Een nieuwe bekostiging werd nodig geacht om beter aan te sluiten op de manier waarop de zorg wordt geleverd

De Nederlandse Zorgautoriteit voert per 1 januari 2020 een nieuwe bekostiging in voor de extramurale zorg aan mensen met een zintuiglijke beperking. Het gaat om mensen met een visuele of auditieve beperking of een beperking als gevolg van een taalontwikkelingsstoornis. De nieuwe regels en tarieven worden nu bekend gemaakt, zodat zorgaanbieders en zorgverzekeraars voldoende tijd hebben om zich voor te bereiden op de nieuwe situatie.

Meerwaarde nieuwe bekostiging
Een nieuwe bekostiging werd nodig geacht om beter aan te sluiten op de manier waarop de zorg wordt geleverd en het inkoopgesprek tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars te faciliteren. Voor de cliënten betekent dit een herkenbare factuur. De bekostiging stimuleert daarnaast het leveren van doelmatige zorg aan de cliënt. Zorgverzekeraars krijgen in de nieuwe bekostiging meer inzicht in de geleverde zorg. Voor zorgaanbieders sluiten de inkomsten beter aan bij de kosten die ze maken om de zorg te kunnen leveren aan de cliënten.

Samen met belanghebbenden
De nieuwe bekostiging is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met zorgaanbieders, vertegenwoordigers van cliënten en zorgverzekeraars. Dit met als doel om prestaties en tarieven te maken die goed aansluiten bij de dagelijkse zorgpraktijk. Nadat ons eerdere advies om deze bekostiging per 2020 in te voeren is overgenomen door de minister van VWS, hebben we dit in samenwerking met de betrokken partijen uitgewerkt in nieuwe regels.

Goed voorbeeld
Wat ons betreft is dit een goed voorbeeld van de manier waarop we samen met het veld willen werken aan herkenbare bekostigingssystemen die kwaliteit en de juiste zorg op de juiste plek stimuleren. Marian Kaljouw, voorzitter van de raad van bestuur van de NZa: “Wij willen alle betrokken complimenteren en bedanken voor hun inzet. Daarvoor is veel inspanning geleverd en met toewijding gewerkt. Zonder de combinatie van de zorginhoudelijke kennis met onze data-analyses waren we niet tot dit resultaat gekomen.”

Oscar Dekker, voorzitter van het bestuur van SIAC (Samenwerkende Instellingen voor mensen met Auditieve en/of Communicatieve beperkingen), hoort dat zorgverleners de nieuwe prestatiestructuur erg goed vinden aansluiten op de zorg die zij elke dag leveren: “We hebben samen een mooi inhoudelijk traject neergezet door goed met elkaar samen te werken.” De NZa heeft goed gebruikt gemaakt van de kennis en ervaring van onze professionals”, sluit Jopie Nooren hierbij aan als voorzitter van het bestuur van Vivis, de instellingen voor mensen met een visuele beperking. Petra van Holst, algemeen directeur van Zorgverzekeraars Nederland: “Heel mooi om te zien dat de nieuwe bekostiging tot stand is gekomen dankzij samenwerking met alle betrokkenen, in het bijzonder de cliënten. De gemaakte afspraken sluiten beter aan op de behoeften van deze specifieke groep verzekerden. Het draagt bovendien bij aan de inkoopdialoog tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders.”

Invoering per 2020
Om de invoering per 1 januari 2020 soepel te laten verlopen, zijn de verschillen in kostprijzen tussen instellingen in kaart gebracht. Omdat dit een sector is met een klein aantal zorgaanbieders, hebben wij voor elke afzonderlijke aanbieder een zeer gedetailleerde effectanalyse kunnen opstellen en gedeeld met de betreffende zorgaanbieder. Zij weten zo vooraf wat voor hen de gevolgen zijn van de invoering de nieuwe bekostiging. Proefdraaien is dan ook niet nodig.

Komende periode
De komende tijd gaan zorgaanbieders en zorgverzekeraars aan de gang met de inkoop en bijvoorbeeld aanpassingen in ICT-systemen. We houden ook na invoering vinger aan de pols en zullen adequaat reageren bij signalen dat er dingen niet goed gaan om er zeker van te zijn dat de bekostiging ook zo uitpakt als hij bedoeld is.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : NZa
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/05/17/nieuwe-bekostiging-zintuigelijk-gehandicapten-per-2020
Originele titel: Nieuwe bekostiging zintuiglijk gehandicapten per 2020
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2019-05-20

Relevante artikelen ...

Eenmalige diagnose voor chronisch zieken Per 1 januari 2020 is een eenmalige diagnose door de behandeld arts voldoende Mensen met een chronische aandoening hoeven straks niet meer om de zove... Chronisch zieken Sat, 05 Oct 2019, 11:14:48
Hulpmiddelenzorg voor cliënten in een Wlz-instelling vereenvoudigd Vanaf 1 januari 2020: worden mobiliteitshulpmiddelen voor alle cliënten in een Wlz-instelling verstrekt vanuit de Wlz Per 2020 vindt er een wijziging... Chronisch zieken Sat, 22 Jun 2019, 18:49:05
Subsidie voor digitale gegevensuitwisseling huisartsen en patiënten Als je aan een chronische ziekte lijdt kan elektronische inzage uitkomst bieden Per 1 juli 2020 is het voor alle zorgverleners van Nederland wettel... Chronisch zieken Thu, 30 May 2019, 12:38:55
Stabilisatie gebruik van nieuwe HCV-middelen Met de komst van nieuwe medicijnen is de behandeling effectiever geworden en zijn de intensieve therapieën met interferon overbodig geworden Na opnam... Chronisch zieken Thu, 30 Aug 2018, 13:28:46
Zorgverzekeraar moet met patiënt in gesprek gaan over vergoedingen Volgens Patientenfederatie Nederland is het een gezamenlijke verantwoordelijkheid van verzekeraar en aanbieder om de patient goed voor te lichten. Zo... Chronisch zieken Sat, 16 Jun 2018, 19:03:00
NZa keurt facultatieve zorgprestatie medicatiebegeleiding Parkinsonpatiënten goed De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een facultatieve zorgprestatie voor de medicatiebegeleiding bij patiënten met Parkinson goedgekeurd. De p... Chronisch zieken Wed, 02 Aug 2017, 15:18:25