Begin september maakt VWS meer bekend over de definitieve inhoud van de bonusregeling

De Nederlandse ggz en andere zorgbranches vinden het maken van een onderscheid tussen (groepen) werknemers voor de zorgbonusregeling onwenselijk. Zij pleiten voor een ruimhartige regeling. Begin september maakt VWS meer bekend over de definitieve inhoud van de bonusregeling.

De Nederlandse ggz wil deze week via een uitvraag onder een aantal leden meer zicht krijgen op de wensen en dilemma’s die er leven rond de zorgbonus. VWS heeft de zorgbranches gevraagd om input om de bonusregeling uitvoerbaar te maken.

Beloning voor zorgmedewerkers
Het is de wens van de Tweede Kamer en het kabinet om zorgmedewerkers te belonen die in hun werk direct of indirect de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus hebben ondervonden. De minister heeft op 25 juni 2020 in een Kamerbrief aangekondigd medewerkers in de zorg een bonus van €1000,- netto toe te kennen. De Nederlandse ggz volgt de ontwikkelingen op de voet. Wij vinden het van belang de waardering en dankbaarheid van de samenleving over te brengen aan onze zorgmedewerkers. Eerder hebben wij al laten weten blij te zijn met het besluit van het kabinet om zorgpersoneel te belonen voor de extra inspanningen tijdens de coronacrisis. Daarom willen wij bijdragen aan de uitvoering van de bonusregeling. Voorop staat natuurlijk dat het een regeling vanuit VWS is.

Goede uitvoering
Inmiddels zijn de eerste contouren van de regeling voor een bonus voor zorgmedewerkers bekend. Voor VWS bleek het geen eenvoudige opgave om vast te stellen hoe deze bonus bij de juiste mensen terecht kan komen. De Nederlandse ggz geeft samen met de andere zorgbranches aan het te waarderen dat de branches worden betrokken om tot een goede uitvoering van de regeling te komen. Tegelijkertijd vinden wij het maken van onderscheid tussen (groepen) werknemers onwenselijk. Daarom pleiten wij voor een ruimhartige regeling.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: GGZ Nederland
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : GGZ Nederland
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.denederlandseggz.nl/nieuws/2020/de-nederlandse-ggz-pleit-voor-ruimhartige-regeling-zorgbonus
Originele titel: De Nederlandse ggz pleit voor ruimhartige regeling zorgbonus
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2020-08-23

Relevante artikelen ...

Voor een betere ggz Input van de Nederlandse ggz voor de verkiezingsprogramma’s en de contourennota VWS. Een mentaal veerkrachtige, inclusieve en veilige samenleving is ... GGZ Mon, 31 Aug 2020, 06:47:12
Behoefte aan meer opleidingsplaatsen GZ-psychologen Dit jaar worden er minder gesubsidieerde opleidingsplaatsen voor GZ-psychologen beschikt dan in 2019 ActiZ en VGN pleiten voor meer gesubsidieerde ... GGZ Wed, 12 Aug 2020, 10:25:40
Toezicht op de ggz Zorgverleners binnen de ggz staan voor grote uitdagingen om de zorgverlening door te laten gaan De periode waar we nu in zitten is voor veel mensen s... GGZ Fri, 27 Mar 2020, 10:15:25
Problemen bijcontractering GGZ Gesprekken tussen de zorgverzekeraar en GGNet hebben tot nu toe nog niet geleid tot bijcontracteringsafspraken Afgelopen maandag kondigde GGNet een p... GGZ Wed, 23 Oct 2019, 10:12:52
Door samenwerking zorgaanbieders en zorgkantoor minder acute crisisopnames in gehandicaptensector Dat blijkt uit de voorlopige resultaten van twee pilots van samenwerking tussen zorgaanbieders en zorgkantoor Zilveren Kruis Door de inzet van specia... GGZ Sat, 05 Oct 2019, 19:01:49
Besteed meer aandacht aan LVB bij intake Er  zou bij intake meer aandacht moeten komen voor mensen met een licht verstandelijke beperking GGZ Nederland deelt graag goede voorbeelden v... GGZ Tue, 01 Oct 2019, 07:24:10