Het aantal spoedeisende ambulance-inzetten vanuit de huisartsenpost met de hoogste urgentie nam de afgelopen jaren toe

Inzet van een aanvullende gespecialiseerde ambulanceprofessional, de Rapid HAG, heeft een meerwaarde in de regio Zuid-Holland Zuid. Het leidt tot betere samenwerking tussen de verschillende partijen in de spoedzorgketen en betere coördinatie van acute zorgvragen. Dit blijkt uit monitoring van de proeftuin zorgcoördinatie die het Nivel uitvoert. De gedachte achter de proeftuin is dat een gecoördineerde samenwerking tussen de acute huisartsenzorg, ambulancezorg en GGZ onnodige inzetten van een ambulance kan voorkomen, waardoor de druk op de acute spoedzorgketen kan afnemen.

Het aantal spoedeisende ambulance-inzetten vanuit de huisartsenpost met de hoogste urgentie nam de afgelopen jaren toe. In 35-40% van de gevallen bleek vervoer van de patiënt niet nodig te zijn en de zorgverlening ter plaatse afgerond te kunnen worden (‘mobiele zorgconsulten’ genoemd). In de proeftuin wordt onderzocht of een ambulanceprofessional, onder de naam ‘Rapid HAG’, acute zorgvragen van de huisartsenpost kan overnemen. Deze Rapid HAG heeft aanvullende kennis op het gebied van acute huisartsgeneeskunde én acute geestelijke gezondheidszorg. Nieuw is ook dat de Rapid HAG acute zorg kan verlenen aan patiënten in hun thuissituatie, onder regie van de huisarts op de huisartsenpost. De proeftuin wordt uitgevoerd in de regio Zuid-Holland Zuid. De ervaringen die daar worden opgedaan zullen ook in andere regio’s bruikbaar zijn.

Rapid HAG handelt deel spoedoproepen ter plekke af
In de eerste zes maanden van de monitoring is de Rapid HAG 480 keer ingezet. Bij 148 van deze inzetten (31%) kon de Rapid HAG de zorgvraag op locatie afhandelen. Voor 28% van de gevallen was bezoek aan een huisarts, huisartsenpost, GGZ, polikliniek of thuiszorg geïndiceerd en bij 37% van de inzetten was insturing naar het ziekenhuis nodig.

Patiënten waarderen Rapid HAG
De ervaringen van patiënten met de Rapid HAG zijn zeer positief, zij geven een rapportcijfer 9,1. De ervaringen van de Rapid HAG’s zelf zijn divers. Sommigen zijn positief over de proeftuin, maar anderen geven aan dat zij nog onvoldoende betrokken worden bij de gang van zaken op de huisartsenpost en dat zij meer samenwerking zoeken met de huisartsen daar. De huisartsen op de huisartsenpost zijn blij met de komst van de Rapid HAG, zij kunnen de Rapid HAG niet meer wegdenken. Wel is er ook onder hen behoefte aan meer afstemming. Zo is het nog niet voldoende duidelijk bij welke zorgvragen de Rapid HAG allemaal van meerwaarde kan zijn.

Proeftuin zorgcoördinatie Zuid-Holland Zuid
In de regio Zuid-Holland Zuid werken de Coöperatie Ambulancezorg Zuid-Holland Zuid (CAZ ZHZ), de Regionale Huisartsenpost DrechtDokters en Yulius (GGZ Crisisdienst) intensiever samen door de inzet van de Rapid HAG. Het Nivel monitort deze proeftuin aan de hand van ritgegevens van de ambulances, triagegegevens en gegevens over de zorgverlening. Dit wordt aangevuld door vragenlijsten met patiënten en interviews en focusgroepen met zorgverleners. De proeftuin in Zuid-Holland Zuid loopt van september 2020 tot oktober 2021. De hiergenoemde resultaten zijn onderdeel van een tussenrapportage. De eindrapportage vindt plaats in het najaar van 2021.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Nivel
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Nivel
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nivel.nl/nl/nieuws/samenwerking-tussen-de-huisartsenpost-ambulancedienst-en-acute-psychiatrie-versterkt-door-de
Originele titel: Samenwerking tussen de huisartsenpost, ambulancedienst en acute psychiatrie versterkt door de komst van de Rapid HAG
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2021-08-17

Relevante artikelen ...

Ziekenhuiszorg verder afgeschaald 50% afschaling operatiecapaciteit voor reguliere zorg Landelijk is de operatiecapaciteit voor reguliere zorg met 50 procent afgeschaald. Daarnaast ge... Acute zorg Wed, 30 Dec 2020, 13:04:02
Onderzoek naar de integrale aanpak van acute zorg, is goed van start gegaan Door de vergrijzing en de bevolkingstoename staat de acute zorg staat onder druk Op 1 september 2020 startte de Proeftuin Zorgcoördinatie in Zuid-Hol... Acute zorg Thu, 08 Oct 2020, 07:02:50
Is een nieuwe generatie huisartsen goed gespreid? Beginnende huisartsen werken vooral in de regio van hun opleidingsinstituut Een goede spreiding van huisartsen is belangrijk om regionale verschillen... Acute zorg Thu, 05 Mar 2020, 14:18:29
Veel meer kinderen met brandwonden Sommige bevolkingsgroepen lopen meer risico op brandwonden. Zo hebben kinderen tussen 0 en 4 jaar hebben bijna drie keer zoveel kans om met een brandw... Acute zorg Thu, 07 Jun 2018, 07:13:45
Zorg bij heup en knieartrose wordt vaak afgestemd op de individuele patiënt Op deze manier blijft zorg voor mensen met chronische aandoeningen goed en betaalbaar. Huisartsen, fysiotherapeuten en orthopeden stemmen hun zorg va... Acute zorg Thu, 24 May 2018, 12:36:29
Kinderen met astma, eczeem of hooikoorts vaker bij huisarts Van de bijna 500.000 onderzochte kinderen had 6,1% eczeem, 6,1% astma en 5,9% de diagnose hooikoorts.  Kinderen met astma, eczeem of hooikoorts ... Acute zorg Mon, 23 Apr 2018, 19:23:02