(advertentie)

De minister heeft het Zorginstituut gevraagd om advies over een ‘rechtvaardiger’ regeling voor ziekenvervoer

Patiënten maken soms grote kosten voor het vervoer naar de instelling waar ze een behandeling krijgen. Dit mag hun behandeling niet belemmeren. Daarom worden de vervoerskosten in bepaalde gevallen vergoed. De minister heeft het Zorginstituut gevraagd om advies over een ‘rechtvaardiger’ regeling voor ziekenvervoer. Een regeling die niet alleen geldt voor enkele bepaalde doelgroepen maar zich meer richt op de noodzaak van vervoer. Een regeling die ook niet steeds aangepast en aangevuld hoeft te worden.

Hardheidsclausule wordt ‘regel’
Het Zorginstituut adviseert om voor elke verzekerde te berekenen of er aanspraak is op vergoeding van vervoer of reiskosten. Die aanspraak wordt bepaald door het aantal keer dat de patiënt voor behandeling moet reizen en de afstand tot de locatie voor behandeling. De regeling bevat een drempel. Alleen als de uitkomst van de formule boven deze drempel uitkomt, is er aanspraak op vergoeding. Daarmee is een 'hardheidsclausule' van toepassing op alle verzekerden die vervoer nodig hebben voor behandeling.

Huidige regeling
Volgens de huidige regeling krijgen alleen specifiek benoemde groepen patiënten vergoeding voor het vervoer naar hun behandeling. Personen die niet tot een van deze groepen behoren, komen alleen in aanmerking voor vergoeding van de reiskosten als ze voor hun behandeling voor langere tijd zijn aangewezen op vervoer. Zij doen daarvoor beroep op de zogenoemde hardheidsclausule.

Rechtvaardiger en bestendiger
De huidige regeling bevat een element van onrechtvaardigheid. Onderscheid tussen verschillende groepen verzekerden is niet altijd eenvoudig te rechtvaardigen. De huidige regeling vraagt daarnaast onderhoud. Er kunnen nieuwe groepen bij komen en er komen telkens ook nieuwe behandelingen binnen de basisverzekering.

Wat betekent dit voor patiënten?
Met de nieuwe voorgestelde regeling kunnen meer patiënten aanspraak maken op vervoer. Wel komt er een drempel voor vergoeding voor alle patiënten. Ook voor wie nu geen drempel geldt.  Vervoer dat niet samenhangt met een langdurige behandeling, maar een optelsom vormt van incidentele zorg geeft geen aanspraak op vervoer.
Het Zorginstituut weet nog niet voor hoeveel patiënten dit gevolgen heeft. De gevolgen kunnen deels ondervangen worden. Het Zorginstituut suggereert hiertoe enkele mogelijke aanvullingen:

  • Verlaag de drempel om voor vergoeding in aanmerking te komen.
  • Neem de vergoeding van het vervoer naar een specifieke behandeling op in de regeling. Hierdoor zijn oncologiepatiënten en nierdialysepatiënten ook verzekerd van vervoer.
  • Neem de groep patiënten met een visuele beperking en rolstoelafhankelijken expliciet toe. Hiermee is het incidentele vervoer van deze groepen van vergoeding verzekerd.
Het Zorginstituut laat in kaart brengen welk beslag dit advies legt op de kosten.


Zie ook: Advies ziekenvervoer


 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Zorginstituut
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2018/04/10/een-rechtvaardiger-regeling-voor-zittend-ziekenvervoer
Originele titel: Een rechtvaardiger regeling voor ziekenvervoer
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2018-04-11

Relevante artikelen ...

Meer aandacht voor mensen met een beperking Helaas wil het kabinet het eigen risico in de basisverzekering of de eigen bijdragen voor de Wet langdurige zorg niet verlagen of afschaffen In de Tr... Chronisch zieken Wed, 18 Sep 2019, 12:18:29
Nog veel mis bij leerlingenvervoer Kinderen hebben recht om samen met anderen les te krijgen Er gaat nog teveel mis in de toekenning en uitvoering van het vervoer voor leerlingen die v... Chronisch zieken Thu, 29 Aug 2019, 10:46:46
Mensen met een aandoening of een beperking hebben vaak extra zorgkosten Alle kosten leiden er ook toe dat mensen soms zorg uitstellen Wie een aandoening heeft of een beperking loopt vaak tegen extra kosten aan voor de zor... Chronisch zieken Wed, 21 Aug 2019, 19:42:37
Resultaatgericht indiceren in Wmo ondermijnt de rechtspositie Het plan van de minister slaat de bodem weg onder de rechtszekerheid van mensen die van gemeentelijke ondersteuning afhankelijk zijn Minister Hugo de... Chronisch zieken Thu, 20 Jun 2019, 14:47:30
Middel tegen taaislijmziekte laat de hoogste uitgaven zien De uitgaven aan dit middel bedroegen in de laatste twee maanden van dat jaar bijna € 6 miljoen. Het combinatiemiddel ivacaftor met lumacaftor (Orkamb... Chronisch zieken Thu, 23 May 2019, 11:59:18
Informatie van zorgverzekeraars soms moeilijk vindbaar Het percentage verzekerden dat informatie over de verschillende onderwerpen kon vinden, lag tussen de 36% en 84%. Informatie op de websites van zorgv... Chronisch zieken Wed, 17 Apr 2019, 07:40:17

(advertentie)