miljoen euro naar de subsidieregeling die vandaag is gepubliceerd.

Meer informatie over de subsidieregeling.

Bron: Rijksoverheid