Voor de korte termijn is verhoging van het budgettair kader onvermijdelijk om te voorkomen dat er te lange wachtlijsten ontstaan

In Nederland lijden 180.000 kinderen en volwassenen aan een erfelijke stollingsstoornis

1 op de negen mensen boven de 75 jaar gebruikt een antidepressivum

Toezichthoudende instanties hebben bij geweld onvoldoende ingegrepen

Bijna alle vrouwen worden wel eens lastig gevallen door een vaginale schimmelinfectie

Het wordt steeds duidelijker dat elke tumor biologisch uniek is en dat de behandeling daarom steeds vaker afgestemd moet worden op de individuele patiënt

Toon meer artikelen
(advertentie)