(advertentie)

Meer dan de helft van de zorgverleners die werken met mensen met een verstandelijke beperking is tevreden over het bij- en nascholingsaanbod van hun instelling op dit gebied.

Zorgverleners die werken met mensen met een verstandelijke beperking zijn opvallend positiever over het huidige scholingsaanbod voor een zinvolle daginvulling dan hun collega’s in de intramurale GGZ en verpleeghuizen. Wat voor scholing zorgverleners willen, blijkt afhankelijk van hun werkplek. Dit blijkt uit een vragenlijstonderzoek onder het landelijke NIVEL Panel Verpleging & Verzorging.  

Ruim de helft (58%) van de zorgverleners die werken met mensen met een verstandelijke beperking is tevreden over het bij- en nascholingsaanbod van hun instelling op dit gebied. In de GGZ en in verpleeghuizen is dit respectievelijk 31% en 33%. 

In hun specifieke behoeften aan kennis en vaardigheden lijken de  zorgverleners die werken met mensen met een verstandelijke beperking op de zorgverleners in de GGZ. Beiden hebben behoefte aan meer kennis op het gebied van dagbestedingsmogelijkheden buiten de instelling en aan vaardigheden in het coachen van anderen om een zinvolle daginvulling voor cliënten te realiseren. Zorgverleners in verpleeghuizen hebben vooral behoefte aan kennis en vaardigheden om activiteiten zo aan te (laten) bieden, dat deze aansluiten bij de individuele behoeften van cliënten.

Van elkaar leren
Het onderzoek laat ook zien dat zorgverleners uit de verschillende sectoren van elkaar kunnen leren. In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking zijn zorgverleners van oudsher al gericht op het ondersteunen van een zinvolle daginvulling van cliënten. Volgens deze zorgverleners  krijgt dan ook 80% van hun cliënten een zinvolle daginvulling. In verpleeghuizen is dat volgens zorgverleners 35% en in de GGZ 23%. NIVEL-onderzoeker Renate Verkaik: “Natuurlijk verschillen de sectoren en hun cliënten van elkaar. Maar er zijn ook overeenkomsten. Bijvoorbeeld als het gaat om het inzetten van vrijwilligers en mantelzorgers bij het realiseren van een zinvolle daginvulling. Dit vraagt in elke sector om gericht beleid”.

Over het onderzoek
De coördinatie en ondersteuning van een zinvolle daginvulling voor cliënten is een taak van zorgverleners in de intramurale zorg. In zowel de intramurale GGZ, de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en in verpleeghuizen is een zinvolle daginvulling essentieel voor de kwaliteit van leven van cliënten.
Het onderzoek is uitgevoerd binnen het NIVEL Panel Verpleging & Verzorging en maakt deel uit van een online vragenlijstonderzoek naar een zinvolle daginvulling in de langdurige intramurale zorg (respons 43%). De resultaten  in deze factsheet komen uit de ingevulde vragenlijsten van 351 verpleegkundigen, verzorgenden en agogisch begeleiders werkzaam in de langdurige intramurale zorg. 

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Nivel
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nivel.nl/nl/nieuws/grote-verschillen-scholingsbehoeften-voor-een-zinvolle-daginvulling
Originele titel: Grote verschillen in scholingsbehoeften voor een zinvolle daginvulling
Datum: 2022-08-16

Relevante artikelen ...

Zeldzame mutatie bij de amish leert hersenwetenschappers over autisme Over de precieze werking van autisme is nog weinig bekend, maar de erfelijkheid van de aandoening is hoog Een zeldzame mutatie die in de amish-gemeen... Wetenschap & onderwijs Thu, 30 Sep 2021, 12:50:41
Subsidie voor groot onderzoek naar COVID-19 bij ouderen De onderzoekers benadrukken dat de COOP-studie niet alleen kennis zal opleveren over COVID-19, maar ook over andere toekomstige ziekten Een groep wet... Wetenschap & onderwijs Fri, 10 Sep 2021, 12:55:46
Subsidie voor aanpak laaggeletterdheid Vanuit het actieprogramma Tel mee met Taal worden jaarlijks subsidies toegekend om laaggeletterdheid aan te pakken Meer dan 400 werkgevers, scholen, ... Wetenschap & onderwijs Tue, 01 Jun 2021, 15:24:19
Noord-Nederland groot onderzoek gestart naar risicofactoren voor coronavirus Ruim 135.000 noorderlingen krijgen hiervoor de komende tijd wekelijks een vragenlijst toegestuurd Deze week start in Noord-Nederland een grootschalig... Wetenschap & onderwijs Tue, 31 Mar 2020, 09:32:56
Subsidie voor programma voor beter gebruik van zorggegevens Het programma richt zich op het meer gestandaardiseerd vastleggen van gegevens Om (her)gebruik van zorggegevens in de ouderengeneeskunde te verbetere... Wetenschap & onderwijs Fri, 17 Jan 2020, 11:51:23
Hersengroei wordt beïnvloed door een groep genen Onderzoekers hebben ontdekt dat de hersenomvang mede wordt bepaald door een groep genen die samenwerken. Dit kan onder andere leiden tot verstandelijk... Wetenschap & onderwijs Fri, 20 Oct 2017, 09:20:57

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com