Partijen hoeven daardoor geen individuele toestemming vooraf meer te vragen bij de inspectie en ook geen artsenverklaringenadministratie meer bij te houden.

Het feit dat er pas tijdens inspectiebezoeken bepaalde mankementen in de separeerunits aan het licht kwamen, baart de inspectie zorgen.

Na een virtuele tour over de afdeling Radiotherapie en het protonentherapiecentrum van het UMCG weten patiënten precies wat zij kunnen verwachten.

Het is dringend nodig dat de minister van VWS met een visie en aanpak voor het gehandicaptenbeleid komt.

Een verkoudheid is voor de meeste mensen eventjes vervelend. Maar de gezondheid van patiënten met astma of COPD kan er flink door verslechteren

Naast de reguliere methylfenidaattabletten, brengen fabrikanten ook vormen van methylfenidaat in de handel waaruit de werkzame stof vertraagd vrijkomt.

Toon meer artikelen
(advertentie)