a 650 0073De stichting Care Net Holland (CNH) omvat een bescheiden groep vrijwilligers, afkomstig uit de ICT en zorgsector. CNH richt zich primair op het bevorderen van de digitale uitwisseling van kennis en ervaring binnen de Nederlandse zorg en welzijnssector.

Nog voor de formele oprichting van CNH in 1992 waren de initiatiefnemers er van overtuigd dat het digitaal en efficiënt uitwisselen van kennis en ervaring binnen de Nederlandse zorg en welzijnszorg de betaalbaarheid, kwaliteit en kwantiteit van (het leren en werken binnen) de zorg aantoonbaar zal verbeteren. 

Destijds nog een eenzame missie. Als pionier heeft CNH in haar beginjaren tientallen (beroeps)organisaties en A-merken ondersteund bij het realiseren van hun eerste Internet project. Samen met de grootste beroepsorganisaties, vakbonden, uitgevers en een pensioenfonds heeft CNH Internet positief onder de aandacht gebracht van de doelgroep.

Ruim 20 jaar verder zijn een deel van de doelstellingen behaald en zijn de meeste activiteiten afgebouwd. Een onbezoldigd bestuur en een klein aantal vrijwilligers zijn aangebleven. 

Gezamenlijk zorgen zij o.a. voor het dagelijkse beheer van ZorgKrant.nl, de bijbehorende e-mail nieuwsbrief en een pagina binnen Facebook en Twitter.

Kijk voor meer informatie op de CNH website.

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!