Online inzage in het medisch dossier biedt patiënten de mogelijkheid om laagdrempelig eigen gezondheidsgegevens in te zien en te beheren

Nu huisartsenpraktijken in Nederland sinds juli 2020 verplicht zijn om hun patiënten elektronische inzage te geven in hun medisch dossier, bieden veel praktijken een online mogelijkheid aan om patiënten hun medische gegevens in te laten zien (bijvoorbeeld via een beveiligd patiëntenportaal). Praktijkmedewerkers en patiënten blijken hier verschillende verwachtingen van te hebben. Beiden zien weliswaar de voordelen van het online kunnen inzien van medische gegevens, wat kan leiden tot meer onderlinge betrokkenheid. Maar ook is er bezorgdheid: verschillende patiënten zijn verontrust over de privacyborging van hun gegevens en zorgverleners vrezen een mogelijke toename van de werkdruk. Dit en meer blijkt uit een internationaal literatuuronderzoek van het Nivel, IQ healthcare (Radboudumc) en Universiteit Maastricht, uitgevoerd binnen het huisartsenondersteuningsprogramma OPEN.

Online inzage in het medisch dossier biedt patiënten de mogelijkheid om laagdrempelig eigen gezondheidsgegevens in te zien en te beheren. Denk hierbij aan laboratoriumuitslagen en een overzicht van de gebruikte medicatie. In enkele andere landen wordt deze mogelijkheid al langer aangeboden. Het onderzoeksconsortium van het OPEN-programma, een gezamenlijk initiatief van InEen, LHV en NHG huisartsenverenigingen, ondersteunt huisartsen bij het implementeren van online inzage.

Patiënten verwachten beter contact met huisarts en meer betrokkenheid bij de eigen gezondheid
Uit de literatuur blijkt dat patiënten verwachten dat zij door online inzage meer vertrouwen krijgen in de huisarts en dat consulten van betere kwaliteit zijn door verbeterd contact. Ook verwachten zij een actievere rol in de (eigen) medische besluitvorming te krijgen en zich beter te kunnen voorbereiden op een volgend gesprek met de huisarts. Daarentegen zijn er ook patiënten die sceptisch zijn over online inzage en dan met name over de borging van de privacy .

Opmerkelijk is daarnaast dat het gebruik van online inzage verschilt tussen patiëntengroepen van de huisarts. Vooral mensen met chronische aandoeningen maken vaker gebruik van de mogelijkheid tot online inzage. Of dit ook het geval is in Nederland en wat hiervan de oorzaak is, behoeft nog nader onderzoek.

Infographic Online: wat weten we al en wat gaan we onderzoeken?

Zorgverleners ervaren soepelere communicatie met de patiënt, maar ook meer werkdruk
Zorgverleners ervaren of verwachten dat het gebruik van online inzage leidt tot een eenvoudigere en directere manier van communiceren, mede doordat de online mogelijkheden daartoe beter worden benut. Wel spreken ze ook hun bezorgdheid uit over de angst bij patiënten die online inzage kan oproepen en over een mogelijke toename van de werkdruk. Dit als gevolg van de hoge verwachtingen die patiënten hebben bij online inzage en de noodzakelijk extra stappen in het zorgproces die het met zich meebrengt.

Over het onderzoek
Het literatuuronderzoek is gedaan binnen het programma OPEN, een ondersteuningsinitiatief van InEen, LHV en NHG om huisartsen te ondersteunen bij het implementeren van online inzage. Als eerste stap in het langlopende onderzoekstraject (2,5 jaar) naar het effect van online inzage in de huisartsenzorg, heeft het Nivel samen met IQ healthcare (Radboudumc) en de Universiteit Maastricht de literatuur in kaart gebracht, over de verwachtingen en ervaringen met online inzage in de huisartsenzorg in het buitenland. Later dit jaar zullen de eerste resultaten verschijnen van ditzelfde onderzoek voor de Nederlandse huisartsenzorg.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Nivel
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Nivel
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nivel.nl/nl/nieuws/online-inzage-het-dossier-van-de-huisarts-meer-onderlinge-betrokkenheid-maar-ook-meer
Originele titel: Online inzage in het dossier van de huisarts: meer onderlinge betrokkenheid, maar ook meer werkdruk verwacht
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2021-04-28

Relevante artikelen ...

Psychische en lichamelijke gezondheid bij gedetineerden zowel voor als na detentie slecht Oververtegenwoordiging van mensen met slechte gezondheid in penitentiaire inrichtingen Veel gedetineerden ervaren complexe gezondheidsproblemen; gemi... Anders Tue, 20 Jul 2021, 20:04:51
Minder medicatiegebruik 65 plussers bij grote aandoeningen Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad Van alle door apothekers verstrekte standaarddagdoseringen (DDD’s) van pakketgeneesmiddelen was in 2020 4... Anders Thu, 15 Jul 2021, 12:42:37
17% verzekerden sloot bewust geen aanvullende verzekering af Dit blijkt uit onderzoek binnen het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel Een deel van de verzekerden lijkt er bewust en calculerend voor te... Anders Wed, 14 Jul 2021, 12:29:38
Vertrouwen in ziekenhuizen, thuiszorg en verpleeghuizen groeit Dit blijkt uit de nieuwe cijfers van de ‘Barometer Vertrouwen in de Gezondheidszorg’ van het Nivel Het publiek vertrouwen in de gezondheidszorg is gr... Anders Thu, 04 Feb 2021, 06:31:04
Het Grote online Zorgdebat 2021 Op 8 maart gaan kandidaat-Kamerleden met elkaar in debat over hun ideeën voor de toekomst van de zorg We hebben een uitzonderlijk jaar achter de rug.... Anders Mon, 25 Jan 2021, 13:14:10
Met de keuzehulp van Thuisarts.nl verkenning van zorgwens De keuzehulp is mede ontwikkeld door onderzoekers van de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC Nadenken over de eigen wensen v... Anders Fri, 03 Apr 2020, 10:38:43