(advertentie)

Meer dan de helft van de zorgverleners die werken met mensen met een verstandelijke beperking is tevreden over het bij- en nascholingsaanbod van hun instelling op dit gebied.

Zorgverleners die werken met mensen met een verstandelijke beperking zijn opvallend positiever over het huidige scholingsaanbod voor een zinvolle daginvulling dan hun collega’s in de intramurale GGZ en verpleeghuizen. Wat voor scholing zorgverleners willen, blijkt afhankelijk van hun werkplek. Dit blijkt uit een vragenlijstonderzoek onder het landelijke NIVEL Panel Verpleging & Verzorging.  

Ruim de helft (58%) van de zorgverleners die werken met mensen met een verstandelijke beperking is tevreden over het bij- en nascholingsaanbod van hun instelling op dit gebied. In de GGZ en in verpleeghuizen is dit respectievelijk 31% en 33%. 

In hun specifieke behoeften aan kennis en vaardigheden lijken de  zorgverleners die werken met mensen met een verstandelijke beperking op de zorgverleners in de GGZ. Beiden hebben behoefte aan meer kennis op het gebied van dagbestedingsmogelijkheden buiten de instelling en aan vaardigheden in het coachen van anderen om een zinvolle daginvulling voor cliënten te realiseren. Zorgverleners in verpleeghuizen hebben vooral behoefte aan kennis en vaardigheden om activiteiten zo aan te (laten) bieden, dat deze aansluiten bij de individuele behoeften van cliënten.

Van elkaar leren
Het onderzoek laat ook zien dat zorgverleners uit de verschillende sectoren van elkaar kunnen leren. In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking zijn zorgverleners van oudsher al gericht op het ondersteunen van een zinvolle daginvulling van cliënten. Volgens deze zorgverleners  krijgt dan ook 80% van hun cliënten een zinvolle daginvulling. In verpleeghuizen is dat volgens zorgverleners 35% en in de GGZ 23%. NIVEL-onderzoeker Renate Verkaik: “Natuurlijk verschillen de sectoren en hun cliënten van elkaar. Maar er zijn ook overeenkomsten. Bijvoorbeeld als het gaat om het inzetten van vrijwilligers en mantelzorgers bij het realiseren van een zinvolle daginvulling. Dit vraagt in elke sector om gericht beleid”.

Over het onderzoek
De coördinatie en ondersteuning van een zinvolle daginvulling voor cliënten is een taak van zorgverleners in de intramurale zorg. In zowel de intramurale GGZ, de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en in verpleeghuizen is een zinvolle daginvulling essentieel voor de kwaliteit van leven van cliënten.
Het onderzoek is uitgevoerd binnen het NIVEL Panel Verpleging & Verzorging en maakt deel uit van een online vragenlijstonderzoek naar een zinvolle daginvulling in de langdurige intramurale zorg (respons 43%). De resultaten  in deze factsheet komen uit de ingevulde vragenlijsten van 351 verpleegkundigen, verzorgenden en agogisch begeleiders werkzaam in de langdurige intramurale zorg. 

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Nivel
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nivel.nl/nl/nieuws/grote-verschillen-scholingsbehoeften-voor-een-zinvolle-daginvulling
Originele titel: Grote verschillen in scholingsbehoeften voor een zinvolle daginvulling
Datum: 2019-11-12

Relevante artikelen ...

E-training om pijn te herkennen bij mensen met dementie Mensen met dementie kunnen vaak zelf niet meer aangeven dat ze pijn hebben of waar het precies pijn doet Hoe weet je of mensen met vergevorderde deme... Wetenschap & onderwijs Thu, 09 May 2019, 13:18:35
Vijf miljoen voor ‘magistraal’ programma Onderzoek hoe weesgeneesmiddelen, medicijnen voor ziektes met weinig patiënten, duurzaam en betaalbaar kunnen blijven Amsterdam UMC gaat de toegang e... Wetenschap & onderwijs Thu, 14 Feb 2019, 10:42:46
Onderzoek naar het effect van leren op de mentale gezondheid van 65-plussers Het doel van dit onderzoek is om meer te weten komen over de invloed van het leren van nieuwe vaardigheden op iemands denkvermogen, stemming en hersen... Wetenschap & onderwijs Tue, 30 Oct 2018, 14:45:39
Bijzonder griepvirus gevonden Het nieuwe griepvirus bestaat uit onderdelen van twee huidig circulerende griepvirussen. In Nederland is in een huisartsenpraktijk een bijzonder grie... Wetenschap & onderwijs Sun, 25 Mar 2018, 10:02:40
Omgeving van invloed op betrokkenheid Van patiënten wordt verwacht dat zij een actieve rol op zich nemen in de medische besluitvorming. Of een patiënt meebeslist over zijn behandeling is ... Wetenschap & onderwijs Thu, 22 Mar 2018, 12:00:48
Noodklok aanpak hersenletsel Er is nog te weinig kennis over het behandelen van hersenletsel We weten nog te weinig over hoe we traumatisch hersenletsel moeten aanpakken. Meer en... Wetenschap & onderwijs Thu, 09 Nov 2017, 15:40:52

(advertentie)