Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is.

Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional.

Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.

De stichting Care Net Holland en deelnemende organisaties aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor (on)juiste informatie en adviezen binnen haar websites. Wij sluiten uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met, het juist of onjuist gebruik van onze websites en de hierbinnen aangeboden informatie.

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!