Het uitblijven van de beloofde ruimte voor loonsverhoging van zorgmedewerkers is voor ActiZ onbegrijpelijk en onaanvaardbaar

De nieuwe coalitie ontwijkt de fundamentele keuzes die nodig zijn om de zorg voor ouderen toekomstbestendig te maken. ‘Dit is struisvogelpolitiek’, stelt Anneke Westerlaken, aankomend voorzitter van ActiZ. De branchevereniging van zorgorganisaties is vooral bezorgd over het feit dat in het coalitieakkoord geen enkel antwoord wordt gegeven op de dramatische en onafwendbare gevolgen van de vergrijzing. ‘Plannen zijn er volop en we weten dat er echt keuzes gemaakt moeten worden. De politiek moet nú aan de slag met de uitvoering.’

Ook het uitblijven van de beloofde ruimte voor loonsverhoging van zorgmedewerkers is voor ActiZ onbegrijpelijk en onaanvaardbaar. Anneke Westerlaken: ‘Zorgmedewerkers verdienen meer waardering, dit is ronduit teleurstellend. We zullen de komende periode samen met onze partners in de zorgsector onverminderd blijven strijden voor een toekomstbestendige ouderenzorg.’ ActiZ publiceerde met twaalf andere landelijke organisaties betrokken bij de zorg voor ouderen Tien uitgangspunten voor toekomstbestendige ouderenzorg.

Geen besef
Het coalitieakkoord ontwijkt de meer overstijgende vraag: hoe gaan we om met vergrijzing en aanspraken van mensen op zorg? ActiZ proeft wel aanzetten tot verandering, maar veel te voorzichtig. Het coalitieakkoord is niet blind voor de demografische ontwikkeling, maar de echt moeilijke en noodzakelijke keuzes blijven uit of worden half genomen. Verbetering van de salarissen van zorgmedewerkers bijvoorbeeld, wordt niet eens genoemd. Van het SER-advies over de arbeidsmarkt in de zorg, eerder nog breed omarmd ook door de coalitiepartijen, is nauwelijks iets terug te vinden.

De cijfers liegen niet
Het aantal ouderen dat zorg nodig heeft, groeit de komende jaren explosief als gevolg van de vergrijzing. Het RIVM verwacht meer dan een verdubbeling van het aantal 90-plussers en mensen met dementie. Dit terwijl de arbeidsmarkt beperkt is en de groeiende vraag niet kan bijbenen. Dat vraagt echt om een andere benadering om de schaarse zorgmedewerkers goed in te zetten en een visie om mantelzorg op een houdbare manier te stimuleren. Reden dat ook de WRR nadrukkelijk adviseert om pijnlijke keuzes niet uit de weg te gaan maar te maken. Wachten helpt niet.

De voorstellen die de coalitie doet op het gebied van huisvesting ziet ActiZ als voorzichtig positief. Een minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijk Ordening moet de bestuurlijke afspraken Wonen en Zorg die het vorige kabinet maakte met onder meer ActiZ daadwerkelijk uitvoeren. Meer en betere huisvesting voor senioren kan bijdragen aan het langer zelfstandig thuis wonen van ouderen en het voorkomen van zware zorg.

Kies en investeer!
Het coalitieakkoord ontbeert lef en daadkracht. De beweging om meer mensen zorg thuis te bieden, het verder versterken van digitalisering in de zorg en het inzetten op scheiden van wonen en zorg zijn stappen in de goede richting. Daar hoort dan wel bij dat medewerkers in de zorg marktconform betaald moeten kunnen worden en dat samenwerking gestimuleerd wordt, ook in de zorginkoop. Die ruimte is er nu niet en het coalitieakkoord zegt daar ook niets concreets over. Het beteugelen van zorgkosten en het anders organiseren van zorg vraagt iets van iedereen, niet in het minst keuzes die de coalitie moet maken.

Anneke Westerlaken: ‘Blijkbaar moet het eerst nog verder vastlopen in de zorg voor ouderen. De coalitie lijkt ondanks alle problemen, adviezen en beloften, niet te beseffen hoe ernstig de situatie in de zorg nu al is’. ActiZ wenst het nieuwe kabinet een bewindspersoon toe met gevoel voor de zorg voor ouderen en de samenhang daarvan in de zorgketen, de woonagenda en arbeidsmarkt. 

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: ActiZ
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : ActiZ
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.actiz.nl/actiz-verwacht-meer-lef-en-daadkracht-van-een-nieuw-kabinet
Originele titel: ActiZ verwacht meer lef en daadkracht van een nieuw kabinet
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2021-12-17

Relevante artikelen ...

Wlz uitvoerders hebben hun financiële verantwoording op orde Op 1 januari 2021 hadden 324 duizend Nederlanders recht op langdurige zorg De financiële verantwoording van Wlz-uitvoerders over 2021 is op orde. 98,... Management & beleid Fri, 02 Dec 2022, 07:27:12
Alle zorgcentra Radboudumc krijgen een verpleegkundig directeur Aan het hoofd van elk centrum staan straks een medisch, bedrijfskundig én verpleegkundig directeur Het Radboudumc heeft per 1 oktober jl. tien verple... Management & beleid Sat, 12 Nov 2022, 08:24:43
Levensloopbestendig bouwen scheelt op lange termijn ruim 100.000 zorgvacatures Ook zijn erop dezelfde termijn 130.000 minder mantelzorgers nodig Levensloopbestendig bouwen nodig in strijd tegen groeiend tekort aan zorgverleners ... Management & beleid Thu, 20 Oct 2022, 10:59:35
Overheid moet nu investeren in de zorg Op dinsdag 5 juli hebben werkgevers en vakbonden, waaronder NU’91, schouder aan schouder een pamflet aangeboden ‘Het is nu tijd om te investeren in d... Management & beleid Wed, 06 Jul 2022, 05:35:45
Het is noodzakelijk om voorbereid te zijn op uitbraken van virussen en ziekteverwekkende micro-organismen Het is van belang dat de uitbraakplannen van de organisatie up-to-date zijn Het coronavirus heeft duidelijk gemaakt dat zorgorganisaties voorbereid m... Management & beleid Sun, 12 Jun 2022, 06:04:27
Bij brede armoede- en schuldenaanpak moet bestaanszekerheid centraal staan Op de korte termijn ziet de raad voor Volksgezondheid & Samenleving een nationale saneringsopgave als begin van benodigde hervormingen Problematische... Management & beleid Wed, 20 Apr 2022, 08:24:05

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com