Blijven bewegen en werken is minstens even effectief en betekent een forse kostenbesparing voor de samenleving

Door het toenemend tekort aan smalspectrum antibiotica krijgen patiënten steeds vaker breedspectrum antibiotica, die het risico op resistentie vergroten.

Met het programma 'één tegen eenzaamheid'  wil  de overheid eenzaamheid onder ouderen eerder signaleren en doorbreken.

Van patiënten wordt verwacht dat zij een actieve rol op zich nemen in de medische besluitvorming.

Van zaterdag 24 maart op zondag 25 gaat de zomertijd weer in. De klok moet een uur vooruitgezet worden.

Dit jaar werden er maar liefst 58 initiatieven in 6 categorieën genomineerd, waarvan er 18 doorgingen naar de landelijke uitreiking. 

Toon meer artikelen
(advertentie)