Bij Merakel zijn bestuursproblemen, die een risico vormen voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg en hulpverlening

De tekortkomingen in de zorgverlening hebben betrekking op bestuurlijke verantwoordelijkheid, kwaliteit en veiligheid, dossiervoering, zorgproces en infectiepreventie

Ongeveer driekwart van de zorgverleners signaleert knelpunten in de zorg voor mensen met complexe psychische problemen in de wijk. 

Vergrijzing en bevolkingsgroei dragen in belangrijke mate bij aan de jaarlijkse stijging van het gebruik van geneesmiddelen.

Onderzoekers hebben verschillende patronen van genetische afwijkingen gevonden in eierstokkanker die verband houden met het ziektebeloop

Met een relatief eenvoudig behandelschema zagen onderzoekers na vier weken al verbetering optreden bij mensen die een eerste pychose meemaakten

Toon meer artikelen
(advertentie)