Een derde van de mensen met een chronisch ziekte veranderde het zelfmanagementgedrag tijdens pandemie

Tijdens de COVID-19-pandemie werd de toegang tot de gezondheidszorg belemmerd. Hierdoor werd er een groter beroep gedaan op het zelfmanagement van mensen. Voor een deel van de mensen met een chronische aandoening, bijvoorbeeld diabetes, astma, COPD en hart- en vaatziekten, heeft dit geleid tot veranderingen. Zij waren genoodzaakt andere manieren te vinden  om zelf zorg te dragen voor hun gezondheid en om te gaan met hun ziekte in het dagelijks leven. Deze veranderingen waren niet altijd positief. Vooral mensen met psychische problemen en mensen die veel stress ondervonden, waren extra kwetsbaar voor negatieve veranderingen. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel onder mensen uit het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten.

Het Nivel doet regelmatig onderzoek naar de ontwikkelingen in de zorg- en leefsituatie van mensen met een chronische ziekte of een beperking. Dit onderzoek richtte zich op veranderingen in zelfmanagement tijdens de COVID-19 pandemie. Ondersteuning van zelfmanagement kan ervoor zorgen dat de vraag naar gezondheidszorg vermindert en dat gezondheidsuitkomsten van mensen met een chronische aandoening verbeteren.

Bij een derde van de mensen met een chronisch ziekte veranderde het zelfmanagementgedrag tijdens pandemie
Bij de meerderheid van de ondervraagde mensen met een langdurige ziekte (71%) is het zelfmanagementgedrag tijdens de tweede coronagolf niet veranderd ten opzichte van vóór de gezondheidscrisis. Een derde ervaart wel een verandering in gedrag: bij 15% is het zelfmanagementgedrag verbeterd, bij 14% is het verslechterd. Sommigen gaven aan door het verplichte thuisblijven meer tijd en rust te hebben om gezond te leven en tijdig hun medicatie te nemen. Anderen hadden juist moeite om hun zelfmanagementroutines in stand te houden, met name door de sociale isolatie en steeds veranderende maatregelen. Het lukte hen bijvoorbeeld niet goed om de symptomen van hun ziekte te monitoren, denk aan veranderingen in bloedsuikerwaarden of gewicht, of plotselinge kortademigheid.

Continuïteit van zorg cruciaal voor optimaal zelfmanagementgedrag
Voor mensen met een langdurige ziekte is het extra belangrijk dat de toegang tot de zorg en het contact met zorgverleners stabiel blijft. Maar juist tijdens een gezondheidscrisis als de COVID-19-pandemie stond de continuïteit van de zorg onder druk. Afspraken met zorgverleners werden afgezegd, uitgesteld of ze vonden digitaal plaats. Het onderzoek laat zien dat het belangrijk is dat in tijden van crisis meer nadruk gelegd moet worden op het vinden van alternatieve oplossingen om de continuïteit van zorg te kunnen blijven bieden.

De continuïteit van de zorg staat ook in de toekomst onder druk. Personeelstekorten, stijgende zorgkosten en de vergrijzing zorgen ervoor dat zorg in het gedrang kan komen. Zelfmanagement zal daarom een steeds grotere rol gaan spelen. Het is belangrijk dat mensen met een chronische ziekte daar voldoende in worden ondersteund. Juliane Menting, PhD Senior onderzoeker Zorg en Participatie bij Chronische Aandoeningen

Mensen met psychische problemen en veel stress extra kwetsbaar tijdens een gezondheidscrisis
Bij mensen met psychische problemen is er een vergrote kans dat hun zelfmanagementgedrag verslechtert tijdens een gezondheidscrisis. Hetzelfde geldt voor mensen die in het dagelijks leven veel stress ervaren, bijvoorbeeld door de aanpassingen in hun vrijetijdsbesteding die ze door de crisis noodgedwongen moeten maken. Juist omdat mensen met een chronische ziekte tijdens een crisis vaak meer stress ervaren en meer angst- en depressiviteitsklachten hebben, is het essentieel om hen te ondersteunen in hun zelfmanagement tijdens een crisis.

Over het onderzoek
Er zijn vragenlijsten uitgezet onder mensen met één of meer chronische ziektes die deel uitmaken van het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten (NPCG). De vragen over zelfmanagementgedrag zijn gesteld vóór de COVID-19-pandemie, in 2018, en tijdens de tweede coronagolf, in 2020. De vragen over factoren die samenhangen met zelfmanagementgedrag zijn gesteld in 2020. In 2018 vulden 1857 deelnemers de vragenlijst in (respons 75%) en in 2020 waren dit er 1713 (respons 79%). In totaal hebben 345 respondenten de vragenlijsten zowel in 2018 als in 2020 ingevuld. Het onderzoek is onderdeel van de Monitor Zorg en Participatie van het Nivel, gefinancierd door het ministerie van VWS en het ministerie van SZW.

Bron: Nivel


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: Nivel
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : Nivel
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: Zelfmanagement vraagt continuïteit van ondersteuning, ook ten tijde van een crisis
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
  • Datum: 26 mei 2023

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!