De toegankelijkheid van de huisartsenzorg staat onder druk

Per 1 januari 2023 wordt het maximum uurtarief voor de spoedeisende huisartsenzorg in de avond-, nacht- en weekenduren (ANW-uren) aangepast. De tariefsverhoging en -differentiatie geeft huisartsen ruimte om de diensten onderling beter te verdelen en daarmee de werkdruk te verlagen.

Verlaging werkdruk
In het Integraal Zorgakkoord zijn afspraken vastgelegd over spoedeisende huisartsenzorg in de ANW-uren. Het gaat om een betere verdeling van diensten op de huisartsenpost en om de verhoging en differentiatie van het ANW-uurtarief. Op dit moment is er nog één tarief voor de ANW-uren, maar vanaf volgend jaar is er een apart uurtarief voor de diensten op een avond, in de nacht, in het weekend of op een feestdag. In het actieplan ‘Werkdruk in de ANW, een zoektocht naar oplossingen’ hebben veldpartijen beschreven hoe de ANW-diensten beter kunnen worden verdeeld over alle huisartsen.

Afspraken IZA
De toegankelijkheid van de huisartsenzorg staat onder druk. Daarom vindt de NZa het belangrijk om deze wijziging nu al door te voeren. De maatregelen kunnen bijdragen aan het verlagen van de werkdruk. De NZa beklemtoont dat alleen deze tariefsverhoging en -differentiatie van het uurtarief de druk op de ANW-zorg niet gaat verlichten. Het is essentieel dat alle betrokken partijen zich committeren aan de IZA-afspraken met het actieplan als vertrekpunt. De zorgverzekeraars zien hierop toe in de contractering.

Nieuwe tarieven
Het oude, niet gedifferentieerde tarief zou zonder herijking € 87,67 per uur zijn. Vanaf 1 januari 2023 kan een huisarts een maximumvergoeding ontvangen van € 100,84 in de avond. In de nacht wordt dit maximumtarief € 131,87, in het weekend € 116,36 en op een feestdag € 131,87.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: NZa
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : NZa
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2022/09/27/nza-verhoogt-en-differentieert-anw-uurtarief-huisarts
Originele titel: NZa verhoogt en differentieert ANW-uurtarief huisarts
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2022-09-29

Relevante artikelen ...

Slechts schijnoplossingen in de begroting VWS In de begroting staan marktwerking en kostenbesparing centraal FNV Zorg & Welzijn vindt dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS... Management & beleid Sun, 23 Oct 2022, 11:04:22
Eerste stap naar passende zorg De ondertekening van het Integraal Zorgakkoord (IZA) op vrijdag 16 september is een mooie eerste stap volgens de NZa De Nederlandse Zorgautoriteit (N... Management & beleid Sun, 02 Oct 2022, 10:27:00
Wlz-uitvoerders hebben hun interne risicobeheersing grotendeels op orde De NZa houdt onder meer toezicht op de beheerste en integere bedrijfsvoering van Wlz-uitvoerders De Wlz-uitvoerders, die de Wet langdurige zorg uitvo... Management & beleid Wed, 08 Jun 2022, 13:19:29
Wederom sluiting van een ggz-instelling MIND roept zorgverzekeraars en aanbieders op de zorgwekkende situatie te voorkomen Op 8 maart werd de sluiting van PsyQ in Amsterdam (onderdeel van P... Management & beleid Wed, 16 Mar 2022, 09:22:48
Passende zorg in regelgeving farmaceutische zorg krijgt meer ruimte In de apotheekzorg is er sprake van vrije tarieven De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) publiceerde 9 december al de regelgeving van de farmaceutisc... Management & beleid Sun, 12 Dec 2021, 06:41:09
Passende zorg kan en is noodzaak Goede data is van heel groot belang om de juiste keuzes te kunnen maken De coronapandemie laat zien dat zorgprofessionals, zorgaanbieders en zorgverz... Management & beleid Fri, 15 Oct 2021, 12:23:31