(advertentie)

Per 1 januari 2018 wordt de eigen bijdrage voor de langdurige zorg verlaagd

De eigen bijdrage in de langdurige zorg wordt met ingang van 1 januari 2018 verlaagd. Dit is een van de maatregelen van het regeerakkoord van Rutte III om de stapeling van zorgkosten voor de mensen aan te pakken. 

Minister De Jonge van VWS schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat verschillende eigen bijdragen voor langdurige zorg de komende jaren omlaag gaan. De eerste stappen gaan in per 1 januari 2018. Het gaat om het verlagen van het percentage van het inkomen dat meetelt voor de berekening van de zogenoemde lage eigen bijdrage voor Wlz-zorg en beschermd wonen op grond van de Wmo. 

Voor wie?
Deze lage bijdrage geldt in situaties waarin de cliënt (of partner) zelf nog woonlasten draagt. Daarvan is sprake als de cliënt Wlz-zorg zonder verblijf ontvangt: in een volledig pakket thuis, modulair pakket thuis of zelf zorg met een persoonsgebonden budget inkoopt. De lage eigen bijdrage geldt onder meer ook tijdens de eerste zes maanden dat de cliënt in een Wlz-organisatie woont of met een maatwerkvoorziening in een accommodatie voor beschermd wonen verblijft. 

Hoeveel?
De eigen bijdrage is afhankelijk van hun inkomen en vermogen. Het percentage van het inkomen dat meetelt voor de berekening wordt met ingang van 1 januari 2018 verlaad van 12,5% naar 10%. Ruim 30.000 mensen gaan erop vooruit door de maatregel, vooral mensen uit de middenklasse. Zij betalen 30 tot 150 euro minder per maand, zo meldt het ministerie van VWS. 

En verder
Het kabinet wil vanaf 1 januari 2019 meer maatregelen nemen. Zo zal de vermogensinkomensbijtelling voor de eigen bijdrage Wlz en beschermd wonen halveren van 8% naar 4%. Ook kondigt de minister aan dat het overgangstermijn van de lage eigen bijdrage naar de hoge bijdrage, als een cliënt verhuist naar een Wlz-organisatie of accommodatie voor beschermd wonen, wordt verkort: van zes maanden naar vier maanden. Voorts gaat het ministerie van VWS verder met gemeenten overleggen over een eenvoudig en transparant abonnementstarief van 17,50 euro per vier weken, voor huishoudens die gebruik maken van ondersteuning vanuit de gemeente. 

Met de verlaging van de lage eigen bijdrage neemt het nieuwe kabinet vanaf 1 januari 2018 de eerste stappen om de stapeling van kosten voor zorg voor mensen betaalbaar te houden. Het ontwerpbesluit waarin de maatregel wordt doorgevoerd is voor advies aan de Raad van State gezonden. Na het advies van de Raad van State wordt het ontwerpbesluit nog definitief gemaakt.

Meer informatie over de eigen bijdrage vindt u bij het CAK.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : ActiZ
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.actiz.nl/nieuws/ouderenzorg/2017/11/lagere-eigen-bijdrage-langdurige-zorg-per-1-januari-2018
Originele titel: Lagere eigen bijdrage langdurige zorg per 1 januari 2018
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers
Datum: 2017-11-29

Relevante artikelen ...

Zorgorganisaties ervaren de dialoog met zorgkantoren steeds vaker als positief Dialoog met zorgkantoor verbetert, vereenvoudiging van beleid noodzakelijk De dialoog tussen het zorgkantoor en zorgaanbieders is opnieuw verbeterd. ... Ouderenzorg Fri, 01 May 2020, 14:39:02
Voor(thuis)isolatie bij dementie zijn richtlijnen nodig Bij thuisisolatie wordt ervan uitgegaan dat de patiënt voor zichzelf moet kunnen zorgen Het protocol thuisisolatie van de RIVM is niet goed van toepa... Ouderenzorg Thu, 05 Mar 2020, 13:36:26
Over de toekomst van de ouderzorg wordt gezwegen De toekomst van de zorg voor ouderen wordt door Nederlanders nog niet gevoeld als een maatschappelijk vraagstuk De helft van de Nederlanders spreekt ... Ouderenzorg Wed, 26 Feb 2020, 06:53:52
Kamer wil concrete maatregelen om wachttijden verpleeghuizen terug te dringen Op dit moment staan er meer dan 17.000 mensen op de wachtlijst ‘We moeten toe naar andere vormen van verpleegzorg’. Dat stelde minister De Jonge van ... Ouderenzorg Mon, 20 Jan 2020, 13:27:40
Veel ouderen onder bestaansminimum krijgen geen aanvulling op AOW De helft van de mensen die daar recht op hebben krijgt die aanvulling niet Uitvoering van AOW door SVB gebeurt doelmatigDe Sociale Verzekeringsbank v... Ouderenzorg Wed, 13 Nov 2019, 12:37:40
Onderzoek naar meldcode ouderenmishandeling De implementatie van de meldcode en het werken ermee kan voor sommige organisaties en professionals nogal lastig zijn Het Programma Geweld Hoort Nerg... Ouderenzorg Mon, 19 Aug 2019, 15:23:08