Naarmate de crisis langer duurde werd veerkrachtig reageren wel een uitdaging voor zorgpersoneel en de organisatie

Ziekenhuisbestuurders vinden dat ziekenhuizen goed voorbereid waren om te reageren op een acute crisis. Met name in 2020 bleek dit een heel belangrijke eigenschap, toen de coronapandemie het crisismanagement van ziekenhuizen op de proef stelde. Naarmate de crisis langer duurde werd veerkrachtig reageren wel een uitdaging voor zorgpersoneel en de organisatie. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel.

Onderzoekers van Nivel interviewden negen ziekenhuisbestuurders om de organisatorische veerkracht op een aantal aspecten in kaart te brengen. De bestuurders beoordeelden de veerkracht van de organisatie over het algemeen positief. Zij oordeelden wel wisselend over hoe gereed zij zijn voor nieuwe crises in de toekomst.

Langdurige aard van coronacrisis deed veerkracht afnemen
Ziekenhuizen zijn voornamelijk voorbereid op “acute” kortdurende crises, aldus bestuurders. De geïnterviewden lieten weten dat de organisatie snel kon schakelen en effectief kon reageren tijdens de eerste twee golven van de coronacrisis dankzij goed crisisleiderschap, open communicatie en sterke netwerken. Het aanhouden van deze crisis zorgde echter voor complexe organisatorische uitdagingen. Veerkrachtige capaciteiten van zorgverleners maakten plaats voor angst, uitputting en een verhoogt ziekteverzuim. Op een gegeven moment werd het crisisbedrijf afgeschaald en moesten organisaties de crisis en reguliere zorg als twee bedrijven naast elkaar voeren.

Veerkracht tijdens langdurige crisis hangt af van goed ondersteund personeel
Deze studie bevestigt bevindingen in eerdere studies dat veerkracht van organisaties sterk afhangt van de mate waarin de organisatie toegang heeft tot de benodigde middelen en materialen. De belangrijkste daarvan zijn goed getraind, gemotiveerd en goed (materieel) ondersteund personeel. En als er lessen geleerd worden van een crisis, is het van belang dat er bewustzijn is over wat belangrijk en urgent is. Om in de toekomst nog beter voorbereid te zijn moeten die lessen ook geïmplementeerd worden door te kijken naar wat goed ging en wat beter kan in de werkprocessen.

Anticiperen op toekomstige crises nog moeilijk
Ook onderzochten we hoe de ziekenhuisbestuurders staan tegenover het anders inrichten van de zorg om toekomstige pandemieën beter het hoofd te kunnen bieden. Omdat de coronacrisis nog steeds gaande was tijdens de interviews (zomer 2021), waren nog niet alle ziekenhuisbestuurders bezig met het nadenken over de toekomst. Ideeën hierover liepen dan ook uiteen. Er werd benadrukt dat iedere crisis zich anders manifesteert, waardoor anticiperen op een toekomstige gebeurtenis moeilijk blijft.

Om toekomstige zorgcrises beter het hoofd te kunnen bieden, moeten we niet uitsluitend kijken naar permanente opschaling. Oplossingen liggen ook in het duurzaam benutten van eigen netwerken, in sterk crisisleiderschap en in het tijdig bieden van perspectief, al tijdens de crisis.
Caroline Schlinkert: Onderzoeker (postdoc) Organisatie en Kwaliteit van Zorg

Over het onderzoek
Het Nivel voerde dit onderzoek uit in het kader van de Monitor Patiëntveiligheid 2019-2022. We interviewden negen bestuursleden van negen Nederlandse ziekenhuizen. Zij kregen eerst een stelling voorgelegd over één van dertien organisatorische veerkrachtindicatoren. Vervolgens gingen zij via deze stelling reflecteren op hun ervaringen tijdens de coronapandemie in hun eigen ziekenhuis. Dit onderzoek werd gefinancierd door het Ministerie van VWS.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Nivel
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Nivel
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nivel.nl/nl/nieuws/bestuurders-vinden-ziekenhuizen-veerkrachtig-georganiseerd-tijdens-coronapandemie
Originele titel: Bestuurders vinden ziekenhuizen veerkrachtig georganiseerd tijdens coronapandemie
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2022-03-29

Relevante artikelen ...

Passende woonruimte voor ouderen met medewerking van Zorgverzekeraars Nederland De forse groei van het aantal ouderen vraagt om woningbouw die aansluit op de behoeften van deze doelgroep Passende woonruimte creëren voor ouderen d... Management & beleid Sun, 27 Nov 2022, 12:24:53
Nieuwe afspraken over verduurzamen van de zorg gemaakt Het verduurzamen van de zorg is een gezamenlijke opgave Afgelopen maanden hebben partijen uit de zorgsector, ondersteund door het ministerie van VWS,... Management & beleid Sat, 05 Nov 2022, 14:45:27
Eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid naar Raad van State Met het vooruitzicht van een mogelijke nieuwe opleving van het coronavirus in het najaar, is het belangrijk ons daar goed op voor te bereiden De mins... Management & beleid Sun, 17 Jul 2022, 06:28:15
Financiële producten voor mensen die in het verleden kanker moeten verbeteren De Europese Commissie streeft ernaar dat mensen die genezen zijn van kanker behandeld worden als iedere andere burger Mensen die in het verleden kank... Management & beleid Tue, 14 Jun 2022, 18:11:30
Nieuwe start subsidieregeling Coronabanen in de Zorg 2022 In februari ontving het ministerie van VWS signalen dat er mogelijk misbruik was gemaakt van de regeling Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn ... Management & beleid Wed, 20 Apr 2022, 11:32:59
Compensatieregeling voor inname verlopen jodiumtabletten De compensatieregeling heeft een looptijd tot en met 31 december 2021 Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) biedt apothekers een... Management & beleid Wed, 04 Aug 2021, 12:30:46