Versie: 08-01-2022 / 01

Voorwoord:
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Met het correct naleven van de AVG worden risico’s verder beperkt maar dit is zeker geen garantie dat uw privacy 100% veilig is. Na verloop van tijd zien we dat zelfs de sterk beveiligde omgevingen van banken, bedrijven en overheden regelmatig een succesvolle prooi zijn van hackers. Wees u hiervan altijd bewust als u informatie deelt en/of klikt op een link. Kies voor iedere website een uniek wachtwoord.

Inleiding:
Stichting Care Net Holland (CNH) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Binnen deze privacyverklaring geven wij o.a. aan welke persoonlijke informatie wij registeren, hoe wij hiermee omgaan, hoe u deze kunt inzien, wijzigen of verwijderen.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle websites, nieuwsbrieven en online kanalen van de stichting Care Net Holland (CNH), hieronder nader omschreven. Stichting Care Net Holland kan verder in deze tekst afgekort worden tot CNH.

Actieve / primaire domeinnamen:

 • CNH.nl
 • ZorgPortaal.nl
 • ZorgKrant.nl

Passieve domeinnamen:
CNH beschikt over een groot aantal passieve domeinnamen. Deze verwijzen in de regel naar een pagina binnen een actieve domeinnaam van CNH en vallen wat betreft de privacy verklaring onder deze actieve domeinnaam. Onder de passieve domeinnamen ook websites in voorbereiding. Deze zijn in de regel niet (volledig) toegankelijk voor het publiek en kunnen een eigen of aanvullende privacyverklaring gebruiken, hieronder:

 • ZorgCommunity.nl

Kanalen van derden:
CNH maakt gebruik van kanalen van derden en verwijst hiernaar. In de regel is in deze situatie de privacyverklaring van het betreffende kanaal van toepassing en heeft CNH hierop geen of minimale invloed. Wees u ervan bewust dat kanalen als Facebook, Twitter, etc. actief data verzamelen voor commerciële doeleinden.

 • Facebook.com/cnh
 • Facebook.com/zorgportaal.nl
 • Twitter.com/zorgportaal

Functionaris gegevensbescherming en contactgegevens:
Kees Visser is de Functionaris Gegevensbescherming van stichting Care Net Holland Hij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

CNH is gevestigd op het volgende adres:
Molenstraat 164,
2681 BW Monster.
https://www.cnh.nl
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bij formele zaken adviseren wij om gebruik te maken van de aangetekende post en het bovenstaande postadres te gebruiken.Voor de meer algemene vragen en opmerkingen zijn wij ook via e-mail bereikbaar. Wij communiceren uitsluitend in het Nederlands en zijn primair gebonden aan de Nederlandse wetgeving.

Persoonsgegevens die wij verwerken
stichting Care Net Holland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, indien bekend:

 • Voor- en achternaam.
 • E-mail adres.
 • Relevante zorgopleiding(en).
 • Relevante doelgroep(en).
 • IP adres.
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website.
 • Internetbrowser en apparaat type

Waarvoor gebruiken wij deze persoonsgegevens?

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder, indien u hiervoor toestemming gegeven hebt.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, indien u hiervoor toestemming gegeven hebt.
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken en eventueel content te beheren (alleen auteurs).

E-mail nieuwsbrief en eventuele mailings 
Onze nieuwsbrief wordt verzonden via een e-mailserviceprovider, Elastic Email Inc., gevestigd in Canada, https://elasticemail.com.

Uw naam en e-mail adres die wij gebruiken om de nieuwsbrief te versturen worden tevens opgeslagen binnen de servers van Elastic Mail. Voor analysedoeleinden kunnen de e-mails technologie bevatten waarmee we kunnen bepalen of het bericht is geopend en op welke links is geklikt. We gebruiken deze informatie voor statistische analyse van onze e-mailcampagnes. Daarnaast om de kwaliteit van de aan ontvangers geleverde inhoud te verbeteren.
CNH heeft inmiddels de meeste track en tracing opties van Elastic Mail uitgeschakeld en geeft geen toestemming voor het gebruik van de persoonlijke data, anders dan nodig voor het versturen van onze nieuwsbrief. Meer informatie over hoe Elastic Email uw gegevens beschermt, vindt u in het Privacybeleid van Elastic Email:https://elasticemail.com/resources/usage-policies/privacy-policy/ .

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Het is binnen de kanalen van CNH niet toegestaan om patiënten informatie en/of gevoelige persoonsgegevens uit te wisselen. De kanalen van CNH zijn primair bedoeld voor het uitwisselen van openbare en/of besloten informatie. Rapporteer a.u.b. overtredingen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
stichting Care Net Holland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van stichting Care Net Holland) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
stichting Care Net Holland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Uw naam, e-mail adres en logingegevens …
Zolang u een account heeft bij CNH bewaren wij gegevens zoals uw naam, e-mail adres, naam, het IP adres waarmee u bent aangemeld, etc.

Uw reacties en bijdragen …
Reacties op b.v. een nieuwsbericht of blog worden voor onbepaalde tijd geplaatst en eventueel geanonimiseerd indien u dit verzoekt.

Automatische gegevens …
Voor de statistieken worden verschillende gegevens geregistreerd zoals het aantal klikken op een nieuwsbericht, etc. Dit is tevens gedaan om technische en beveiligingsproblemen te signaleren. Deze gegevens worden gemiddeld 3 maanden bewaard, eventueel langer indien de wetgever dit voorschrijft.

Delen van persoonsgegevens met derden
stichting Care Net Holland verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
stichting Care Net Holland gebruikt technische, functionele en analytische cookies. Waar mogelijk voorkomen wij track en tracing en beperken wij het gebruik van cookies door (tools van) derden zoals die van Facebook en Google. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door stichting Care Net Holland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

stichting Care Net Holland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
stichting Care Net Holland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De servers van CNH zijn gehuisvest binnen een Nederlands datacentrum. Het datacentrum is 7 x 24 uur per dag fysiek beveiligd en voorzien van de meest gangbare certificaten zoals NEN 7510 en ISO 9001. Het technische beheer van de server is onder strenge voorwaarden uitbesteed aan Jurian van der Knaap, gevestigd in Zweden.

Voor het verturen van onze bulk mailings en e-mail nieuwsbrief maken wij gebruik van een externe e-mail provider, zie hiervoor het kopje "E-mail nieuwsbrief en eventuele mailings" binnen dit schrijven.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!