Het uitblijven van de beloofde ruimte voor loonsverhoging van zorgmedewerkers is voor ActiZ onbegrijpelijk en onaanvaardbaar

De nieuwe coalitie ontwijkt de fundamentele keuzes die nodig zijn om de zorg voor ouderen toekomstbestendig te maken. ‘Dit is struisvogelpolitiek’, stelt Anneke Westerlaken, aankomend voorzitter van ActiZ. De branchevereniging van zorgorganisaties is vooral bezorgd over het feit dat in het coalitieakkoord geen enkel antwoord wordt gegeven op de dramatische en onafwendbare gevolgen van de vergrijzing. ‘Plannen zijn er volop en we weten dat er echt keuzes gemaakt moeten worden. De politiek moet nú aan de slag met de uitvoering.’

Ook het uitblijven van de beloofde ruimte voor loonsverhoging van zorgmedewerkers is voor ActiZ onbegrijpelijk en onaanvaardbaar. Anneke Westerlaken: ‘Zorgmedewerkers verdienen meer waardering, dit is ronduit teleurstellend. We zullen de komende periode samen met onze partners in de zorgsector onverminderd blijven strijden voor een toekomstbestendige ouderenzorg.’ ActiZ publiceerde met twaalf andere landelijke organisaties betrokken bij de zorg voor ouderen Tien uitgangspunten voor toekomstbestendige ouderenzorg.

Geen besef
Het coalitieakkoord ontwijkt de meer overstijgende vraag: hoe gaan we om met vergrijzing en aanspraken van mensen op zorg? ActiZ proeft wel aanzetten tot verandering, maar veel te voorzichtig. Het coalitieakkoord is niet blind voor de demografische ontwikkeling, maar de echt moeilijke en noodzakelijke keuzes blijven uit of worden half genomen. Verbetering van de salarissen van zorgmedewerkers bijvoorbeeld, wordt niet eens genoemd. Van het SER-advies over de arbeidsmarkt in de zorg, eerder nog breed omarmd ook door de coalitiepartijen, is nauwelijks iets terug te vinden.

De cijfers liegen niet
Het aantal ouderen dat zorg nodig heeft, groeit de komende jaren explosief als gevolg van de vergrijzing. Het RIVM verwacht meer dan een verdubbeling van het aantal 90-plussers en mensen met dementie. Dit terwijl de arbeidsmarkt beperkt is en de groeiende vraag niet kan bijbenen. Dat vraagt echt om een andere benadering om de schaarse zorgmedewerkers goed in te zetten en een visie om mantelzorg op een houdbare manier te stimuleren. Reden dat ook de WRR nadrukkelijk adviseert om pijnlijke keuzes niet uit de weg te gaan maar te maken. Wachten helpt niet.

De voorstellen die de coalitie doet op het gebied van huisvesting ziet ActiZ als voorzichtig positief. Een minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijk Ordening moet de bestuurlijke afspraken Wonen en Zorg die het vorige kabinet maakte met onder meer ActiZ daadwerkelijk uitvoeren. Meer en betere huisvesting voor senioren kan bijdragen aan het langer zelfstandig thuis wonen van ouderen en het voorkomen van zware zorg.

Kies en investeer!
Het coalitieakkoord ontbeert lef en daadkracht. De beweging om meer mensen zorg thuis te bieden, het verder versterken van digitalisering in de zorg en het inzetten op scheiden van wonen en zorg zijn stappen in de goede richting. Daar hoort dan wel bij dat medewerkers in de zorg marktconform betaald moeten kunnen worden en dat samenwerking gestimuleerd wordt, ook in de zorginkoop. Die ruimte is er nu niet en het coalitieakkoord zegt daar ook niets concreets over. Het beteugelen van zorgkosten en het anders organiseren van zorg vraagt iets van iedereen, niet in het minst keuzes die de coalitie moet maken.

Anneke Westerlaken: ‘Blijkbaar moet het eerst nog verder vastlopen in de zorg voor ouderen. De coalitie lijkt ondanks alle problemen, adviezen en beloften, niet te beseffen hoe ernstig de situatie in de zorg nu al is’. ActiZ wenst het nieuwe kabinet een bewindspersoon toe met gevoel voor de zorg voor ouderen en de samenhang daarvan in de zorgketen, de woonagenda en arbeidsmarkt. 

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: ActiZ
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : ActiZ
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.actiz.nl/actiz-verwacht-meer-lef-en-daadkracht-van-een-nieuw-kabinet
Originele titel: ActiZ verwacht meer lef en daadkracht van een nieuw kabinet
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2021-12-17

Relevante artikelen ...

Bij brede armoede- en schuldenaanpak moet bestaanszekerheid centraal staan Op de korte termijn ziet de raad voor Volksgezondheid & Samenleving een nationale saneringsopgave als begin van benodigde hervormingen Problematische... Management & beleid Wed, 20 Apr 2022, 08:24:05
Voorstellen voor behoud en ondersteuning van zorgprofessionals Voor COVID waren er al personeelstekorten, maar door COVID zijn deze nog zichtbaarder geworden Bij de coronabestrijding is een groot beroep gedaan op... Management & beleid Tue, 08 Feb 2022, 15:47:42
Passende zorg kan en is noodzaak Goede data is van heel groot belang om de juiste keuzes te kunnen maken De coronapandemie laat zien dat zorgprofessionals, zorgaanbieders en zorgverz... Management & beleid Fri, 15 Oct 2021, 12:23:31
Zorgkosten stijgen (te) hard Daarom adviseert de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) de regering om op een andere manier zorgbeleid te maken Nederlanders gebruik... Management & beleid Wed, 15 Sep 2021, 20:09:03
Laffe houding werkgevers bij aanvraag tweede zorgbonus De vakbond ontving veel signalen dat zowel grotere als kleinere zorgwerkgevers de bonus niet durfden aan te vragen FNV Zorg & Welzijn riep werkgevers... Management & beleid Tue, 27 Jul 2021, 14:30:28
Persoonsgebonden budget ook inzetbaar voor zorg in instelling Naast de terugwerkende kracht van indicatiebesluiten wordt ook de betaling van bijkomende zorgkosten uit het pgb verduidelijkt De ministerraad heeft ... Management & beleid Sun, 04 Jul 2021, 07:33:54