Het uitblijven van de beloofde ruimte voor loonsverhoging van zorgmedewerkers is voor ActiZ onbegrijpelijk en onaanvaardbaar

De nieuwe coalitie ontwijkt de fundamentele keuzes die nodig zijn om de zorg voor ouderen toekomstbestendig te maken. ‘Dit is struisvogelpolitiek’, stelt Anneke Westerlaken, aankomend voorzitter van ActiZ. De branchevereniging van zorgorganisaties is vooral bezorgd over het feit dat in het coalitieakkoord geen enkel antwoord wordt gegeven op de dramatische en onafwendbare gevolgen van de vergrijzing. ‘Plannen zijn er volop en we weten dat er echt keuzes gemaakt moeten worden. De politiek moet nú aan de slag met de uitvoering.’

Ook het uitblijven van de beloofde ruimte voor loonsverhoging van zorgmedewerkers is voor ActiZ onbegrijpelijk en onaanvaardbaar. Anneke Westerlaken: ‘Zorgmedewerkers verdienen meer waardering, dit is ronduit teleurstellend. We zullen de komende periode samen met onze partners in de zorgsector onverminderd blijven strijden voor een toekomstbestendige ouderenzorg.’ ActiZ publiceerde met twaalf andere landelijke organisaties betrokken bij de zorg voor ouderen Tien uitgangspunten voor toekomstbestendige ouderenzorg.

Geen besef
Het coalitieakkoord ontwijkt de meer overstijgende vraag: hoe gaan we om met vergrijzing en aanspraken van mensen op zorg? ActiZ proeft wel aanzetten tot verandering, maar veel te voorzichtig. Het coalitieakkoord is niet blind voor de demografische ontwikkeling, maar de echt moeilijke en noodzakelijke keuzes blijven uit of worden half genomen. Verbetering van de salarissen van zorgmedewerkers bijvoorbeeld, wordt niet eens genoemd. Van het SER-advies over de arbeidsmarkt in de zorg, eerder nog breed omarmd ook door de coalitiepartijen, is nauwelijks iets terug te vinden.

De cijfers liegen niet
Het aantal ouderen dat zorg nodig heeft, groeit de komende jaren explosief als gevolg van de vergrijzing. Het RIVM verwacht meer dan een verdubbeling van het aantal 90-plussers en mensen met dementie. Dit terwijl de arbeidsmarkt beperkt is en de groeiende vraag niet kan bijbenen. Dat vraagt echt om een andere benadering om de schaarse zorgmedewerkers goed in te zetten en een visie om mantelzorg op een houdbare manier te stimuleren. Reden dat ook de WRR nadrukkelijk adviseert om pijnlijke keuzes niet uit de weg te gaan maar te maken. Wachten helpt niet.

De voorstellen die de coalitie doet op het gebied van huisvesting ziet ActiZ als voorzichtig positief. Een minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijk Ordening moet de bestuurlijke afspraken Wonen en Zorg die het vorige kabinet maakte met onder meer ActiZ daadwerkelijk uitvoeren. Meer en betere huisvesting voor senioren kan bijdragen aan het langer zelfstandig thuis wonen van ouderen en het voorkomen van zware zorg.

Kies en investeer!
Het coalitieakkoord ontbeert lef en daadkracht. De beweging om meer mensen zorg thuis te bieden, het verder versterken van digitalisering in de zorg en het inzetten op scheiden van wonen en zorg zijn stappen in de goede richting. Daar hoort dan wel bij dat medewerkers in de zorg marktconform betaald moeten kunnen worden en dat samenwerking gestimuleerd wordt, ook in de zorginkoop. Die ruimte is er nu niet en het coalitieakkoord zegt daar ook niets concreets over. Het beteugelen van zorgkosten en het anders organiseren van zorg vraagt iets van iedereen, niet in het minst keuzes die de coalitie moet maken.

Anneke Westerlaken: ‘Blijkbaar moet het eerst nog verder vastlopen in de zorg voor ouderen. De coalitie lijkt ondanks alle problemen, adviezen en beloften, niet te beseffen hoe ernstig de situatie in de zorg nu al is’. ActiZ wenst het nieuwe kabinet een bewindspersoon toe met gevoel voor de zorg voor ouderen en de samenhang daarvan in de zorgketen, de woonagenda en arbeidsmarkt. 

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: ActiZ
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : ActiZ
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.actiz.nl/actiz-verwacht-meer-lef-en-daadkracht-van-een-nieuw-kabinet
Originele titel: ActiZ verwacht meer lef en daadkracht van een nieuw kabinet
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2021-12-17

Relevante artikelen ...

Na coronadip zijn de reguliere zorgkosten weer aan het stijgen Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van de ZorgCijfers Monitor over het derde kwartaal van 2021  De zorgkosten in de Zorgverzekeringswet stijge... Management & beleid Mon, 27 Dec 2021, 15:45:44
Zorg is mensenwerk Om goede zorg te leveren, moet er ook goed voor zorgverleners, studenten en onderzoekers gezorgd wordenDe Nederlandse Federatie van Universitair Medis... Management & beleid Fri, 17 Dec 2021, 16:46:16
Zorgvraag en kosten nemen soms toe bij telemonitoring Er is meer inzicht nodig om telemonitoring succesvol in te kunnen voeren Om de stijgende zorgkosten binnen de perken te houden wordt digitalisering v... Management & beleid Tue, 19 Oct 2021, 12:27:09
Zorgkosten stijgen (te) hard Daarom adviseert de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) de regering om op een andere manier zorgbeleid te maken Nederlanders gebruik... Management & beleid Wed, 15 Sep 2021, 20:09:03
Dringende oplossing noodzakelijk voor kwetsbaren Snel ingrijpen noodzakelijk voor passend thuis met ondersteuning voor aandachtsgroepen Er moet dringend een oplossing komen voor de huisvesting van k... Management & beleid Thu, 08 Jul 2021, 13:30:41
Bekostiging en contractering verpleeghuiszorg moet eenvoudiger De toegang tot verpleeghuiszorg staat onder druk en daarmee ook de kwaliteit en betaalbaarheid Veel gaat goed in de dialoog tussen zorgkantoor en ver... Management & beleid Wed, 24 Mar 2021, 09:37:06