De website ‘Samen maken we Limburg dementievriendelijk’ is gelanceerd en daarmee de campagne "Dementievriendelijk Limburg" gestart

Om de indicatiestelling voor het pgb transparanter en kwalitatief beter te maken is door ZN, Per Saldo en VWS een praktijkteam opgericht.

Per 1 maart aanstaande zijn 17 formulieren voor bijlage 2-geneesmiddelen door de zorgverzekeraars geschrapt

Mannelijke huisartsen zijn soms autoritair en vrouwelijke huisartsen kunnen zich goed inleven in de patiënt,

De NZa brengt controlebezoeken aan aanbieders van wijkverpleging, omdat  ze meer  inzicht willen krijgen op het declareergedrag

Vrouwen met RA deden er gemiddeld zes maanden over om zwanger te raken. Bij 40 procent van de vrouwen duurde het langer dan een jaar.

Toon meer artikelen
(advertentie)