Nieuws & wetens-waardigheden m.b.t. de Nederlandse zorgsector!
Slider

De kans op hooikoortsklachten door graspollen neemt deze week flink toe.

Bijwerkingencentrum Lareb beveelt aan de veiligheid van methylfenidaat bij gebruik door volwassenen beter in kaart te brengen.

Bijna een kwart van de inwoners met een niet-westerse achtergrond gaf in 2016 aan zich wel eens onveilig te voelen in de eigen buurt.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de signalen over een mogelijk tekort aan ambulances op Koningsdag gecheckt.

Patiënten met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten hebben veel baat bij een aanpassing van hun leefstijl.

Internist-nefroloog dr. Ewout Hoorn van het Erasmus MC heeft € 1,25 miljoen ontvangen van de Nierstichting.

Toon meer artikelen