Meer garanties, randvoorwaarden en resultaten nodig om tot ondertekening over te gaan

ActiZ staat achter de beweging van het Integraal Zorgakkoord, maar heeft meer garanties, randvoorwaarden en resultaten nodig om tot ondertekening over te gaan. Tijdens de Algemene Ledenvergadering bleek dat de ActiZ-leden blij zijn met de afspraken voor onder meer meer ruimte voor de wijkverpleging om zorg thuis te kunnen bieden. Maar de grootste sector in de zorg kan het Integraal Zorgakkoord pas steunen als de uitvoerbaarheid van de afspraken ook in 2023 is gegarandeerd.

‘De afspraken van het Integraal Zorgakkoord staan niet ter discussie’, laat voorzitter Anneke Westerlaken weten. ‘ActiZ-leden voelen de maatschappelijke verantwoordelijkheid om samen de grote uitdagingen voor de zorg het hoofd te bieden en de wijkverpleging toekomstbestendig te maken. De zorgvraag stijgt, de vergrijzing neemt toe, er is sprake van grote krapte op de arbeidsmarkt. Kortom er wordt veel gevraagd van zorgprofessionals.'

'Nu al is de rek eruit: er zijn wachtlijsten, uitgestelde zorg en het vinden van zorg en ondersteuning is lastig. Toekomstgericht investeren in de wijkverpleging is daarom harde noodzaak om met schaarse zorgcapaciteit zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen en ondersteunen. Leden van ActiZ willen dat in de zorgcontracten van zorgverzekeraars voor komend jaar al terugzien. Dat gebeurt nog onvoldoende en dat biedt onvoldoende vertrouwen om nu een handtekening te zetten.’

Groeiruimte benutten voor zorgprofessionals en cliënten
Wijkverpleging is cruciaal in ons zorgsysteem: het voorkomt ziekenhuisopnames, zorgt dat mensen thuis verder kunnen herstellen na een operatie, verlicht het werk van huisartsen en helpt mensen om zelfstandig te blijven wonen. Hét dilemma voor ActiZ-leden rond het Integraal Zorgakkoord (IZA) bleek de garantie dat zorgorganisaties de afspraken ook waar willen kunnen maken. Westerlaken: ‘Zorgorganisaties willen niets liever dan investeren in arbeidsvoorwaarden, opleiding en scholing van zorgprofessionals, in het verlichten van de werkdruk, in het samenwerken met andere zorgverleners in de keten en digitalisering. Maar daar zijn wel reële tarieven voor nodig, dat is een basisvoorwaarde.’

Zorgorganisaties willen niets liever dan investeren in arbeidsvoorwaarden, opleiding en scholing van zorgprofessionals. Maar daar zijn wel reële tarieven voor nodig. Anneke Westerlaken \ ActiZ-voorzitter

Samen de zorg opnieuw uitvinden
Het aantal ouderen stijgt de komende jaren hard. Van 2,6 miljoen nu, naar 4,6 miljoen in 2040, van wie ruim 1,5 miljoen boven de 80 jaar. Dat betekent ook dat de vraag naar zorg zal stijgen. ‘De eerste gevolgen van de vergrijzing zien we al’, zegt ActiZ-voorzitter Anneke Westerlaken. ‘De krappe arbeidsmarkt, de vele vacatures bijvoorbeeld en de wachtlijsten in de ouderenzorg maken pijnlijk duidelijk waar de barsten zitten in het huidige zorgsysteem.’

De ouderenzorg kan en wil helpen om bij te dragen aan oplossingen voor de maatschappelijke opgave door de vergrijzing. ‘Bijvoorbeeld met het bieden van hulp en ondersteuning aan iemands netwerk, met de introductie van technische hulpmiddelen die mensen helpen zelfstandig te blijven wonen en met passende zorg door zorgprofessionals. Met elkaar moeten we de zorg voor ouderen opnieuw uitvinden.’


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: ActiZ
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : ActiZ
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: ActiZ tekent Integraal Zorgakkoord niet, harde garanties van zorgverzekeraars nodig
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 12 sep 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!