Het aantal spoedeisende ambulance-inzetten vanuit de huisartsenpost met de hoogste urgentie nam de afgelopen jaren toe

Inzet van een aanvullende gespecialiseerde ambulanceprofessional, de Rapid HAG, heeft een meerwaarde in de regio Zuid-Holland Zuid. Het leidt tot betere samenwerking tussen de verschillende partijen in de spoedzorgketen en betere coördinatie van acute zorgvragen. Dit blijkt uit monitoring van de proeftuin zorgcoördinatie die het Nivel uitvoert. De gedachte achter de proeftuin is dat een gecoördineerde samenwerking tussen de acute huisartsenzorg, ambulancezorg en GGZ onnodige inzetten van een ambulance kan voorkomen, waardoor de druk op de acute spoedzorgketen kan afnemen.

Het aantal spoedeisende ambulance-inzetten vanuit de huisartsenpost met de hoogste urgentie nam de afgelopen jaren toe. In 35-40% van de gevallen bleek vervoer van de patiënt niet nodig te zijn en de zorgverlening ter plaatse afgerond te kunnen worden (‘mobiele zorgconsulten’ genoemd). In de proeftuin wordt onderzocht of een ambulanceprofessional, onder de naam ‘Rapid HAG’, acute zorgvragen van de huisartsenpost kan overnemen. Deze Rapid HAG heeft aanvullende kennis op het gebied van acute huisartsgeneeskunde én acute geestelijke gezondheidszorg. Nieuw is ook dat de Rapid HAG acute zorg kan verlenen aan patiënten in hun thuissituatie, onder regie van de huisarts op de huisartsenpost. De proeftuin wordt uitgevoerd in de regio Zuid-Holland Zuid. De ervaringen die daar worden opgedaan zullen ook in andere regio’s bruikbaar zijn.

Rapid HAG handelt deel spoedoproepen ter plekke af
In de eerste zes maanden van de monitoring is de Rapid HAG 480 keer ingezet. Bij 148 van deze inzetten (31%) kon de Rapid HAG de zorgvraag op locatie afhandelen. Voor 28% van de gevallen was bezoek aan een huisarts, huisartsenpost, GGZ, polikliniek of thuiszorg geïndiceerd en bij 37% van de inzetten was insturing naar het ziekenhuis nodig.

Patiënten waarderen Rapid HAG
De ervaringen van patiënten met de Rapid HAG zijn zeer positief, zij geven een rapportcijfer 9,1. De ervaringen van de Rapid HAG’s zelf zijn divers. Sommigen zijn positief over de proeftuin, maar anderen geven aan dat zij nog onvoldoende betrokken worden bij de gang van zaken op de huisartsenpost en dat zij meer samenwerking zoeken met de huisartsen daar. De huisartsen op de huisartsenpost zijn blij met de komst van de Rapid HAG, zij kunnen de Rapid HAG niet meer wegdenken. Wel is er ook onder hen behoefte aan meer afstemming. Zo is het nog niet voldoende duidelijk bij welke zorgvragen de Rapid HAG allemaal van meerwaarde kan zijn.

Proeftuin zorgcoördinatie Zuid-Holland Zuid
In de regio Zuid-Holland Zuid werken de Coöperatie Ambulancezorg Zuid-Holland Zuid (CAZ ZHZ), de Regionale Huisartsenpost DrechtDokters en Yulius (GGZ Crisisdienst) intensiever samen door de inzet van de Rapid HAG. Het Nivel monitort deze proeftuin aan de hand van ritgegevens van de ambulances, triagegegevens en gegevens over de zorgverlening. Dit wordt aangevuld door vragenlijsten met patiënten en interviews en focusgroepen met zorgverleners. De proeftuin in Zuid-Holland Zuid loopt van september 2020 tot oktober 2021. De hiergenoemde resultaten zijn onderdeel van een tussenrapportage. De eindrapportage vindt plaats in het najaar van 2021.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Nivel
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Nivel
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nivel.nl/nl/nieuws/samenwerking-tussen-de-huisartsenpost-ambulancedienst-en-acute-psychiatrie-versterkt-door-de
Originele titel: Samenwerking tussen de huisartsenpost, ambulancedienst en acute psychiatrie versterkt door de komst van de Rapid HAG
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2021-08-17

Relevante artikelen ...

In 2020 waren ambulances bij spoed op tijd bij de patiënt Tijdige ambulancezorg is essentieel voor de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg De voorlopige cijfers laten zien dat de responstijden van de amb... Acute zorg Mon, 13 Sep 2021, 16:33:36
Evacuatie VieCuri vanwege hoogwaterstand Maas Vanaf 18.00 uur worden spoedpatiënten omgeleid naar omliggende ziekenhuizen Veiligheidsregio Limburg-Noord en VieCuri Medisch Centrum hebben besloten... Acute zorg Fri, 16 Jul 2021, 12:11:47
Mogelijk RS-virusuitbraak deze zomer! De officiële cijfers laten de laatste twee weken een toename zien in het aantal patiënten met het RS-virus Het RS-virus veroorzaakt een (ernstige) lu... Acute zorg Sun, 20 Jun 2021, 10:36:17
Huisartsenpost veel gebruikt door mensen met een lage sociaaleconomische positie De huisartsenpost is bedoeld als vangnet voor acute zorgvragen Mensen met een lage sociaaleconomische positie (SEP) blijken veel vaker gebruik te mak... Acute zorg Thu, 12 Nov 2020, 15:05:36
Kwart minder patiënten gezien door huisartsen vanwege corona Op dit moment is de zorgvraag weer bijna terug op het niveau van voor de ingang van de maatregelen Nederlandse huisartsen zagen een kwart minder pati... Acute zorg Wed, 15 Jul 2020, 15:51:58
Ambulancezorgverleners zorgen voor rust als ze goede informatie geven De deelnemers aan het Burgerplatform Ambulancezorg zien het belang van meer informatie-uitwisseling tussen de verschillende zorgaanbieders in de acute... Acute zorg Tue, 09 Jun 2020, 09:14:02