Onderzoek is gericht op de behandeling van borstvlieskanker, ook wel asbestkanker of mesothelioom genoemd

Het thema hulp bij zelfdoding in geval van ‘voltooid leven’ is al jaren onderwerp van maatschappelijk debat

In 2013 kreeg de LAN een eerste bijdrage van het Innovatiefonds voor dit project  om in zes pilotregio's een nieuw zorgpad voor COPD-patiënten te implementeren en te evalueren

Alleen het adviseren van patiënten om te oefenen, wat artsen doorgaans doen, is niet genoeg

De PrEP-pil is op doktersrecept beschikbaar voor mensen die niet hiv-geïnfecteerd zijn, maar wel een substantieel risico lopen op een hiv-infectie

Psylliumbevattende laxantia worden gebruikt wanneer obstipatie lang aanhoudt of steeds terugkeert

Toon meer artikelen
(advertentie)