De vakbond ontving veel signalen dat zowel grotere als kleinere zorgwerkgevers de bonus niet durfden aan te vragen

FNV Zorg & Welzijn riep werkgevers in de zorg op om vooral niet laf om te gaan met de aanvraag van de tweede zorgbonus voor hun medewerkers. De vakbond ontving de laatste dagen veel signalen dat zowel grotere als kleinere zorgwerkgevers de bonus niet durfden aan te vragen, omdat ze geen risico willen lopen dit later terug te moeten betalen.

De bonus bedraagt ongeveer € 200 tot € 240 per medewerker en kon tot dinsdagvond 27 juli, 18.00 uur worden aangevraagd door de werkgevers. Het kabinet verdeelt een bedrag van € 720 miljoen over het totaal aantal aanvragen.  

‘Als uitbreiding op de handreiking die voor de aanvraag van de eerste zorgbonus is opgesteld, is er nu een extra zin toegevoegd aan de omschrijving van ‘uitzonderlijke prestatie’ en die zin zorgt voor veel onduidelijkheid bij werkgevers’, zegt Bert de Haas, bestuurder FNV Zorg & Welzijn. ‘Regulier werk dat wordt voortgezet in een andere vorm’ valt niet onder de term ‘uitzonderlijke prestatie’. Ik heb met een aantal werkgevers in de thuiszorg nu de discussie moeten voeren of er inderdaad sprake is van het voortzetten van regulier werk. Feit is dat werknemers onder moeilijke omstandigheden hebben moeten werken, onder hoge druk stonden, met een verhoogd risico om zelf besmet te raken of cliënten te besmetten. Dat alleen vinden wij al een uitzonderlijke prestatie en daar zouden zij voor beloond moeten worden.’  

Handreiking zorgt voor onduidelijkheid
Het is aan werkgevers om te bepalen welke werknemers een uitzonderlijke prestatie geleverd hebben en in aanmerking voor de bonus zouden moeten komen. Het ministerie van VWS heeft hiervoor een handreiking opgesteld om daar hulp bij te bieden. In de praktijk wordt deze nu gebruikt als toetsingsinstrument waardoor werknemers worden uitgesloten voor de bonus en daarmee de dupe worden van verkeerde keuzes van hun werkgever. De Haas: ’Werkgevers willen hun medewerkers het extraatje wel geven, maar durven niet, omdat de regeling zo beperkt wordt opgevat. Het zou het ministerie sieren als de aanvraagprocedure wat langer wordt opengesteld en de handreiking wordt verduidelijkt.’

Structurele loonsverhoging in plaats van bonus
De FNV is van het begin af aan geen voorstander van de zorgbonus geweest. ‘Dat medewerkers extra financiële waardering horen te krijgen voor hun inzet en het risico om besmet te raken, staat buiten kijf. Alleen hebben wij steeds gezegd dat dat het beste in de vorm van een structurele loonsverhoging kan worden gegeven, in plaats van met losse bonussen. Juist om dit soort discussies tussen werkgevers en werknemers te voorkomen. We hebben in de zomer van 2020 al berekend dat een bedrag van € 1,5 miljard per jaar nodig zou zijn voor een structurele verhoging van de cao-lonen voor alle medewerkers in de zorg. Met het bedrag van € 3 miljard dat het kabinet nu gebudgetteerd heeft voor de twee zorgbonussen had iedereen in de zorg dus twee jaar structurele loonsverhoging kunnen krijgen. Laat het kabinet hiervan leren en over de derde en eventuele vierde coronagolf niet weer overgaan op een eenmalige bonus.’         

Tot nu toe zijn 182.820 zorgmedewerkers besmet geraakt met COVID-19, 1.023 zijn in het ziekenhuis terecht gekomen en 33 zorgprofessionals zijn overleden, volgens de cijfers van het RIVM.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: FNV Zorg & Welzijn / Danielle van Essen
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : FNV Zorg & Welzijn
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/zorg-welzijn/2021/07/zorgmedewerkers-de-dupe-door-laffe-houding-werkgev
Originele titel: Zorgmedewerkers de dupe door laffe houding werkgevers bij aanvraag tweede zorgbonus
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2021-07-27

Relevante artikelen ...

Regen van klachten over tweede coronabonus De tweede bonus is opnieuw een éénmalig bedrag dat is toegezegd door het kabinet voor werknemers CNV Zorg & Welzijn ontvangt een regen van klachten e... Management & beleid Thu, 29 Jul 2021, 13:56:14
60,8% van de werkgevers in de sector zorg en welzijn loopt het risico op terugbetaling noodhulp NOW Datum aanvragen definitieve berekening NOW-steun nadert 37% van de werkgevers weet niet dat zij zélf de definitieve berekening van hun NOW-tegemoetko... Management & beleid Wed, 28 Jul 2021, 14:59:50
Te weinig geld voor uitvoering Wet Zorg en Dwang Voor de uitvoering in de ouderenzorg is jaarlijks 8 miljoen euro meer nodig dan begroot De Nederlandse Zorgautoriteit constateert dat er voor de uitv... Management & beleid Sun, 11 Apr 2021, 06:19:18
Vaccinatie zorgpersoneel moet naar voren De ziekenhuizen zijn Covid-zorg aan het opschalen De NFU, NVZ, FMS en V&VN brengen nogmaals bij minister van Ark, minister de Jonge en minister-pre... Management & beleid Sun, 11 Apr 2021, 04:49:37
Breed debat over toekomst van de zorg De Kamerleden stonden stil bij de gevolgen van de vergrijzende samenleving en de impact van het coronavirus  Afgelopen week werd de begroting va... Management & beleid Fri, 11 Dec 2020, 15:38:05
Subsidieregeling zorgbonus bekendgemaakt NFU ondersteunt het ministerie van VWS bij de uitvoering van de bonusregeling Op 17 september 2020 is de definitieve Subsidieregeling bonus zorgprofe... Management & beleid Mon, 21 Sep 2020, 15:18:45