(advertentie)

Online inzage in het medisch dossier biedt patiënten de mogelijkheid om laagdrempelig eigen gezondheidsgegevens in te zien en te beheren

Nu huisartsenpraktijken in Nederland sinds juli 2020 verplicht zijn om hun patiënten elektronische inzage te geven in hun medisch dossier, bieden veel praktijken een online mogelijkheid aan om patiënten hun medische gegevens in te laten zien (bijvoorbeeld via een beveiligd patiëntenportaal). Praktijkmedewerkers en patiënten blijken hier verschillende verwachtingen van te hebben. Beiden zien weliswaar de voordelen van het online kunnen inzien van medische gegevens, wat kan leiden tot meer onderlinge betrokkenheid. Maar ook is er bezorgdheid: verschillende patiënten zijn verontrust over de privacyborging van hun gegevens en zorgverleners vrezen een mogelijke toename van de werkdruk. Dit en meer blijkt uit een internationaal literatuuronderzoek van het Nivel, IQ healthcare (Radboudumc) en Universiteit Maastricht, uitgevoerd binnen het huisartsenondersteuningsprogramma OPEN.

Online inzage in het medisch dossier biedt patiënten de mogelijkheid om laagdrempelig eigen gezondheidsgegevens in te zien en te beheren. Denk hierbij aan laboratoriumuitslagen en een overzicht van de gebruikte medicatie. In enkele andere landen wordt deze mogelijkheid al langer aangeboden. Het onderzoeksconsortium van het OPEN-programma, een gezamenlijk initiatief van InEen, LHV en NHG huisartsenverenigingen, ondersteunt huisartsen bij het implementeren van online inzage.

Patiënten verwachten beter contact met huisarts en meer betrokkenheid bij de eigen gezondheid
Uit de literatuur blijkt dat patiënten verwachten dat zij door online inzage meer vertrouwen krijgen in de huisarts en dat consulten van betere kwaliteit zijn door verbeterd contact. Ook verwachten zij een actievere rol in de (eigen) medische besluitvorming te krijgen en zich beter te kunnen voorbereiden op een volgend gesprek met de huisarts. Daarentegen zijn er ook patiënten die sceptisch zijn over online inzage en dan met name over de borging van de privacy .

Opmerkelijk is daarnaast dat het gebruik van online inzage verschilt tussen patiëntengroepen van de huisarts. Vooral mensen met chronische aandoeningen maken vaker gebruik van de mogelijkheid tot online inzage. Of dit ook het geval is in Nederland en wat hiervan de oorzaak is, behoeft nog nader onderzoek.

Infographic Online: wat weten we al en wat gaan we onderzoeken?

Zorgverleners ervaren soepelere communicatie met de patiënt, maar ook meer werkdruk
Zorgverleners ervaren of verwachten dat het gebruik van online inzage leidt tot een eenvoudigere en directere manier van communiceren, mede doordat de online mogelijkheden daartoe beter worden benut. Wel spreken ze ook hun bezorgdheid uit over de angst bij patiënten die online inzage kan oproepen en over een mogelijke toename van de werkdruk. Dit als gevolg van de hoge verwachtingen die patiënten hebben bij online inzage en de noodzakelijk extra stappen in het zorgproces die het met zich meebrengt.

Over het onderzoek
Het literatuuronderzoek is gedaan binnen het programma OPEN, een ondersteuningsinitiatief van InEen, LHV en NHG om huisartsen te ondersteunen bij het implementeren van online inzage. Als eerste stap in het langlopende onderzoekstraject (2,5 jaar) naar het effect van online inzage in de huisartsenzorg, heeft het Nivel samen met IQ healthcare (Radboudumc) en de Universiteit Maastricht de literatuur in kaart gebracht, over de verwachtingen en ervaringen met online inzage in de huisartsenzorg in het buitenland. Later dit jaar zullen de eerste resultaten verschijnen van ditzelfde onderzoek voor de Nederlandse huisartsenzorg.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Nivel
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Nivel
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nivel.nl/nl/nieuws/online-inzage-het-dossier-van-de-huisarts-meer-onderlinge-betrokkenheid-maar-ook-meer
Originele titel: Online inzage in het dossier van de huisarts: meer onderlinge betrokkenheid, maar ook meer werkdruk verwacht
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2021-04-28

Relevante artikelen ...

Vaccinatie voor mensen geboren in 1953, 1954 en 1955 snel op de mat De GGD heeft inmiddels ruim 100 vaccinatielocaties geopend Mensen geboren in 1953 en 1954 ontvangen deze week de uitnodiging voor een coronavaccinati... Anders Mon, 19 Apr 2021, 18:23:08
Palliatieve zorg kan nog beter Kwaliteit van palliatieve zorg is goed, maar kan nog beter Zorgverleners vinden dat de palliatieve zorg die zij geven van hoge kwaliteit is. De zor... Anders Tue, 22 Dec 2020, 19:39:13
Geen interventie die zich specifiek richt op mannen of op vrouwen Interventies om therapietrouw te verbeteren niet ingericht op man-vrouwverschillen Mannen en vrouwen verschillen in de mate van therapietrouw aan med... Anders Wed, 18 Nov 2020, 20:50:24
RECTIFICATIE artikel over nieuw pneumokokkenvaccinatieprogramma Pneumokokkenprik ouderen najaar 2020 Elk jaar krijgen 10.000 mensen in Nederland een ernstige pneumokokkenziekte waarvoor opname in het ziekenhuis no... Anders Tue, 07 Jul 2020, 12:58:11
Zorggebruikers positief over informatie over zorg op het internet Zorggebruikers zoeken actief naar informatie over gezondheid Zorggebruikers zijn positief over de hoeveelheid en betrouwbaarheid van informatie ove... Anders Thu, 04 Jun 2020, 12:15:33
Jongeren geven vaker aan te zijn overgestapt dan ouderen Verschillen in overstappen tussen jongeren en ouderen lijken kleiner te worden In 2020 geeft 7% van de verzekerden aan te zijn overgestapt van zorgve... Anders Mon, 06 Apr 2020, 09:29:22