Met het programma LIFE-IP NAS kunnen de betrokken organisaties investeren in klimaatadaptatie en hun kennis daarover vergroten

In december 2021 heeft een consortium van meer dan 20 Nederlandse organisaties, waaronder het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, een Europese LIFE-IP-subsidie ontvangen van 10 miljoen euro. Het doel van het zesjarige programma LIFE-IP NAS met een totale omvang van 17 miljoen euro is het versnellen van de uitvoering van de Nationale Klimaatadaptatiestrategie (NAS). Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat coördineert LIFE-IP NAS.

Kennis over klimaatadaptatie vergroten
Met het programma LIFE-IP NAS kunnen de betrokken organisaties investeren in klimaatadaptatie en hun kennis daarover vergroten. Kern van het programma vormen twintig klimaatadaptatieprojecten die verspreid over het land worden uitgevoerd. Deze projecten worden gemonitord en geëvalueerd, om lessen te trekken over wat werkt en wat beter kan. Deze lessen worden lokaal, nationaal en op Europees niveau in netwerken gedeeld en actief onder de aandacht gebracht. Het doel hiervan is om andere partijen te inspireren, motiveren en stimuleren om ook aan klimaatadaptatie te gaan bijdragen.

Gezonder door aanpassing aan klimaatverandering 
Om het thema gezondheid stevig te verbinden met klimaatadaptatie, gaan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het RIVM gezamenlijk het programma aansturen. Het RIVM gaat voor LIFE-IP NAS de gevolgen voor de gezondheid van klimaatverandering en klimaatadaptatiemaatregelen monitoren en evalueren. Het kan gaan om hittestress, allergieën, infectieziekten, mentale gezondheid en de baten van een groene en gezonde leefomgeving. Daarnaast gaat het RIVM GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst’en ondersteunen bij het ontwikkelen van een handreiking Gezondheid in gemeentelijk klimaatadaptatiebeleid.

Meer weten?
Zie het nieuwsbericht op het kennisportaal. In de loop van 2022 zal meer informatie over het programma LIFE-IP NAS via dit kennisportaal beschikbaar komen.


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: RIVM
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : RIVM
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Bijna 10 miljoen euro Europese LIFE-IP subsidie toegekend om Nederland klimaatbestendiger te maken
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Studenten
  • Datum: 17 dec 2021

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!