Het aantal spoedeisende ambulance-inzetten vanuit de huisartsenpost met de hoogste urgentie nam de afgelopen jaren toe

Inzet van een aanvullende gespecialiseerde ambulanceprofessional, de Rapid HAG, heeft een meerwaarde in de regio Zuid-Holland Zuid. Het leidt tot betere samenwerking tussen de verschillende partijen in de spoedzorgketen en betere coördinatie van acute zorgvragen. Dit blijkt uit monitoring van de proeftuin zorgcoördinatie die het Nivel uitvoert. De gedachte achter de proeftuin is dat een gecoördineerde samenwerking tussen de acute huisartsenzorg, ambulancezorg en GGZ onnodige inzetten van een ambulance kan voorkomen, waardoor de druk op de acute spoedzorgketen kan afnemen.

Het aantal spoedeisende ambulance-inzetten vanuit de huisartsenpost met de hoogste urgentie nam de afgelopen jaren toe. In 35-40% van de gevallen bleek vervoer van de patiënt niet nodig te zijn en de zorgverlening ter plaatse afgerond te kunnen worden (‘mobiele zorgconsulten’ genoemd). In de proeftuin wordt onderzocht of een ambulanceprofessional, onder de naam ‘Rapid HAG’, acute zorgvragen van de huisartsenpost kan overnemen. Deze Rapid HAG heeft aanvullende kennis op het gebied van acute huisartsgeneeskunde én acute geestelijke gezondheidszorg. Nieuw is ook dat de Rapid HAG acute zorg kan verlenen aan patiënten in hun thuissituatie, onder regie van de huisarts op de huisartsenpost. De proeftuin wordt uitgevoerd in de regio Zuid-Holland Zuid. De ervaringen die daar worden opgedaan zullen ook in andere regio’s bruikbaar zijn.

Rapid HAG handelt deel spoedoproepen ter plekke af
In de eerste zes maanden van de monitoring is de Rapid HAG 480 keer ingezet. Bij 148 van deze inzetten (31%) kon de Rapid HAG de zorgvraag op locatie afhandelen. Voor 28% van de gevallen was bezoek aan een huisarts, huisartsenpost, GGZ, polikliniek of thuiszorg geïndiceerd en bij 37% van de inzetten was insturing naar het ziekenhuis nodig.

Patiënten waarderen Rapid HAG
De ervaringen van patiënten met de Rapid HAG zijn zeer positief, zij geven een rapportcijfer 9,1. De ervaringen van de Rapid HAG’s zelf zijn divers. Sommigen zijn positief over de proeftuin, maar anderen geven aan dat zij nog onvoldoende betrokken worden bij de gang van zaken op de huisartsenpost en dat zij meer samenwerking zoeken met de huisartsen daar. De huisartsen op de huisartsenpost zijn blij met de komst van de Rapid HAG, zij kunnen de Rapid HAG niet meer wegdenken. Wel is er ook onder hen behoefte aan meer afstemming. Zo is het nog niet voldoende duidelijk bij welke zorgvragen de Rapid HAG allemaal van meerwaarde kan zijn.

Proeftuin zorgcoördinatie Zuid-Holland Zuid
In de regio Zuid-Holland Zuid werken de Coöperatie Ambulancezorg Zuid-Holland Zuid (CAZ ZHZ), de Regionale Huisartsenpost DrechtDokters en Yulius (GGZ Crisisdienst) intensiever samen door de inzet van de Rapid HAG. Het Nivel monitort deze proeftuin aan de hand van ritgegevens van de ambulances, triagegegevens en gegevens over de zorgverlening. Dit wordt aangevuld door vragenlijsten met patiënten en interviews en focusgroepen met zorgverleners. De proeftuin in Zuid-Holland Zuid loopt van september 2020 tot oktober 2021. De hiergenoemde resultaten zijn onderdeel van een tussenrapportage. De eindrapportage vindt plaats in het najaar van 2021.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Nivel
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Nivel
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nivel.nl/nl/nieuws/samenwerking-tussen-de-huisartsenpost-ambulancedienst-en-acute-psychiatrie-versterkt-door-de
Originele titel: Samenwerking tussen de huisartsenpost, ambulancedienst en acute psychiatrie versterkt door de komst van de Rapid HAG
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2021-08-17

Relevante artikelen ...

In 2023 tientallen ambulances meer nodig Doordat ambulances minder snel kunnen rijden, zijn er volgens de berekeningen ook 20 extra standplaatsen nodig in 2023 Nederland heeft in 2023 tienta... Acute zorg Wed, 02 Nov 2022, 15:11:44
Huisartsen kiezen vaker een geneesmiddel uit een formularium kiezen Voorschrijven volgens formularium draagt bij aan een goede kwaliteit van de zorg en aan beheersing van zorgkosten De afgelopen drie jaar schreven hui... Acute zorg Sun, 22 May 2022, 11:17:41
Ambulancezorgverleners zorgen voor rust als ze goede informatie geven De deelnemers aan het Burgerplatform Ambulancezorg zien het belang van meer informatie-uitwisseling tussen de verschillende zorgaanbieders in de acute... Acute zorg Tue, 09 Jun 2020, 09:14:02
Vaccinatiegraad moet omhoog In 2018 is de vaccinatiegraad voor het eerst niet verder gedaald, iets wat in de vijf jaren daarvoor wel het geval was Welke maatregelen kunnen bijdr... Acute zorg Mon, 23 Dec 2019, 13:32:18
Huisartsen werken gemiddeld 44,1 uur per week De Nederlandse huisarts en huisartsenzorg is de afgelopen jaren sterk veranderd Nederlandse huisartsen werken gemiddeld 44,1 uur per week. Iets meer ... Acute zorg Fri, 11 Jan 2019, 11:29:51
Lichte stijging gedeelde besluitvorming door huisartsen De afgelopen decennia hebben beleidsmakers, onderzoekers en clinici aanzienlijke inspanningen geleverd ter bevordering van de implementatie van gedeel... Acute zorg Tue, 16 Oct 2018, 12:19:12

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com