(advertentie)

Meer dan de helft van de zorgverleners die werken met mensen met een verstandelijke beperking is tevreden over het bij- en nascholingsaanbod van hun instelling op dit gebied.

Zorgverleners die werken met mensen met een verstandelijke beperking zijn opvallend positiever over het huidige scholingsaanbod voor een zinvolle daginvulling dan hun collega’s in de intramurale GGZ en verpleeghuizen. Wat voor scholing zorgverleners willen, blijkt afhankelijk van hun werkplek. Dit blijkt uit een vragenlijstonderzoek onder het landelijke NIVEL Panel Verpleging & Verzorging.  

Ruim de helft (58%) van de zorgverleners die werken met mensen met een verstandelijke beperking is tevreden over het bij- en nascholingsaanbod van hun instelling op dit gebied. In de GGZ en in verpleeghuizen is dit respectievelijk 31% en 33%. 

In hun specifieke behoeften aan kennis en vaardigheden lijken de  zorgverleners die werken met mensen met een verstandelijke beperking op de zorgverleners in de GGZ. Beiden hebben behoefte aan meer kennis op het gebied van dagbestedingsmogelijkheden buiten de instelling en aan vaardigheden in het coachen van anderen om een zinvolle daginvulling voor cliënten te realiseren. Zorgverleners in verpleeghuizen hebben vooral behoefte aan kennis en vaardigheden om activiteiten zo aan te (laten) bieden, dat deze aansluiten bij de individuele behoeften van cliënten.

Van elkaar leren
Het onderzoek laat ook zien dat zorgverleners uit de verschillende sectoren van elkaar kunnen leren. In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking zijn zorgverleners van oudsher al gericht op het ondersteunen van een zinvolle daginvulling van cliënten. Volgens deze zorgverleners  krijgt dan ook 80% van hun cliënten een zinvolle daginvulling. In verpleeghuizen is dat volgens zorgverleners 35% en in de GGZ 23%. NIVEL-onderzoeker Renate Verkaik: “Natuurlijk verschillen de sectoren en hun cliënten van elkaar. Maar er zijn ook overeenkomsten. Bijvoorbeeld als het gaat om het inzetten van vrijwilligers en mantelzorgers bij het realiseren van een zinvolle daginvulling. Dit vraagt in elke sector om gericht beleid”.

Over het onderzoek
De coördinatie en ondersteuning van een zinvolle daginvulling voor cliënten is een taak van zorgverleners in de intramurale zorg. In zowel de intramurale GGZ, de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en in verpleeghuizen is een zinvolle daginvulling essentieel voor de kwaliteit van leven van cliënten.
Het onderzoek is uitgevoerd binnen het NIVEL Panel Verpleging & Verzorging en maakt deel uit van een online vragenlijstonderzoek naar een zinvolle daginvulling in de langdurige intramurale zorg (respons 43%). De resultaten  in deze factsheet komen uit de ingevulde vragenlijsten van 351 verpleegkundigen, verzorgenden en agogisch begeleiders werkzaam in de langdurige intramurale zorg. 

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Nivel
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nivel.nl/nl/nieuws/grote-verschillen-scholingsbehoeften-voor-een-zinvolle-daginvulling
Originele titel: Grote verschillen in scholingsbehoeften voor een zinvolle daginvulling
Datum: 2020-05-31

Relevante artikelen ...

Subsidie voor programma voor beter gebruik van zorggegevens Het programma richt zich op het meer gestandaardiseerd vastleggen van gegevens Om (her)gebruik van zorggegevens in de ouderengeneeskunde te verbetere... Wetenschap & onderwijs Fri, 17 Jan 2020, 11:51:23
Kennis over osteoporose en fractuurrisico schiet tekort De ontwikkeling van een landelijke richtlijn zou een goede zaak zijn Verpleegkundige en verzorgende professionals ervaren een gebrek aan kennis ove... Wetenschap & onderwijs Tue, 17 Sep 2019, 17:50:42
Onderzoek effect fysiotherapie op het voorschrijven van opioïden bij mensen met lage rugpijn In Nederland is er vooral een toename in het voorschrijven van opioïden voor niet-kankergerelateerde chronische pijn, met name bij lage rugklachten B... Wetenschap & onderwijs Fri, 26 Jul 2019, 13:43:04
Geen leefstijlgeneeskunde zonder onderwijs Er wordt vrijwel geen onderwijs gegeven over voeding en leefstijl tijdens de opleiding tot basisarts Stichting Student en Leefstijl, opgericht in 201... Wetenschap & onderwijs Mon, 17 Jun 2019, 19:38:29
E-training om pijn te herkennen bij mensen met dementie Mensen met dementie kunnen vaak zelf niet meer aangeven dat ze pijn hebben of waar het precies pijn doet Hoe weet je of mensen met vergevorderde deme... Wetenschap & onderwijs Thu, 09 May 2019, 13:18:35
Forse inzet op scholing in de VVT 900 werkgevers hebben een subsidie aanvraag ingediend voor ruim 100.000 medewerkers SectorplanPlus is een subsidieregeling voor werkgevers in de zorg... Wetenschap & onderwijs Thu, 09 May 2019, 12:52:50