Psylliumbevattende laxantia worden gebruikt wanneer obstipatie lang aanhoudt of steeds terugkeert

De subsidieregeling treedt per 1 februari 2019 in werking en vervangt de oude regeling 'voorwaardelijke toelating tot het basispakket'

Op de locatie wordt geen zorg meer verleend

Fentanyl is een opiaat dat tientallen malen sterker is dan morfine

Meer vrouwen dan mannen met een bewegingsbeperking rapporteren gewrichtsaandoeningen

Vanaf 2017 worden vrouwen in het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker getest op aanwezigheid van baarmoederhalskanker

Toon meer artikelen
(advertentie)