(advertentie)

Met het programma LIFE-IP NAS kunnen de betrokken organisaties investeren in klimaatadaptatie en hun kennis daarover vergroten

In december 2021 heeft een consortium van meer dan 20 Nederlandse organisaties, waaronder het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, een Europese LIFE-IP-subsidie ontvangen van 10 miljoen euro. Het doel van het zesjarige programma LIFE-IP NAS met een totale omvang van 17 miljoen euro is het versnellen van de uitvoering van de Nationale Klimaatadaptatiestrategie (NAS). Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat coördineert LIFE-IP NAS.

Kennis over klimaatadaptatie vergroten
Met het programma LIFE-IP NAS kunnen de betrokken organisaties investeren in klimaatadaptatie en hun kennis daarover vergroten. Kern van het programma vormen twintig klimaatadaptatieprojecten die verspreid over het land worden uitgevoerd. Deze projecten worden gemonitord en geëvalueerd, om lessen te trekken over wat werkt en wat beter kan. Deze lessen worden lokaal, nationaal en op Europees niveau in netwerken gedeeld en actief onder de aandacht gebracht. Het doel hiervan is om andere partijen te inspireren, motiveren en stimuleren om ook aan klimaatadaptatie te gaan bijdragen.

Gezonder door aanpassing aan klimaatverandering 
Om het thema gezondheid stevig te verbinden met klimaatadaptatie, gaan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het RIVM gezamenlijk het programma aansturen. Het RIVM gaat voor LIFE-IP NAS de gevolgen voor de gezondheid van klimaatverandering en klimaatadaptatiemaatregelen monitoren en evalueren. Het kan gaan om hittestress, allergieën, infectieziekten, mentale gezondheid en de baten van een groene en gezonde leefomgeving. Daarnaast gaat het RIVM GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst’en ondersteunen bij het ontwikkelen van een handreiking Gezondheid in gemeentelijk klimaatadaptatiebeleid.

Meer weten?
Zie het nieuwsbericht op het kennisportaal. In de loop van 2022 zal meer informatie over het programma LIFE-IP NAS via dit kennisportaal beschikbaar komen.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: RIVM
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : RIVM
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.rivm.nl/nieuws/bijna-10-miljoen-euro-europese-life-ip-subsidie-toegekend-om-nederland-klimaatbestendiger-te
Originele titel: Bijna 10 miljoen euro Europese LIFE-IP subsidie toegekend om Nederland klimaatbestendiger te maken
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Studenten
Datum: 2021-12-17

Relevante artikelen ...

Off Road subsidie voor vijftien innovatieve ideeën Het ZonMw programma Off Road geeft jonge onderzoekers de mogelijkheid hun grensverleggende ideeën te toetsen ZonMw geeft vijftien jonge getalenteerde... Wetenschap & onderwijs Sun, 31 Jul 2022, 06:56:46
Onderzoek naar geneesmiddel chronische hepatitis B De huidige medicijnen tegen chronische hepatitis B zijn virusremmers Het Erasmus MC heeft van Health~Holland bijna 800.000 euro subsidie gekregen voo... Wetenschap & onderwijs Wed, 21 Jul 2021, 18:18:23
1,3 miljoen euro voor baanbrekend nieronderzoek Onderzoekers in verschillende fases van hun carrière kunnen een subsidie aanvragen in het Kolff-programma van de Nierstichting Zes talentvolle onde... Wetenschap & onderwijs Thu, 08 Apr 2021, 16:08:18
Subsidies voor onderzoeken naar werking COVID-19 vaccins bij kwetsbare groepen Het gaat hier om drie onderzoeken, waarbij men kijkt naar de werking van vaccins bij nierpatiënten, longtransplantatiepatiënten en patiënten met kanke... Wetenschap & onderwijs Wed, 27 Jan 2021, 12:15:43
Voorkomen van infecties belangrijk bij Zoönosen Zoönosen zijn infectieziekten die van dieren naar mensen kunnen overgaan De jaarlijkse Staat van Zoönosen focust zich dit jaar op preventie, met de n... Wetenschap & onderwijs Tue, 03 Dec 2019, 16:07:08
Studie gestart naar het effect van stamceltherapie Stamceltherapie wordt in Nederland voor MS nog niet vergoed noch uitgevoerd Amsterdam UMC start met een studie naar het effect van stamceltherapie op... Wetenschap & onderwijs Wed, 06 Nov 2019, 20:18:14

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com