Voor de medische beroepsgroep is het invoelbaar dat mensen zekerheid en geruststelling willen als het gaat om het eigen levenseinde, voor dat moment of de toekomst.

Maar een aparte ‘voltooid leven’-wet naast de huidige euthanasiewet kent teveel risico’s en nadelen en is daarom onwenselijk. Dit zegt de KNMG na uitgebreide raadpleging van de achterban en intensieve besprekingen met haar federatiepartners.

Het thema voltooid leven was een belangrijk thema in verkiezingstijd en zal dit naar verwachting ook zijn bij de formatie. Voor een weloverwogen en gedragen weging over dit complexe onderwerp deelt de KNMG graag de zorgen en vragen die artsen hierover hebben met de onderhandelaars voor een nieuw kabinet en de betrokken woordvoerders in de Tweede Kamer.

Maatschappelijke vraag

Het is een maatschappelijk vraagstuk hoe we op een respectvolle en passende manier kunnen omgaan met de situatie dat een oudere een gevoel van zinloosheid ervaart en lijdt aan het leven. Hoewel het geen medisch vraagstuk is, hebben artsen met deze vraag te maken. Het kabinet stelt voor om wettelijk mogelijk te maken dat ‘gezonde’ ouderen met een actuele, weloverwogen doodswens hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. Deze wet zou komen naast de huidige euthanasiewet, die zich richt op mensen bij wie sprake is van uitzichtloos en ondraaglijk lijden dat (mede) een medische grondslag heeft. Artsenfederatie KNMG concludeert, na uitgebreide raadpleging van de achterban en intensieve besprekingen met de federatiepartners die de KNMG samen vormen, dat een dergelijk vergaand voorstel onwenselijk is vanwege principiële en praktische bezwaren.

Gezond of ziek

Zo maken we als artsen bezwaar tegen het onderscheid dat het kabinet maakt tussen ‘gezonde’ en ‘zieke’ mensen met een doodswens. Dit doet geen recht aan de werkelijkheid en de ervaring van burgers en artsen. Een andere wet naast de euthanasiewet zal daardoor leiden tot uitholling van de zorgvuldige euthanasiepraktijk. De huidige euthanasiewet is zorgvuldig, transparant, toetsbaar, veilig voor patiënten en artsen, en heeft een groot draagvlak. Ook biedt deze wet een brede reikwijdte. Kwetsbaarheid door ouderdom, waarbij mensen een stapeling van medische en niet-medische problemen ervaren, kan ondraaglijk en uitzichtloos lijden veroorzaken in de zin van de euthanasiewet.

Stigmatisering ouderdom

Een andere grote zorg van onze achterban is dat het invoeren van een dergelijke wet kan leiden tot ongewenste maatschappelijke effecten zoals gevoelens van onveiligheid onder ouderen en stigmatisering van ouderdom. In plaats van een nieuwe weg naar hulp bij zelfdoding te openen pleit artsenfederatie KNMG er dan ook voor om te investeren in oplossingen die deze problematiek van een ervaren gevoel van zinloosheid onder ouderen adresseren.

Arts ongewenst toch betrokken

Volgens het kabinet hoeft bij de toetsing van de doodswens van een ‘voltooid leven’ geen arts betrokken te zijn. De KNMG vreest dat artsen toch, ongewenst, bij de procedure betrokken raken, bijvoorbeeld om verminderde wilsbekwaamheid, beginnende dementie, een te behandelen psychiatrische aandoening of andere medische aandoeningen uit te sluiten.

Andere wegen

Het begrip ‘voltooid leven’ heeft in het maatschappelijk debat een positieve connotatie. In de praktijk zal het echter vooral gaan om kwetsbare mensen die eenzaamheid en verlies van zingeving ervaren. Het gaat hier om complexe en tragische problematiek waarvoor geen eenvoudige oplossingen bestaan. De KNMG dringt aan op meer onderzoek ter ondersteuning van andere oplossingsrichtingen dan de nu door het kabinet gekozen richting.

Download

Overwegingen artsenfederatie KNMG bij 'kabinetsreactie en visie voltooid leven'
KNMG over voltooid leven - vragen en antwoorden bij overwegingen rond kabinetsvisie

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Datum: 2021-10-28

Relevante artikelen ...

De corona-maatregelen treffen mensen met een beperking of chronische ziekte hard Bij de coronamaatregelen moet veel meer rekening worden gehouden met wat nodig en mogelijk is voor mensen met een beperking of chronische ziekte Iede... Chronisch zieken Thu, 07 May 2020, 19:00:14
Kabinet maakt geld vrij voor tegemoetkoming Q-koorts Ook de nabestaanden van overleden chronische Q-koortspatiënten kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming Het kabinet stelt € 14,5 miljoen be... Chronisch zieken Mon, 24 Sep 2018, 18:19:38
Rechtvaardiger regeling voor ziekenvervoer De minister heeft het Zorginstituut gevraagd om advies over een ‘rechtvaardiger’ regeling voor ziekenvervoer Patiënten maken soms grote kosten voor h... Chronisch zieken Wed, 11 Apr 2018, 07:44:08
Voor SMA-patiënten type 2 en 3a Spinraza beschikbaar Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) en farmaceut Biogen zijn  overeengekomen gekomen dat  het middel Spinraza voor SMA patiënten beschikba... Chronisch zieken Tue, 12 Dec 2017, 14:12:44